Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/ 2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorBc. Tomáš Černý Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_01 NázevAtom Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celekObecná chemie AnotaceStavba atomu a jeho části Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (30 min.) Klíčová slovaAtom, proton, elektron, neutron, valenční elektron, obal, jádro Očekávaný výstupŽáci budou znát stavbu atomu umístění jeho jednotlivých částí Datum vytvoření18.9.2013

2

3 ZKOUMÁNÍ ATOMU - Atom byl velice dlouho považován za nejmenší, dále nedělitelnou částici.  Demokritos z Abdér - Thales z Miletu – záporně nabitá částice - Koncem 19. stol. bylo objeveno, že atom obsahuje velmi malé částice – nazvali elektrony. - Bylo zjištěno, že elektrony mají záporný elektrický náboj. - Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice – protony a neutrony. protony mají kladný elektrický náboj neutron nemá elektrický náboj – říkáme, že je elektricky neutrální.

4  Koncem 19. stol. bylo objeveno, že atom obsahuje velmi malé částice – nazvali elektrony.  Zjistili, že elektrony mají záporný elektrický náboj.  Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice – protony a neutrony.  protony mají kladný elektrický náboj  neutron nemá elektrický náboj – říkáme, že je elektricky neutrální.

5 Atom je chemicky nedělitelná částice s neutrálním elektrickým nábojem, která se skládá z jádra a obalu. V jádře se nachází kladně nabité protony (značíme je "p", v chemickém vzorci "+") a neutrálně nabité neutrony (značíme je "n"). Záporně nabité elektrony (značíme je "e", v chemických vzorcích "-") se nachází v obale. Pro vyjádření hmotnosti atomu se užívá relativní atomová hmotnost (A r ). Základem relativní atomové hmotnosti je takzvaná uhlíková jednotka u, která se rovná 1/12 hmotnosti izotopu uhlíku 12 C. izotopu Proton má přibližně stejnou hmotnost jako neutron, což je 1 u. Elektron je 1830x lehčí než proton, proto hmotnost elektronů zanedbáváme a označujeme za nulovou.

6 MODEL ATOMU + - + - Obal Jádro + - Atom jádro obal Neutron Proton Elektron N Neutron - nemá P Proton - kladný E Elektron - záporný Náboje jednotlivých částic Model atomu helia

7 ČásticeNábojArAr Proton (p)+11 Neutron (n)01 Elektron (e)0 (1/1830 u) Atom0n + p* Již popsané shrneme: * - součet protonů a neutronů, které má atom.

8 Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce)!!!. Počet neutronů v atomu zjistíme takto: a) hmotnostní číslo atomu (je uvedeno v periodické tabulce) zaokrouhlíme do celého čísla; b) od zaokrouhleného hmotnostního čísla odečteme protonové číslo atomu. Přiklad. Sodík se nachází v periodické tabulce pod číslem 11 a má hmotnostní číslo 22,99. V jádře atomu sodíku se nachází 11 protonů a v obalů - 11 elektronů. Zaokrouhlíme hmotnostní číslo 22,99 do celého čísla, to jest do 23. Počet neutronů v jádře atomu sodíku se rovná: 23 - 11 = 12. Číslo periody v periodické tabulce ukazuje do kolika vrstev jsou roztříděny všechny elektrony v atomech této periody. Příklad. Atom fosforu (viz periodickou tabulku) se nachází v třetí periodě, má 15 elektronů, které jsou rozdělené do tří vrstev. Na první vrstvě od jádra jsou 2e, na druhé - 8e a na třetí - 5e.

9 Elektrony vnějších, nezaplněných vrstev mají název " valenční". Valenční elektrony jednoho atomu mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu, což vede k vytvoření nové sloučeniny. Valenčnost atomu ukazuje na to, kolik chemických vazeb může vytvořit tento atom s jinými atomy. Číslo skupiny v periodické tabulce ukazuje na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny, to jest jakou maximální valenčnost mohou projevovat atomy ve sloučeninách. Příklad. Atom síry se nachází v šesté skupině, na vnější vrstvě má šest valenčních elektronů. Maximální valenčnost, kterou síra může projevit ve svých sloučeninách je šest (SO 3, H 2 SO 4 ).

10 uhlíkvodík kyslík ČÍM SE LIŠÍ ATOMY RŮZNÝCH CHEMICKÝCH PRVKŮ? Atomy různých chemických prvků mají různé počty protonů v jádru atomu. Počet elektronů v obalu atomu je stejný jako počet protonů v jádru atomu. Proto je elektrický náboj obalu atomu stejně velký jako kladný elektrický náboj jádra atomu.

11 Atomy jiných chemických prvků se liší počtem protonů v atomovém jádře : Hliník 13 Al 13 + Rtuť 80 Hg + Atom je elektricky neutrální,protože má stejný počet protonů a elektronů

12 atom uhlíku - má 6 protonů, 6 neutronů a 6 elektronů + 6 6 atom stříbra- má 47 protonů, 61 neutronů a 47 elektronů + 47 61 47

13 1. Jak se nazývají dvě základní části atomu? 2. Jaké částice jsou v obalu atomu a jaký mají elektrický náboj? 3. Jaké částice jsou v jádru atomu a jaký mají elektrický náboj? 4. Proč je atom elektricky neutrální? 5. Čím se vzájemně liší atomy různých prvků? 6. Na základě zkušeností se vzájemným silovým působením zelektrovaných těles popiš vzájemné silové působení: a) mezi protonem a elektronem, b) mezi dvěma protony, c) mezi dvěma elektrony. 7. Urči, kolik elektronů je v obalu atomu, jestliže jsou v jádru atomu 4 protony.

14 Vlastní obrázky autora


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google