Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  složky vzduchu  troposféra  ozónosféra  stratosféra  mezosféra  termosféra  exosféra  počasí  podnebí  mraky  Beaufortova stupnice  skleníkový jev  kyselý déšť  fosilní paliva  škodliviny primární, sekundární  emise  imise  ozónová díra  freony  teplotní inverze  smog londýnský, losangeleský

3  plynný obal Země  vzduch = 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% ostatních plynů  množství oxidu uhličitého stále stoupá  obsah vodní páry různý v různých ekosystémech (0,1% v polárních oblastech až 2,5% v tropech)

4  výškové členění atmosféry:  troposféra 10 – 12 km  stratosféra 50 – 55 km, součástí je ozónosféra  mezosféra 80 – 85 km  termosféra 800 km  exosféra – nejvyšší vrstva obrázek 1

5 Atmosféra  plynný obal Země  výškové členění atmosféry:  troposféra  stratosféra, součástí je ozónosféra  mezosféra  termosféra  exosféra

6 Funkce plynů v atmosféře  CO 2  důležitý pro fotosyntézu  do ovzduší ze sopek, spalováním, dýcháním  O 2  spotřeba dýcháním, spalováním  oxidační procesy v přírodě i v lidské činnosti  N 2  z atmosféry do živé hmoty, je vázán dusíkatými bakteriemi  vlhkost vzduchu  závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu  ovlivňuje např. rozmnožování hmyzu

7 Funkce plynů v atmosféře  CO 2  fotosyntéza  ze sopek, spalováním, dýcháním  O 2  spotřeba dýcháním, spalováním  oxidační procesy  N 2  z atmosféry vázán dusíkatými bakteriemi  vlhkost vzduchu  závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu

8  počasí = okamžitý stav atmosféry (tlak, teplota, proudění, vlhkost...)  podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě (souvisí s nadmořskou výškou, zeměpisnou polohou, reliéfem...)  veškeré jevy související s počasím, probíhají v troposféře

9 Mraky  různý obsah páry v atmosféře, kondenzuje na srážky  typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… obrázek 2

10 Proudění vzduchu  proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů Beaufortova stupnice větru  video – ukázka síly větru video  video – animace Beaufortovy stupnice video

11 Počasí a podnebí  počasí = okamžitý stav atmosféry  podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě Mraky  kondenzace páry na srážky  typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… Proudění vzduchu  proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů

12 Vliv proudění vzduchu na organismy rostliny  vytvoření speciálních orgánů, pomáhajících dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…)  kladný - opylení, transport semen  záporný - vývraty, vysoušení živočichové  různé dýchací orgány  kladný - zachycení pachů, využití při letu  záporný - ochlazování, vysoušení

13 Vliv proudění vzduchu na organismy  rostliny  speciální orgány, k dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…)  kladný - opylení, transport semen  záporný - vývraty, vysoušení  živočichové  plíce, žábry…  kladný - zachycení pachů, využití při letu  záporný - ochlazování, vysoušení

14 Skleníkový jev  některé plyny umožňují průchod světla, ale pohlcují tepelné záření  hlavní skleníkové plyny – oxid uhličitý, chlorované a fluorované uhlovodíky, metan, oxid dusný...  ohřívání povrchu Země (důsledky = změny klimatu, tání ledovců, přírodní katastrofy) obrázek 3

15 Znečištění atmosféry Skleníkový jev  pohlcování tepelného záření → oteplování zemského povrchu  důsledky: změny klimatu, tání ledovců...  hlavní skleníkové plyny  oxid uhličitý  chlorované a fluorované uhlovodíky  metan  oxid dusný...

16 Kyselý déšť  do ovzduší unikají sloučeniny síry ( spalováním fosilních paliv ) a sloučeniny dusíku ( automobilovou dopravou )  vznik slabých kyselin (sírová, dusičná)  poškozování vegetace, uvolňování těžkých kovů z půdy, stoupá pH půdy obrázek 4

17 Kyselý déšť  sloučeniny síry – spalováním fosilních paliv  sloučeniny dusíku – automobilové zplodiny  vznikají slabé kyseliny (dusičná, sírová)  důsledky: poškozování vegetace, okyselení půdy, uvolňování těžkých kovů

18 Emise a imise  primární škodliviny – uvolněné do ovzduší přímo (oxid uhelnatý, oxid siřičitý...)  sekundární škodliviny – vzniklé v ovzduší chemickou reakcí (ozón)  emise – škodliviny uniklé přímo ze zdroje  imise – škodliviny, přenesené větrem dále od zdroje

19 Emise a imise  primární škodlivina – uniklá do atmosféry  sekundární škodlivina – chemickou reakcí v atmosféře  emise – škodlivina přímo ze zdroje  imise – přenesená škodlivina

20 Poškozování ozónové vrstvy  vznik ozónové díry  poškozování v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření  freony - sloučeniny Cl a F, používají se do sprejů a klimatizací obrázek 5 animaceanimace – srovnání ozónové díry v různých obdobích

21 Poškozování ozónové vrstvy  vznik ozónové díry  v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření  freony - sloučeniny Cl a F (např. klimatizace)

22 Teplotní inverze  teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem začne teplota s výškou stoupat  tím se znemožní vzdušné proudění → horší rozptyl nečistot → smog obrázek 6

23 Smog  teplejší vrstva horního vzduchu brání jeho promíchávání  pod „ pokličkou “ inverzní vrstvy se hromadí škodliviny  smog:  londýnský (oxid siřičitý, popílek)  losangeleský (oxidy dusíku a uhlovodíky)  důsledkem je dráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce obrázek 7

24 Teplotní inverze  s výškou teplota vzduchu stoupá, místo aby klesala  zhoršení rozptylových podmínek – smog Smog  nahromaděné škodliviny pod inverzí  londýnský  losangeleský  důsledek: d ráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce

25 Atmosféra  plynný obal Země  výškové členění atmosféry:  troposféra  stratosféra, součástí je ozónosféra  mezosféra  termosféra  exosféra Funkce plynů v atmosféře  CO 2  fotosyntéza  ze sopek, spalováním, dýcháním  O 2  spotřeba dýcháním, spalováním  oxidační procesy  N 2  z atmosféry vázán dusíkatými bakteriemi  vlhkost vzduchu  závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu Počasí a podnebí  počasí = okamžitý stav atmosféry  podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě Mraky  kondenzace páry na srážky  typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… Proudění vzduchu  proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů Vliv proudění vzduchu na organismy  rostliny  speciální orgány, k dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…)  kladný - opylení, transport semen  záporný - vývraty, vysoušení  živočichové  plíce, žábry…  kladný - zachycení pachů, využití při letu  záporný - ochlazování, vysoušení

26 Znečištění atmosféry Skleníkový jev  pohlcování tepelného záření → oteplování zemského povrchu  důsledky: změny klimatu, tání ledovců...  hlavní skleníkové plyny  oxid uhličitý  chlorované a fluorované uhlovodíky  metan  oxid dusný... Kyselý déšť  sloučeniny síry – spalováním fosilních paliv  sloučeniny dusíku – automobilové zplodiny  vznikají slabé kyseliny (dusičná, sírová)  důsledky: poškozování vegetace, okyselení půdy, uvolňování těžkých kovů Emise a imise  primární škodlivina – uniklá do atmosféry  sekundární škodlivina – chemickou reakcí v atmosféře  emise – škodlivina přímo ze zdroje  imise – přenesená škodlivina Poškozování ozónové vrstvy  vznik ozónové díry  v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření  freony - sloučeniny Cl a F (např. klimatizace) Teplotní inverze  s výškou teplota vzduchu stoupá, místo aby klesala  zhoršení rozptylových podmínek – smog Smog  nahromaděné škodliviny pod inverzí  londýnský  losangeleský  důsledek: d ráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce

27  Jaké se do ovzduší dostává CO 2 ?  Vysvětli rozdíl mezi počasím a podnebím.  Jak se jmenuje stupnice, která slouží k měření síly proudění vzduchu?  Co může být politickým důsledkem skleníkového efektu, pokud dojde až k masívnímu tání ledovců?  Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární škodlivinou?  Zkus odhadnout, zda u nás máme spíše typ londýnského, nebo losangeleského smogu.

28  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235- 261-X. [2012-03-12]  ČERVINKA, Pavel. a kolektiv. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední školy a odborná učiliště. 1. vydání. Praha: nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2005. ISBN 80-86034-63-1. [2012-03-12]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-03-12] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – stratifikace atmosféry http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Atmosphere_layers-cs.svg/102px- Atmosphere_layers-cs.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Atmosphere_layers-cs.svg/102px- Atmosphere_layers-cs.svg.png  obr. 2 – typy mraků http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Rodzaje_chmur.svg/1000px- Rodzaje_chmur.svg.png?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Rodzaje_chmur.svg/1000px- Rodzaje_chmur.svg.png?uselang=cs  obr. 3 – skleníkový efekt http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif  obr. 4 – kyselý déšť http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Origins_of_acid_rain.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Origins_of_acid_rain.svg  obr. 5 – ozónová díra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Ozon_hole_AntOzone.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Ozon_hole_AntOzone.jpg  obr. 6 – teplotní inverze http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/800px- SmokeCeilingInLochcarron.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/800px- SmokeCeilingInLochcarron.jpg  obr. 7. – smog http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Haze_in_Kuala_Lumpur.jpg/640px- Haze_in_Kuala_Lumpur.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Haze_in_Kuala_Lumpur.jpg/640px- Haze_in_Kuala_Lumpur.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google