Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Částicové složení látek Stavba atomu. Neviditelné částice hmoty Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Částicové složení látek Stavba atomu. Neviditelné částice hmoty Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy."— Transkript prezentace:

1 Částicové složení látek Stavba atomu

2 Neviditelné částice hmoty Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy jsou základní stavební jednotkou hmoty. Jsou velmi malé, jejich průměr je okolo 0,000 000 000 1 m. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu. Jádro je v poměru k velikosti atomu velmi malé, ale je v něm soustředěná téměř všechna hmotnost atomu. Jádra jsou složena z protonů (p + ) s kladným nábojem a neutronů (n 0 ) bez náboje. Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost a říkáme jim nukleony. V obalu atomu se pohybují elektrony (e - ) se záporným nábojem. Počet protonů v jádře a elektronů v obalu je stejný, a proto je atom elektroneutrální. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t humb/a/a9/Atom.svg/120px-Atom.svg.png He

3 Stavba elektronového obalu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/ 47/Electron_shell_011_sodium.png Na obr. vidíte model atomu sodíku. Modely vyjadřují zjednodušeně vybrané vlastnosti předmětu studia, který zkoumáme. Elektrony jsou v obalu uspořádány ve vrstvách. Maximální počet elektronů ve vrstvě je dán vztahem 2 · n 2 nebo 2 · n · n. Proto mohou být v první vrstvě nanejvýš 2 · 1 · 1 = 2 elektrony. Vyšší vrstva se obsazuje, až je zaplněna vrstva nižší. Poslední obsazená vrstva se nazývá valenční a obsahuje valenční elektrony. Model atomu sodíku

4 Úkol 1: Podle modelu fosforu napiš: Počet e - atomu fosforu: Počet e - v jednotlivých vrstvách: Počet valenčních elektronů: Vypočti maximální počet e- ve 3. a 4. vrstvě: Kontrola: 15 2, 8, 5 5 18, 32 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Electron_sh ell_015_phosphorus.png

5 Jádro atomu - - + + http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Helium.png Počet p + a e - je v atomu stejný a nazývá se protonové číslo Z. Píše se jako malý index vlevo dole před značkou - 2 He. Součet p + a n 0 se nazývá nukleonové číslo A. Píše se jako malý index vlevo nahoře před značkou - 4 He. Počet neutronů v atomu se vypočte podle vztahu: n 0 = A - Z. Chemická látka, složená z atomů se stejným protonovým číslem, se nazývá chemický prvek. Model atomu helia 2 4 He

6 Úkol 2: Doplň text o stavbě atomu: Atomy se skládají z ….. a …... V jádře jsou …… nabité ……. a neutrální ……... Obě částice mají přibližně ……. hmotnost. V obalu jsou ve vrstvách ……. nabité ………. Poslední …… se nazývá …….. a obsahuje …….. elektrony. Počet ……. a …….. je stejný a nazývá se ……… číslo. Součet ……. a …….. se nazývá ………. číslo. Kontrola: Atomy se skládají z jádra a obalu. V jádře jsou kladně nabité protony a neutrální neutrony. Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost. V obalu jsou ve vrstvách záporně nabité elektrony. Poslední vrstva se nazývá valenční a obsahuje valenční elektrony. Počet protonů a elektronů je stejný a nazývá se protonové číslo. Součet protonů a neutronů se nazývá nukleonové číslo.

7 Úkol 3: Struktura elektronového obalu 17 p + 18 n o Doplň počty elektronů v jednotlivých vrstvách a uveď názvy prvků zobrazených na modelech: 7 p + 7 n o Kontrola: Chlór, 2, 8, 7 Dusík, 2, 5

8 Úkol 4: Doplň v tabulce chybějící počty částic: PrvekPočet elementárních částic protonyneutronyelektrony 3 7 Li343 11 23 Na111211 19 39 K192019 9 19 F9109 35 80 Br354535 Kontrola: Řešení najdeš kliknutím na příslušné políčko.

9 Úkol 5: Které prvky představují modely na obrázcích: 12p + 12n o 16p + 16n o 6p + 6n o http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/thumb/3/30/Electron_shell_ 005_boron.png/ http://upload.wikimedia.org/wikiped ia/commons/thumb/a/a3/Electron_ shell_006_carbon.png http://upload.wikimedia.org/wikiped ia/commons/thumb/1/1a/Electron_ shell_016_sulfur.png http://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/thumb/4/47/Electron _shell_012_magnesium.png 1 2 3 4 Kontrola: 1. hořčík 2. bór 3. síra 4. uhlík 5p + 11n o


Stáhnout ppt "Částicové složení látek Stavba atomu. Neviditelné částice hmoty Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy."

Podobné prezentace


Reklamy Google