Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemicky čisté látky. Chemicky čistá látka = chemické individuum: hmota složená z částic stejného druhu Prvek: látka složená z atomů stejného druhu, tj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemicky čisté látky. Chemicky čistá látka = chemické individuum: hmota složená z částic stejného druhu Prvek: látka složená z atomů stejného druhu, tj."— Transkript prezentace:

1 Chemicky čisté látky

2 Chemicky čistá látka = chemické individuum: hmota složená z částic stejného druhu Prvek: látka složená z atomů stejného druhu, tj. z atomů shodného protonového čísla Sloučenina: látka složená z molekul stejného druhu, tj. z molekul shodné struktury (stejné atomy, shodně prostorově uspořádané)  částicové (korpuskulární) chápání složení hmoty

3 Prvky Stavba atomu

4 Zastoupení prvků v přírodě 112 prvků 92 prvků v přírodě, nebo detekováno ve hvězdách 20 prvků připraveno syntheticky

5 Atomová theorie Představy o podstatě složení hmoty závislé na rozsahu poznání vědy Leukypos, Demokritos (wikipedia) –Atomy = nevzniklá, neviditelná, nedělitelná, neměnná a tudíž nezničitelná tělíska → podstata složení všeho (včetně bohů) –pohybují se díky vzájemnému střetávání se –vzájemným spojováním utváří tělesa –vzniklé objekty se od sebe liší díky různorodému tvaru, poloze a uspořádání atomů –zánik těles → vnější síla, která atomy uvede opět do pohybu Alchymické theorie – Geber Isaac Newton –„Nic nemůže být rozděleno na více částí, než z kolika je to složeno. Ale hmota (konečná) nemůže být složena z nekonečně mnoha částic.“ John Dalton (1766 – 1844) –Každý prvek složen z částeček – atomů – jež jsou dále nedělitelné –Atomy jednoho prvku mají stejnou velikost i hmotnost –Atomy jsou nedělitelné a nezničitelné – při chemické reakci nezanikají ani nevznikají –Při reakcích se atomy přeskupují a slučují v určitých poměrech

6 Objev elektronu a Thomsonův model atomu Elektron: - e - - 9,109.10 -31 kg Thomsonův (pudingový) model atomu: - Atom = elektroneutrální částice - Záporně nabité částečky – elektrony se vznášejí v „gelovité“, kladně nabité hmotě - Podobné anglickému pudingu J.J. Thomson: –1897 – vliv vysokého napětí na plyny –Ve vakuu se kolem kathody objevovaly světelné úkazy – záření –„Kathodové paprsky“ Vlastnosti nezávislé na materiálu elektrody Světelný flek na upravené desce → obrazovka Odklonitelné elektrickým polem nebo magnetem Proud negativně nabitých částic, které při průchodu prostorem emitují světlo

7

8

9 Rutherford a jádro atomu Rutherfordův experiment: –Studium  -záření –Prokázal, že se jedná o kladně nabitá jádra helia –Ostřelování tenké zlaté folie částicemi  –Většina částic prostoupila folii bez změny směru pohybu –Menší část odkloněna, nebo odražena zpět Rutherfordův model atomu: –„Atom se skládá z kladně nabitého jádra, které zahrnuje téměř veškerou jeho hmotnost, ale zaujímá jen velmi malou část jeho objemu. Jádro tvoří střed atomu a je obklopeno rychle se pohybujícími elektrony.“ –1920 – vodík má nejjednodušší jádro – proton

10

11

12 Atom Jádro Obal Elektrony Protony Neutrony Nukleony

13 Elementární částice HmotnostElektrický náboj NázevSymbolyAbsolutníRelativníAbsolutníElementární Protonp, p + 1,673.10 -27 kg11,602.10 -19 C1 Neutronn, n 0 1,675.10 -27 kg100 Elektrone, e - 9,109.10 -31 kg1/18401,602.10 -19 C

14 Atomové jádro Tvořeno protony a neutrony Centrum kladného náboje – dán počtem protonů Hmotnost jádra určuje hmotnost atomu – hmotnost elektronů zanedbatelná Počet protonů v jádře definuje prvek – atomy jednotlivých prvků se liší počtem protonů, počet neutronů není určující Velikost jádra proti atomu mizivá (100 000x menší) Protony a neutrony v jádře poutány jadernými silami

15 Protonové a nukleonové číslo Protonové (atomové) číslo (Z): udává počet protonů v jádře, současně odpovídá pořadovému číslu prvku v PSP Nukleonové (hmotnostní) číslo (A): udává počet nukleonů (protonů a neutronů) v jádře X AZAZ Zápis atomu: A = Z + N N = Neutronové číslo – udává počet neutronů

16 Pojmy Isotop: Soubor atomů se stejným protonovým (Z), ale rozdílným nukleonovým (A) číslem Nuklid: Soubor atomů se stejným protonovým (Z) i nukleonovým (A) číslem Isotop = soubor nuklidů Prvek: Soubor atomů, které mají stejný počet protonů (stejné Z) Isobary: Atomy různých prvků, které mají stejné nukleonové (A), ale rozdílné protonové (Z) číslo

17 Příště: Radioaktivita


Stáhnout ppt "Chemicky čisté látky. Chemicky čistá látka = chemické individuum: hmota složená z částic stejného druhu Prvek: látka složená z atomů stejného druhu, tj."

Podobné prezentace


Reklamy Google