Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba atomu CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 Mgr. Radovan Sloup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba atomu CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 Mgr. Radovan Sloup"— Transkript prezentace:

1

2 Stavba atomu CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 Mgr. Radovan Sloup
1. ročník čtyřletého studia Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II 2

3 STAVBA ATOMU Démokritos starověk - hmota se dělí na vodu, vzduch, oheň
obr.1 látky jsou z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty, mnoho druhů atomů Demokritos 470 – 360 př.n.l.

4 STAVBA ATOMU Daltonova atomová teorie (1801) ve třech bodech:
atomy jsou nesmírně malé, neměnné a nedělitelné částice, atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší například hmotností 2. v průběhu chemických reakcí dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů, atomy při nich nevznikají, nemizí ani se atom jednoho prvku nemění v atom jiného prvku 3. slučováním atomů dvou nebo více prvků vznikají chemické sloučeniny, v určité sloučenině připadá na jeden atom jednoho prvku vždy stejný počet atomů jiného prvku obr.2 John Dalton

5 STAVBA ATOMU pudinkový model atomu John Thomson 1904
v atomu jsou dvě části elektrony – záporný náboj polévka - kladný náboj obr.3 e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- pudinkový model atomu John Thomson

6 STAVBA ATOMU planetární model atomu Ernest Rutherford 1911
jádro – kladný náboj obal – záporný náboj v atomu jsou dvě části obr.5 obr.4 Ernst Rutherford planetární model atomu

7 STAVBA ATOMU protony a neutrony jsou částice jádra neboli nukleony
m, tj. 0, m p+ n0 e- = protony = neutrony = elektrony e- p+ n0 protony a neutrony jsou částice jádra neboli nukleony elektrony jsou v obalu

8 e- -1 p+ +1 n0 STAVBA ATOMU částice symbol hmotnost (g) náboj
relativní náboj elektron e- 9, -1, -1 proton p+ 1, 1, +1 neutron n0

9 STAVBA ATOMU 6p+ e- p+ n0 e- = protony = neutrony = elektrony e- p+ n0 v atomu prvku je ! počet protonů a elektronů stejný ! celková hodnota náboje je rovna nule

10 STAVBA ATOMU nukleonové číslo protonové číslo e– n0 p+
např. v atomu vodíku je počet protonů a elektronů stejný ale mění se počet neutronů, vznikají IZOTOPY nukleonové číslo protonové číslo = protony = neutrony = elektrony p+ n0 e- e– p+ n0 v atomu prvku je ! počet protonů a elektronů stejný ! celková hodnota náboje je rovna nule

11 STAVBA ATOMU značka e- p+ n0 název Al 14 11 12 17 18 7 13 hořčík Fe 30
s pomocí periodické tabulky doplň chybějící údaje: značka e- p+ n0 název Al 14 11 12 17 18 7 13 hořčík Fe 30 6 8 16 fosfor

12 STAVBA ATOMU značka e- p+ n0 název Al 13 14 hliník Na 11 12 sodík Cl
řešení: značka e- p+ n0 název Al 13 14 hliník Na 11 12 sodík Cl 17 18 chlor H 1 vodík N 7 dusík Mg hořčík Fe 26 30 železo C 6 8 uhlík P 15 16 fosfor

13 STAVBA ATOMU Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnázium Sušice Předmět: Chemie (obecná chemie) Třída: první ročník čtyřletého gymnázia Označení: VY_32_INOVACE_Ch-1_03 Vytvořeno: Anotace a metodické poznámky Prezentace slouží ke shrnutí tématu „atom a jeho složení“, k procvičení tématu a opakování. V úvodu jsou zmíněny známé modely atomů, jejich vývoj a rozdíly. Tyto informace nejsou většinou v současných učebnicích k dispozici. Elementární stavba atomu je shrnuta v závěru cvičením formou doplnění tabulky. Tuto tabulku žáci vyplňují s pomocí periodické tabulky prvků. Před vyplňováním tabulky musí žáci dostat informaci o tom, že vodík většinou nemá v jádru neutron. Tabulku lze vytisknout k písemnému testování, případně rozšířit. Použité materiály: Honza, J.; Mareček, A.; Chemie pro čtyřletá gymnázia (1.díl). Brno: DaTaPrint, 1995;ISBN Vacík, J. a kol.; Chemie pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN, 1984; ISBN obr.1 Demokritos (2:10:2012), autor Rubens: obr.2 Dalton ( ) autor Schuster & London: obr.3 Thomson ( ) autor neznámý: obr.4 Rutherford ( ) autor neznámý: obr.5 model atomu ( ) autor Debianux: ostatní obrázky jsou materiálem autora prezentace Vše je vytvořeno pomocí nástrojů Power Point 2003, Word (WordArt) 2003 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Stavba atomu CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 Mgr. Radovan Sloup"

Podobné prezentace


Reklamy Google