Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY I"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY I
(Fyzická geografie) P. Raška 2007

2 1. Úvodní informace P. Raška 2007

3 ▌Co je regionální geografie:
- regionální geografie pojednává o územích, oblastech či regionech vymezených na základě regionalizačních kritérií (→ teorie regionu) - fyzická regionální geografie se zabývá oblastmi přírodními, fyzickogeografickými či krajinnými (Král 1999) - úkolem je taktéž vymezit potenciály a rizika těchto krajinných celků !!! ▌Požadavky k zápočtu a zkoušce: - aktivní účast na přednáškách a seminářích - splnění zápočtových testů (lokalizace, FG pojmy) - splnění seminárních úkolů (seminární práce, prezentace, atp.) - znalosti o FG ČR a dovednost je interpretovat - výchozím vodítkem jsou přednášky (složkový přístup) a semináře (zpravidla regionální přístup) - samostatné studium - možnost konzultací !!!

4 ▌Struktura přednášek v průběhu semestru:
1. Úvodní informace 2. Poloha, změny hranic ČR v historii, stručné dějiny kulturní krajiny 3. Vývoj krajiny ČR v kvartéru 4. Geologický charakter 5. Reliéf 6. Klima 7. Hydrografie 8. Půdy 9. Biogeografický charakter 10. Komplexní fyzickogeografická regionalizace 11. Ochrana životního prostředí 12. Environmentální problémy

5 ▌Struktura dílčích kapitol:
1. Definice složky krajinné sféry a základní pojmy - rekapitulace pojmů, koncepcí, principů, aj. 2. Postavení v rámci Evropy, charakteristika, regionální srovnání - pozice v rámci vyšších celků - typické znaky a specifika 3. Klasifikační systémy a regionalizace - kritéria, vývoj přístupů, interpretace výsledků 4. Vybrané otázky

6 ▌Doporučená literatura I:
►Složkový přístup: BALATKA, B., KALVODA, J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie, Praha. CULEK, M., GRULICH, V., POVOLNÝ, D. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. CULEK, M. et al. (2005): Biogeografické členění České republiky. II. díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. DEMEK, J. ed. (1987): Hory a nížiny. Academia, Praha. (nové vydání Demek - Mackovčin 2007) DEMEK, J. ed. (1965): Geomorfologie Českých zemí. NČSAV, Praha CHLUPÁČ, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha. JANSKÝ, B., ŠOBR, M. et al. (2003): Jezera České republiky. Praha: Univerzita Karlova, Praha. Kolektiv (2007): Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, MŽP, Praha. KUKAL, Z., REICHMANN, F. (2000): Horninové prostředí České republiky, jeho stav a ochrana. ČGÚ, Praha. NĚMEČEK, J. et al. (2001): Taxonomický klasifikační systém půd ČR. ČZU, Praha. QUITT, E. (1971): Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1–79. GgÚ ČSAV, Brno. TOMÁŠEK, M. (2001): Půdy České republiky. ČGÚ, Praha. VLČEK, V. ed. (1984): Vodní toky a nádrže. Academia, Praha. ►Komplexní přístup: Přírodní poměry Československa; Československá vlastivěda; FG regionalizace ČSR (článek);

7 ▌Doporučená literatura II:
► Regionální přístup: - skripta jednotlivých geografických pracovišť v Česku (např. Anděl, J. et al. (2002): Geografie Ústecka. UJEP, Ústí nad Labem. - odborné publikace (např. Přibyl, J. ed. (1986): FG hodnocení krajiny Teplicka I, II. GÚ, Brno.) ► Problémový přístup: - věnují se vybraným problémům FG a životního prostředí (např. Brázdil, R. (2006): Historické a současné povodně v ČR. ČHMÚ, Praha.) ► Periodika, sborníky, aj.: - Geografie - Sborník ČGS; Moravian Geographical Reports - Univerzitní akta (AUPurkynianae, AUCarolinae, AUOstraviensis, AUBrunensis) - Sborníky z výročních konferencí FG sekce ČGS, Sborník ČAG, aj. ► Prameny: - mapové soubory (geologické, hydrogeologické, půdní, aj.)


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY I"

Podobné prezentace


Reklamy Google