Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura atomů. LÁTKY CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY SMĚSI PRVKYSLOUČENINY HOMOGENNÍ: <10 -9 m HETEROGENNÍ: >10 -7 m KOLOIDNÍ: 10 -7 m -10 -9 m Schéma třídění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura atomů. LÁTKY CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY SMĚSI PRVKYSLOUČENINY HOMOGENNÍ: <10 -9 m HETEROGENNÍ: >10 -7 m KOLOIDNÍ: 10 -7 m -10 -9 m Schéma třídění."— Transkript prezentace:

1 Struktura atomů

2 LÁTKY CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY SMĚSI PRVKYSLOUČENINY HOMOGENNÍ: <10 -9 m HETEROGENNÍ: >10 -7 m KOLOIDNÍ: 10 -7 m -10 -9 m Schéma třídění látek

3 Chemicky čistá látka a)Prvky: atomy se stejným protonovým číslem Z Izotopy: atomy se stejným Z, ale různým nukleonovým číslem A Nuklidy: atomy prvku se stejným Z i neutronovým číslem N Prvky

4 X Z A

5 Soubor atomů kyslíku 16 O jsou nuklidy nebo izotopy? Soubor atomů kyslíku 8 O jsou nuklidy nebo izotopy? Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17 Cl 17 Cl 8 17 35 37

6 Soubor atomů kyslíku 16 O jsou nuklidy nebo izotopy? Soubor atomů kyslíku 8 O jsou nuklidy nebo izotopy? Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17 Cl 17 Cl 8 17 35 37

7 Soubor atomů kyslíku 16 O jsou nuklidy nebo izotopy? Soubor atomů kyslíku 8 O jsou nuklidy nebo izotopy? Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17 Cl 17 Cl 8 17 35 37

8 Soubor atomů kyslíku 16 O jsou nuklidy nebo izotopy? Soubor atomů kyslíku 8 O jsou nuklidy nebo izotopy? Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17 Cl 17 Cl 8 17 35 37

9 Většina prvků je tvořena dvěma nebo více izotopy –Nemají samostatné značky kromě vodíku vodík tvoří 3 izotopy 1 H……..protium H 1 H……..deuterium D 1 H……..tritium T 1 2 3

10 Symbol prvku ZA% výskytu C61298,9 131,1 N71499,6 150,4 O81699,76 170,04 180,2 Cl173575,4 3724,6

11 Některé prvky jsou monoizotopické: F, Na, Al, P, As, I, ……..

12 Radioizotopy- uměle vyrobené

13 Izobary- atomy, které mají stejné nukleonové, ale rozdílné protonové číslo – 19 K a 20 Ca – 26 Fe a 28 Ni 40 58

14 Chemicky čistá látka b)Sloučeniny: tvořené stejnými mlk složenými ze 2 či více různých atomů

15 Z kolika atomů a prvků se skládají tyto molekuly? CO 2 NH 3 CaSO 4 HNO 3 S 8 Ca(OH) 2 3 atomů 2 prvků 4 atomů 6 atomů 5 atomů 8 atomů 2 prvků 1 prvku 3 prvků 5 atomů3 prvků

16 Dříve se myslelo, že všechny látky se skládají z malých a nedělitelných částic- ATOMŮ

17 5 stol.př.k. Démokritos - atom (z řec.atomos= nedělitelný) 1808 britský chemik John Dalton- atomová teorie

18 Daltonova atomová teorie (1905)

19 1896 - A. H. Becquerel objevil přirozenou radioaktivitu

20 1897 J.J.Thompson prokázal, že každý atom obsahuje záporně nabité částice= elektrony

21 1911 E.Rutherford dokázal, že atom je složen z jádra a obalu

22 1932 J.Chadwick objevil neutrony

23 Tyto objevy potvrdily dělitelnost atomu a molekuly prvku

24 Jádro: protony p +, neutrony n 0 nukleony Obal: elektrony e -

25

26

27 Počet e - v obalu je stejný jako počet p + v jádru. Proto je atom jako celek elektricky neutrální

28 p +, n o, e - …………. Elementární částice hmoty

29

30 Nukleony jsou k sobě v jádře poutány ohromnými jadernými silami, které se však vyznačují velmi malým dosahem U stálých atomových jader tyto síly převyšují elektrické odpudivé síly mezi protony

31 X Z A A= Z + N

32

33

34

35

36

37


Stáhnout ppt "Struktura atomů. LÁTKY CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY SMĚSI PRVKYSLOUČENINY HOMOGENNÍ: <10 -9 m HETEROGENNÍ: >10 -7 m KOLOIDNÍ: 10 -7 m -10 -9 m Schéma třídění."

Podobné prezentace


Reklamy Google