Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doplňte: Protonové číslo: __________ Relativní atomová hmotnost: _____ Elektronegativita: __________ Značka prvku: _____________ Latinský název prvku:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doplňte: Protonové číslo: __________ Relativní atomová hmotnost: _____ Elektronegativita: __________ Značka prvku: _____________ Latinský název prvku:"— Transkript prezentace:

1

2 Doplňte: Protonové číslo: __________ Relativní atomová hmotnost: _____ Elektronegativita: __________ Značka prvku: _____________ Latinský název prvku: ___________ Český název prvku: _____________ Nukleonové číslo: _____________ Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném...................... čísle. 14,0067 7 N 3,1 DUSÍK NITROGENIUM

3 Doplňte: Protonové číslo: 7 Relativní atomová hmotnost: 14,0067 Elektronegativita: 3,1 Značka prvku: N Latinský název prvku: Nitrogenium Český název prvku: Dusík Nukleonové číslo: 14 Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném protonovém čísle. 14,0067 7 N 3,1 DUSÍK NITROGENIUM

4 Zapište: Dva atomy vodíku: ___________________ Jednu molekulu vodíku: _______________ 5 molekul vodíku: ____________________ Kolik atomů vodíku obsahují 4 molekuly vodíku? ____________

5 Zapište: Dva atomy vodíku: 2 H Jednu molekulu vodíku: H 2 5 molekul vodíku: 5 H 2 Kolik atomů vodíku obsahují 4 molekuly vodíku? 4 H 2 … 8 atomů H

6 Které z uvedených údajů určují chemický prvek: a)Součet protonů a neutronů v jádře atomu prvku b)Součet protonů a elektronů v atomu prvku c)Počet protonů v jádře atomu prvku d)Součet neutronů a elektronů v atomu prvku

7 Které z uvedených údajů určují chemický prvek: a)Součet protonů a neutronů v jádře atomu prvku b)Součet protonů a elektronů v atomu prvku c)Počet protonů v jádře atomu prvku d)Součet neutronů a elektronů v atomu prvku

8 Správné tvrzení o prvcích je: a)Prvky obsahují atomy o různém protonovém čísle b)Prvky mohou být pouze pevné nebo plynné látky c)Prvky jsou v periodické soustavě chemických prvků uspořádány podle stoupajícího protonového čísla d)Se stoupajícím protonovým číslem atomů prvků stoupá jejich teplota varu

9 Správné tvrzení o prvcích je: a)Prvky obsahují atomy o různém protonovém čísle b)Prvky mohou být pouze pevné nebo plynné látky c)Prvky jsou v periodické soustavě chemických prvků uspořádány podle stoupajícího protonového čísla d)Se stoupajícím protonovým číslem atomů prvků stoupá jejich teplota varu

10 Látkou, která se skládá z atomů o stejném protonovém čísle je: a)voda b)měď c)vzduch d)oxid uhličitý

11 Látkou, která se skládá z atomů o stejném protonovém čísle je: a)voda b)měď c)vzduch d)oxid uhličitý

12 Za chemickou sloučeninu nepovažujeme : a)vodu: H 2 O b)oxid uhličitý: CO 2 c)kyselinu chlorovodíkovou: HCl d)molekulu kyslíku: O 2

13 Za chemickou sloučeninu nepovažujeme : a)vodu: H 2 O b)oxid uhličitý: CO 2 c)kyselinu chlorovodíkovou: HCl d)molekulu kyslíku: O 2

14 Rozhodněte: a)Které nádoby obsahují molekuly prvků: b)Které nádoby obsahují směsi: c)Které nádoby obsahují chemické látky: d)Které nádoby obsahují sloučeniny: A B C

15 Rozhodněte: a)Které nádoby obsahují molekuly prvků: A B b)Které nádoby obsahují směsi: žádná c)Které nádoby obsahují chemické látky: A B C d)Které nádoby obsahují sloučeniny: C A B C

16 Obrázek znázorňuje: a)směs b)chemickou sloučeninu

17 Obrázek znázorňuje: a)směs b)chemickou sloučeninu

18 Vyberte: a)molekuly prvku b)molekuly sloučeniny ABCABC

19 Vyberte: a)molekuly prvku: B C b)molekuly sloučeniny: A ABCABC

20 Které slovo mezi ostatní tři nepatří svým významem? a)síra b)atom c)molekula d)ion

21 Které slovo mezi ostatní tři nepatří svým významem? a)síra b)atom c)molekula d)ion

22 Které tvrzení je správné? a)atom má stejný počet protonů a elektronů b)základní částice atomu – protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost c)jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, kdežto obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony

23 Které tvrzení je správné? a)atom má stejný počet protonů a elektronů b)základní částice atomu – protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost c)jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, kdežto obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony

24 Co udává protonové číslo: a)je to číslo, podle kterého můžeme určit chemický prvek b)je to číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomů c)je to číslo, které udává pořadí prvku v periodické tabulce

25 Co udává protonové číslo: a)je to číslo, podle kterého můžeme určit chemický prvek b)je to číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomů c)je to číslo, které udává pořadí prvku v periodické tabulce Vše je správně

26 Vysvětlete, proč je atom elektricky neutrální, i když je tvořen částicemi kladně a záporně nabitými.

27 Má stejný počet kladně nabitých protonů a záporně nabitých elektronů.

28 Vypište z této řady: a)Atomy, které obsahují 16 elektronů b)Atomy, které obsahují 16 neutronů c)Izotopy atomů d)Atomy, které obsahují 32 nukleonů e)Atomy, které mají stejný počet protonů a neutronů

29 Protony:8213161682151 Elektrony:8213161682151 Nukleony:206273236208312 Neutrony:206-8227-1332-1636-16208-8231-152-1 =124=14=16=20=126=16=1 a)Atomy, které obsahují 16 elektronů: b)Atomy, které obsahují 16 neutronů: c)Izotopy atomů: d)Atomy, které obsahují 32 nukleonů: e)Atomy, které mají stejný počet protonů a neutronů:

30 Doplňte tabulku: Značka prvku F Název prvku Uhlík Pořadí v tabulce 11 Protony 17 Elektrony 10 Neutrony 2 Relativní atomová hmotnost 28,09

31 Doplňte tabulku: Značka prvku F CNaClNeHeSi Název prvku Fluor Uhlík SodíkChlorNeonHeliumKřemík Pořadí v tabulce 96 11 1710214 Protony 9611 17 10214 Elektrony 961117 10 214 Neutrony 106121810 2 14 Relativní atomová hmotnost 19,0012,0122,9935,4520,184,00 28,09

32 Doplňte do vět chybějící údaje: Atom je částice chemické látky, která se skládá z _________________ a _______________. Obal atomu je složen z _______________, které mají _______________ náboj. Jádro atomu je složeno z _______________, které mají _______________náboj, a z _______________, které jsou bez náboje. Protony a neutrony se nazývají _______________.

33 Doplňte do vět chybějící údaje: Atom je částice chemické látky, která se skládá z jádra a obalu. Obal atomu je složen z elektronů, které mají záporný náboj. Jádro atomu je složeno z protonů, které mají kladný náboj, a z neutronů, které jsou bez náboje. Protony a neutrony se nazývají nukleony.

34 Odpovězte na otázky: a) Jaký náboj má proton ……………………………………… b) Jaký náboj má elektron ……………………………………… c) Jaký náboj má neutron ……………………………………… d) Protonové číslo označuje počet …………………………… e) Nukleonové číslo označuje počet ………………….………… f) Počet kterých částic určuje druh prvku?………………………

35 Odpovězte na otázky: a) Jaký náboj má proton: kladný b) Jaký náboj má elektron: záporný c) Jaký náboj má neutron: bez náboje d) Protonové číslo označuje počet: protonů (i elektronů) e) Nukleonové číslo označuje počet: nukleonů (protonů a neutronů) f) Počet kterých částic určuje druh prvku? počet protonů

36 Škrtněte nepravdivé tvrzení: Izotopy jsou atomy stejného prvku. - Izotopy jsou atomy různých prvků. Izotopy mají rozdílný počet protonů. - Izotopy mají stejný počet protonů. Izotopy mají rozdílný počet neutronů. - Izotopy mají stejný počet neutronů.

37 Škrtněte nepravdivé tvrzení: Izotopy jsou atomy stejného prvku. - Izotopy jsou atomy různých prvků. Izotopy mají rozdílný počet protonů. - Izotopy mají stejný počet protonů. Izotopy mají rozdílný počet neutronů. - Izotopy mají stejný počet neutronů.

38 Napište: a) 5 dvouatomových molekul dusíku b) 3 molekuly vody c) 4 atomy fosforu d) osmiatomovou molekulu síry

39 Napište: a) 5 dvouatomových molekul dusíku: 5 N 2 b) 3 molekuly vody: 3 H 2 O c) 4 atomy fosforu: 4 P d) osmiatomovou molekulu síry: S 8

40 Zakroužkujte atomy a podtrhněte molekuly. K O 2 HNO 3 CO 2 H 2 O Cu S S 8 Vysvětlete rozdíl mezi atomem a molekulou:

41 Zakroužkujte atomy a podtrhněte molekuly. K O 2 HNO 3 CO 2 H 2 O Cu S S 8 Vysvětlete rozdíl mezi atomem a molekulou: Molekula se skládá z atomů.

42 Zakroužkujte prvky a podtrhněte sloučeniny. K O 2 HNO 3 CO 2 H 2 O Cu S S 8 Vysvětlete rozdíl mezi prvkem a sloučeninou:

43 Zakroužkujte prvky a podtrhněte sloučeniny. K O 2 HNO 3 CO 2 H 2 O Cu S S 8 Vysvětlete rozdíl mezi prvkem a sloučeninou: Prvky se skládají z atomů jednoho druhu. Molekuly obsahují atomy dvou a více druhů.

44


Stáhnout ppt "Doplňte: Protonové číslo: __________ Relativní atomová hmotnost: _____ Elektronegativita: __________ Značka prvku: _____________ Latinský název prvku:"

Podobné prezentace


Reklamy Google