Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí,"— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky Milan Předota predota@zsf.jcu.cz Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí, tel. 389 037 612

2 e-learning www.eamos.czwww.eamos.cz ZSF → KBF www.eamos.cz/amos/kbf Vyb. kap. z fyz. (CBRNE) Informace o kurzu Doplňující přednášky a cvičení Radiologická fyzika Fyzikální konstanty a přehled vzorců Přednášky a cvičení

3 Sylabus předmětu 1.Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený 2.Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce 3.Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení 4.Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné), intenzita zvuku 5.Atom – struktura elektronového obalu, energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace 6.Atom – struktura a energie jádra, izotopy (stabilní, nestabilní) 7.Princip laseru 8.Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole 9.Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost 10.Silové působení na nabitou částici v magnetickém poli 11.Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření , tepelné a světelné záření, anihilace částic), spektrum elektromagnetického záření 12.Comptonův rozptyl, fotoelektrický jev – popis, význam pro absorpci záření

4 Sylabus předmětu 13.Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie 14.Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita 15.Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením 16.Záření  - vznik, absorpce 17.Záření  (  - a  + ) - vznik, absorpce 18.Záření  - vznik, absorpce 19.Neutronové záření - vznik, absorpce, detekce 20.Rozpadový zákon 21.Absorpční zákon 22.Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky 23.Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost 24.Rozpadová schémata radionuklidů, radioaktivní rozpadové řady. 25.Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace, veličiny, jednotky ozáření) 26.Scintilační a polovodičové detektory 27.Plynové (ionizační) detektory 28.Urychlovače částic – lineární, kruhové

5 Studijní literatura Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001 Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001 Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998 Záškodný, P.: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii), Didaktis, Bratislava, 2005 Konečný J.: Radiační fyzika, ZSF JU, 2006 Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001. Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000 Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990 Kozlovská, D., Skalická, Z., Záškodný, P.: Úvod do praktika z radiologické fyziky. ZSF JU, České Budějovice, 2005 http://astronuklfyzika.cz/

6 Podmínky pro získání zápočtu Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google