Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Stavba atomu Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková

2 Historie – názory na stavbu hmoty
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Historie – názory na stavbu hmoty již od starověku se učenci snažili najít „pralátku“ – základ všech látek Démokritos (5. století př. n. l.) - autor filosofické teorie: látky jsou tvořeny z malých, dále nedělitelných částic, „atomů“ (z řeckého átomos = nedělitelný) atomů existuje mnoho druhů hmota je tvořena z různě uspořádaných atomů různého druhu atomy není možno vytvářet ani ničit Démokritos 1

3 Historie – názory na stavbu hmoty
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Historie – názory na stavbu hmoty Robert Boyle (17. století) základní stavební kameny látek jsou chemické prvky – ty jsou podle něj už nedělitelné John Dalton (19. století) návrat k atomové teorii: látky jsou tvořeny z velmi malých, dále nedělitelných částic „atomů“ prvek je soubor atomů stejného druhu atomy jednoho prvku mají stejnou hmotnost na rozdíl od atomů jiných prvků 2 Robert Boyle 3 John Dalton

4 Historie – názory na stavbu hmoty
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Historie – názory na stavbu hmoty J. J. Thomson 1897 objev elektronu – popřel Daltonovu teorii o nedělitelnosti atomu vytvořil Thomsonův (pudinkový) model atomu – atom je kladně nabitá hmota, ve které se volně pohybují záporně nabité elektrony (jako rozinky v pudinku) 4 5 Thomsonův model atomu J. J. Thomson

5 Historie – názory na stavbu hmoty
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Historie – názory na stavbu hmoty Ernest Rutherford 1911 objevil jádro a proton Rutherfordův (planetární) model atomu – atom se skládá z kladně nabitého jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony (jako planety kolem Slunce) James Chadwick 1932 objevil v jádře neutron 6 7 Ernest Rutherford Rutherfordův model atomu

6 Atom Atom z řeckého átomos = nedělitelný je nejmenší částice hmoty
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Atom Atom z řeckého átomos = nedělitelný je nejmenší částice hmoty tvoří: jádro – vnitřní část atomu atomový (elektronový) obal je tvořen menšími částicemi: protony, neutrony, elektrony

7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Stavba atomu Schéma atomu lithia 8

8 Jádro atomu velmi malé v porovnání s velikostí celého atomu
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Jádro atomu velmi malé v porovnání s velikostí celého atomu tvoří 99,9 % hmotnosti atomu kladně nabitá část atomu obsažené částice: protony – kladně nabité částice p+ neutrony – elektricky neutrální částice n0 tyto částice v jádrech atomů jsou poutány silami, tj. jadernými silami hmotnost částic v jádře atomu (protonů, neutronů) je mnohem větší než hmotnost elektronů v elektronovém obalu

9 Atomový (elektronový) obal
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Atomový (elektronový) obal má záporný náboj obsažené částice: elektrony e- – záporně nabité částice mezi kladně nabitým jádrem a záporně nabitým elektronovým obalem působí přitažlivé elektrické síly, které drží celý atom pohromadě atom je elektricky neutrální, tj. má stejný počet protonů v jádře a elektronů v elektronovém obalu

10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Elektronové vrstvy elektrony se pohybují okolo jádra na vrstvách, tj. elektronové vrstvy elektronové vrstvy: liší se vzdáleností od jádra elektrony se na jednotlivých vrstvách liší svou energií s rostoucí vzdáleností vrstvy od jádra roste energie elektronů na této vrstvě na jednotlivých vrstvách se liší počet elektronů

11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Valenční vrstva Valenční vrstva je poslední elektronová vrstva obsazená elektrony nejvzdálenější vrstva od jádra její elektrony mají největší energii její elektrony jsou označovány valenční elektrony Valenční elektrony ovlivňují vlastnosti atomů prvků (reaktivitu)

12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. Tomisti. File:Democritus2.jpg. [Online] [Citace: ] Manske, Magnus. File:Robert Boyle.jpg. [Online] [Citace: ] Materialscientist. File:Dalton John desk.jpg. [Online] [Citace: ] Fastfission. File:Plum pudding atom.svg. [Online] [Citace: ] Adrian.benko. File:JJ Thomson.jpg. [Online] [Citace: ] MILAN, Jean-Jacques. File:Rutherfordsches Atommodell.png. [Online] [Citace: ] Blurpeace. File:Ernest Rutherford.jpg. [Online] [Citace: ] obrázek č. 8 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google