Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze."— Transkript prezentace:

1 Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy složky vzduchu troposféra ozónosféra stratosféra
mezosféra termosféra exosféra počasí podnebí mraky Beaufortova stupnice skleníkový jev kyselý déšť fosilní paliva škodliviny primární, sekundární emise imise ozónová díra freony teplotní inverze smog londýnský, losangeleský

3 Atmosféra plynný obal Země
vzduch = 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% ostatních plynů množství oxidu uhličitého stále stoupá obsah vodní páry různý v různých ekosystémech (0,1% v polárních oblastech až 2,5% v tropech)

4 Atmosféra výškové členění atmosféry: troposféra 10 – 12 km
stratosféra 50 – 55 km, součástí je ozónosféra mezosféra 80 – 85 km termosféra 800 km exosféra – nejvyšší vrstva obrázek 1

5 Zápis do sešitu Atmosféra plynný obal Země výškové členění atmosféry:
troposféra stratosféra, součástí je ozónosféra mezosféra termosféra exosféra

6 Atmosféra Funkce plynů v atmosféře CO2 O2 N2 vlhkost vzduchu
důležitý pro fotosyntézu do ovzduší ze sopek, spalováním, dýcháním O2 spotřeba dýcháním, spalováním oxidační procesy v přírodě i v lidské činnosti N2 z atmosféry do živé hmoty, je vázán dusíkatými bakteriemi vlhkost vzduchu závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu ovlivňuje např. rozmnožování hmyzu

7 Zápis do sešitu Funkce plynů v atmosféře CO2 O2 N2 vlhkost vzduchu
fotosyntéza ze sopek, spalováním, dýcháním O2 spotřeba dýcháním, spalováním oxidační procesy N2 z atmosféry vázán dusíkatými bakteriemi vlhkost vzduchu závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu

8 Počasí a podnebí počasí = okamžitý stav atmosféry (tlak, teplota, proudění, vlhkost...) podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě (souvisí s nadmořskou výškou, zeměpisnou polohou, reliéfem...) veškeré jevy související s počasím, probíhají v troposféře

9 Počasí a podnebí Mraky různý obsah páry v atmosféře, kondenzuje na srážky typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… obrázek 2

10 Počasí a podnebí Proudění vzduchu
proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů video – ukázka síly větru video – animace Beaufortovy stupnice

11 Zápis do sešitu Počasí a podnebí Mraky Proudění vzduchu
počasí = okamžitý stav atmosféry podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě Mraky kondenzace páry na srážky typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… Proudění vzduchu proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů

12 Atmosféra Vliv proudění vzduchu na organismy rostliny živočichové
vytvoření speciálních orgánů, pomáhajících dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…) kladný - opylení, transport semen záporný - vývraty, vysoušení živočichové různé dýchací orgány kladný - zachycení pachů, využití při letu záporný - ochlazování, vysoušení

13 Zápis do sešitu Vliv proudění vzduchu na organismy rostliny
speciální orgány, k dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…) kladný - opylení, transport semen záporný - vývraty, vysoušení živočichové plíce, žábry… kladný - zachycení pachů, využití při letu záporný - ochlazování, vysoušení

14 Znečištění atmosféry Skleníkový jev
některé plyny umožňují průchod světla, ale pohlcují tepelné záření hlavní skleníkové plyny – oxid uhličitý, chlorované a fluorované uhlovodíky, metan, oxid dusný... ohřívání povrchu Země (důsledky = změny klimatu, tání ledovců, přírodní katastrofy) obrázek 3

15 Zápis do sešitu Znečištění atmosféry Skleníkový jev
pohlcování tepelného záření → oteplování zemského povrchu důsledky: změny klimatu, tání ledovců... hlavní skleníkové plyny oxid uhličitý chlorované a fluorované uhlovodíky metan oxid dusný...

16 Znečištění atmosféry Kyselý déšť
do ovzduší unikají sloučeniny síry (spalováním fosilních paliv) a sloučeniny dusíku (automobilovou dopravou) vznik slabých kyselin (sírová, dusičná) poškozování vegetace, uvolňování těžkých kovů z půdy, stoupá pH půdy obrázek 4

17 Zápis do sešitu Kyselý déšť
sloučeniny síry – spalováním fosilních paliv sloučeniny dusíku – automobilové zplodiny vznikají slabé kyseliny (dusičná, sírová) důsledky: poškozování vegetace, okyselení půdy, uvolňování těžkých kovů

18 Znečištění atmosféry Emise a imise
primární škodliviny – uvolněné do ovzduší přímo (oxid uhelnatý, oxid siřičitý...) sekundární škodliviny – vzniklé v ovzduší chemickou reakcí (ozón) emise – škodliviny uniklé přímo ze zdroje imise – škodliviny, přenesené větrem dále od zdroje

19 Zápis do sešitu Emise a imise
primární škodlivina – uniklá do atmosféry sekundární škodlivina – chemickou reakcí v atmosféře emise – škodlivina přímo ze zdroje imise – přenesená škodlivina

20 Znečištění atmosféry Poškozování ozónové vrstvy vznik ozónové díry
poškozování v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření freony - sloučeniny Cl a F, používají se do sprejů a klimatizací obrázek 5 animace – srovnání ozónové díry v různých obdobích

21 Zápis do sešitu Poškozování ozónové vrstvy vznik ozónové díry
v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření freony - sloučeniny Cl a F (např. klimatizace)

22 Znečištění atmosféry Teplotní inverze
teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem začne teplota s výškou stoupat tím se znemožní vzdušné proudění → horší rozptyl nečistot → smog obrázek 6

23 Znečištění atmosféry Smog
teplejší vrstva horního vzduchu brání jeho promíchávání pod „pokličkou“ inverzní vrstvy se hromadí škodliviny smog: londýnský (oxid siřičitý, popílek) losangeleský (oxidy dusíku a uhlovodíky) důsledkem je dráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce obrázek 7

24 Zápis do sešitu Teplotní inverze Smog
s výškou teplota vzduchu stoupá, místo aby klesala zhoršení rozptylových podmínek – smog Smog nahromaděné škodliviny pod inverzí londýnský losangeleský důsledek: dráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce

25 OPAKOVÁNÍ Atmosféra Počasí a podnebí Mraky Proudění vzduchu
plynný obal Země výškové členění atmosféry: troposféra stratosféra, součástí je ozónosféra mezosféra termosféra exosféra Funkce plynů v atmosféře CO2 fotosyntéza ze sopek, spalováním, dýcháním O2 spotřeba dýcháním, spalováním oxidační procesy N2 z atmosféry vázán dusíkatými bakteriemi vlhkost vzduchu závisí na teplotě, cirkulaci vzduchu, vegetačním pokryvu Počasí a podnebí počasí = okamžitý stav atmosféry podnebí = dlouhodobé počasí v dané lokalitě Mraky kondenzace páry na srážky typy mraků: cirrus (řasa), stratus (sloha), kumulus (kupa), nimbostratus (dešťový mrak), kumulonimbus (bouřkový mrak)… Proudění vzduchu proudění vzduchu = vítr, k měření se používá Beaufortova stupnice větru – má 12 stupňů Vliv proudění vzduchu na organismy rostliny speciální orgány, k dýchání v bažinatých oblastech (pletivo aerenchym, vzdušné kořeny…) kladný - opylení, transport semen záporný - vývraty, vysoušení živočichové plíce, žábry… kladný - zachycení pachů, využití při letu záporný - ochlazování, vysoušení

26 OPAKOVÁNÍ Znečištění atmosféry Poškozování ozónové vrstvy
Skleníkový jev pohlcování tepelného záření → oteplování zemského povrchu důsledky: změny klimatu, tání ledovců... hlavní skleníkové plyny oxid uhličitý chlorované a fluorované uhlovodíky metan oxid dusný... Kyselý déšť sloučeniny síry – spalováním fosilních paliv sloučeniny dusíku – automobilové zplodiny vznikají slabé kyseliny (dusičná, sírová) důsledky: poškozování vegetace, okyselení půdy, uvolňování těžkých kovů Emise a imise primární škodlivina – uniklá do atmosféry sekundární škodlivina – chemickou reakcí v atmosféře emise – škodlivina přímo ze zdroje imise – přenesená škodlivina Poškozování ozónové vrstvy vznik ozónové díry v důsledku různých plynů, např. freonů → více UV záření freony - sloučeniny Cl a F (např. klimatizace) Teplotní inverze s výškou teplota vzduchu stoupá, místo aby klesala zhoršení rozptylových podmínek – smog Smog nahromaděné škodliviny pod inverzí londýnský losangeleský důsledek: dráždění sliznic, očí, rýma, snížení plicní funkce

27 Otázky a úkoly Jaké se do ovzduší dostává CO2?
Vysvětli rozdíl mezi počasím a podnebím. Jak se jmenuje stupnice, která slouží k měření síly proudění vzduchu? Co může být politickým důsledkem skleníkového efektu, pokud dojde až k masívnímu tání ledovců? Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární škodlivinou? Zkus odhadnout, zda u nás máme spíše typ londýnského, nebo losangeleského smogu.

28 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] ČERVINKA, Pavel. a kolektiv. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední školy a odborná učiliště. 1. vydání. Praha: nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – stratifikace atmosféry obr. 2 – typy mraků obr. 3 – skleníkový efekt obr. 4 – kyselý déšť obr. 5 – ozónová díra obr. 6 – teplotní inverze obr. 7. – smog


Stáhnout ppt "Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s faktory ohrožujícími atmosféru. Materiál je plně funkční pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google