Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková
ATMOSFÉRA Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková 1

2 Jméno autora: Jitka Dvořáková
Datum (období) vytvoření: prosinec 2011 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: přírodopis Tematický okruh: neživá příroda Učivo: Země – vznik a stavba - atmosféra Očekávané výstupy: Objasní pojem atmosféra, její vliv na vývoj a stavbu Země. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčové slovo: Atmosféra Druh učebního materiálu: prezentace k učivu, test k ověření znalostí učiva Cílová skupina: Žák II. Stupně, 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání - druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 stratosféra (50 km) , je zde zvýšené množství ozónu
VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ vrstvy atmosféry : troposféra (15 km) stratosféra (50 km) , je zde zvýšené množství ozónu ozonosféra (15-30 km) pro organismy nejdůležitější TROPOSFÉRA

4 Složení vzduch v spodní vrstvě atmosféry
78% dusíku 21% kyslíku 1% vzácné plyny 0, 03% oxid uhličitý na zachování této rovnováhy se podílejí organismy: rostliny - fotosyntézou všechny ostatní - dýcháním

5 Oxid uhličitý - stoupá jeho množství !!!
- důsledek spalování ropy, uhlí a zemního plynu tzv. fosilních paliv - skleníkový jev, který snižuje únik tepelného záření ze Země do vesmíru (změny podnebí, tání ledovců, zatopení oblastí)

6 OZON - zachycuje ve vyšších vrstvách
atmosféry ultrafialové záření, tím chrání organismy - freony ničí ozon, obsahují chlor, vyskytují se ve sprejích, ledničkách a ostatních chladících zařízeních V případě zvýšeného UV záření hrozí vznik rakoviny kůže a ohrožení života organismů.

7 VODNÍ PÁRA 0 % – 4 % celkového objemu vzduchu Vodní srážky: déšť sníh kroupy … Dle teplotních podmínek.

8 TEPLOTNÍ INVERZE = teplotní zvrat
čím větší výška, tím teplota klesá teplý vzduch stoupá vzhůru studený klesá k zemi Při teplotní inverzi dochází k zvratu, to znemožní normální proudění vzduchu a rozptyl nečistot v ovzduší (v nížinách může být chladno a mlha a na horách svítí slunce).

9 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ - sopečná činnost – popílek, kouř - lidské činnosti – automobily, průmysl, topení Oxid siřičitý a oxid dusíku, ozon….

10 1./ Která z vrstev atmosféry je nejdůležitější pro život organismů?
tratosféra troposféra pedosféra ozonosféra litosféra geosféra 2./ Kterého plynu je ve vzduchu obsaženo nejvíce? Nakresli kruhový graf a popiš. 3./ K čemu slouží ozon a co jej poškozuje? 4./ Jak se chráníme před škodlivým UV zářením? 5./ Vyskytuje se v atmosféře vodní pára? 6./ Pokus se popsat co teplotní inverze a jak vzniká? 7./ Jakým způsobem lidé znečišťují ovzduší, co k tomu přispívá?


Stáhnout ppt "Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google