Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba atomu Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba atomu Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Stavba atomu Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Historie – názory na stavbu hmoty již od starověku se učenci snažili najít „pralátku“ – základ všech látek Démokritos (5. století př. n. l.) - autor filosofické teorie: látky jsou tvořeny z malých, dále nedělitelných částic, „atomů“ (z řeckého átomos = nedělitelný) – atomů existuje mnoho druhů – hmota je tvořena z různě uspořádaných atomů různého druhu – atomy není možno vytvářet ani ničit 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Démokritos 1

3 Historie – názory na stavbu hmoty Robert Boyle (17. století) – základní stavební kameny látek jsou chemické prvky – ty jsou podle něj už nedělitelné John Dalton (19. století) – návrat k atomové teorii: látky jsou tvořeny z velmi malých, dále nedělitelných částic „atomů“ – prvek je soubor atomů stejného druhu – atomy jednoho prvku mají stejnou hmotnost na rozdíl od atomů jiných prvků 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Robert Boyle 2 John Dalton 3

4 Historie – názory na stavbu hmoty J. J. Thomson – 1897 objev elektronu – popřel Daltonovu teorii o nedělitelnosti atomu – vytvořil Thomsonův (pudinkový) model atomu – atom je kladně nabitá hmota, ve které se volně pohybují záporně nabité elektrony (jako rozinky v pudinku) 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 4 5 Thomsonův model atomu J. J. Thomson

5 Historie – názory na stavbu hmoty Ernest Rutherford – 1911 objevil jádro a proton – Rutherfordův (planetární) model atomu – atom se skládá z kladně nabitého jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony (jako planety kolem Slunce) James Chadwick – 1932 objevil v jádře neutron 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 67 Rutherfordův model atomu Ernest Rutherford

6 Atom  z řeckého átomos = nedělitelný  je nejmenší částice hmoty  tvoří: jádro – vnitřní část atomu atomový (elektronový) obal  je tvořen menšími částicemi: protony, neutrony, elektrony 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Stavba atomu Schéma atomu lithia 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 8

8 Jádro atomu velmi malé v porovnání s velikostí celého atomu tvoří 99,9 % hmotnosti atomu kladně nabitá část atomu obsažené částice: – protony – kladně nabité částice p + – neutrony – elektricky neutrální částice n 0 tyto částice v jádrech atomů jsou poutány silami, tj. jadernými silami hmotnost částic v jádře atomu (protonů, neutronů) je mnohem větší než hmotnost elektronů v elektronovém obalu 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Atomový (elektronový) obal má záporný náboj obsažené částice: elektrony e - – záporně nabité částice mezi kladně nabitým jádrem a záporně nabitým elektronovým obalem působí přitažlivé elektrické síly, které drží celý atom pohromadě atom je elektricky neutrální, tj. má stejný počet protonů v jádře a elektronů v elektronovém obalu 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Elektronové vrstvy elektrony se pohybují okolo jádra na vrstvách, tj. elektronové vrstvy elektronové vrstvy: – liší se vzdáleností od jádra – elektrony se na jednotlivých vrstvách liší svou energií – s rostoucí vzdáleností vrstvy od jádra roste energie elektronů na této vrstvě – na jednotlivých vrstvách se liší počet elektronů 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Valenční vrstva Valenční vrstva je poslední elektronová vrstva obsazená elektrony – nejvzdálenější vrstva od jádra – její elektrony mají největší energii – její elektrony jsou označovány valenční elektrony Valenční elektrony – ovlivňují vlastnosti atomů prvků (reaktivitu) 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.Tomisti. File:Democritus2.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 3 2006. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democritus2.jpg. 2. Manske, Magnus. File:Robert Boyle.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 22. 5 2006. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Boyle.jpg. 3.Materialscientist. File:Dalton John desk.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 9. 3 2012. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalton_John_desk.jpg. 4.Fastfission. File:Plum pudding atom.svg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 30. 12 2005. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plum_pudding_atom.svg. 5.Adrian.benko. File:JJ Thomson.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 15. 2 2005. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JJ_Thomson.jpg. 6.MILAN, Jean-Jacques. File:Rutherfordsches Atommodell.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 27. 8 2005. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutherfordsches_Atommodell.png. 7.Blurpeace. File:Ernest Rutherford.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 2. 10 2009. [Citace: 11. 1 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Rutherford.jpg. obrázek č. 8 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Stavba atomu Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 9 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google