Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková

2 Anotace: Soubor se skládá z eoretického příspěvku, který je námětem Anotace: Soubor se skládá z teoretického příspěvku, který je námětem pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, zahrnuje pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, zahrnuje klíčové kompetence a očekávaný výstup.Žáci získají nové znalosti klíčové kompetence a očekávaný výstup.Žáci získají nové znalosti a utvrdí již nabyté poznatky. Důraz je zde kladen na environ- a utvrdí již nabyté poznatky. Důraz je zde kladen na environ- mentální výchovu – ochrana vodních zdrojů. Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: říjen 2011 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: řírodopis Obor: přírodopis Tematický okruh: eživá příroda Tematický okruh: neživá příroda Učivo: Učivo: hydrosféra Očekávaný výstup: Očekávaný výstup: chápe souvislosti jednotlivých sfér s životem na Zemi Speciální vzdělávací potřeby : žádné Klíčová slova: ydrosféra, voda Klíčová slova: hydrosféra, voda Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák II.stupně – 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 Vodní obal Země veškerá voda Země - není chemicky vázána - má souvislost se všemi ostatními sférami - neustálý přesun vody KOLOBĚH VODY

4 VODA V ATMOSFÉŘE povrchová - ledovce, oceány, moře, jezera, řeky … povrchová - ledovce, oceány, moře, jezera, řeky … podpovrchová - podzemní voda podpovrchová - podzemní voda v biosféře - v tělech všech organismů v biosféře - v tělech všech organismů

5 ROZLOŽENÍ VODY 1. SLANÁ VODA - oceány - oceány - moře - moře - slaná jezera - slaná jezera 96, 54% 96, 54% 2. SLADKÁ VODA - polární led, ledovce - polární led, ledovce - podzemní voda - podzemní voda - podzemní voda, voda v půdě - podzemní voda, voda v půdě - atmosféra - atmosféra - organismy - organismy 2, 53 % 2, 53 %

6 VLASTNOSTI VODY nezbytnost pro život nezbytnost pro život rozpouštědlo rozpouštědlo účast na chemických dějích - fotosyntéza, dýchání účast na chemických dějích - fotosyntéza, dýchání rozvod látek v tělech organismů rozvod látek v tělech organismů možnost přežití různých organismů - ( 4°C ) možnost přežití různých organismů - ( 4°C )

7 SKUPENSTVÍ VODY vliv sluneční energie - (oběh vody na zemi ) vliv sluneční energie - (oběh vody na zemi ) srážky - (kroupy, sníh, déšť ….) srážky - (kroupy, sníh, déšť ….) vypařování vypařování stékání - ( řeky, rybníky, oceány, moře ….) stékání - ( řeky, rybníky, oceány, moře ….) vsakování - ( podzemní voda ) vsakování - ( podzemní voda ) vše je závislé : vše je závislé : - klimatických podmínkách - klimatických podmínkách - podloží hornin - podloží hornin - rostlinném pokryvu - rostlinném pokryvu

8 VSÁKNUTÁ VODA vyplňuje pukliny a dutiny v horninách propustnost - štěrk, písek propustnost - štěrk, písek nepropustnost - jíl nepropustnost - jíl Nepropustnost vody způsobuje celistvost některých hornin. Nepropustnost vody způsobuje celistvost některých hornin.

9 PODZEMNÍ VODA Její hladina je nestálá a kolísá. závisí na : 1./ množství srážek závisí na : 1./ množství srážek 2./ objemu čerpané vody 2./ objemu čerpané vody PRAMEN : - místo, kde vyvěrá podzemní voda přirozenou cestou na zemský povrch přirozenou cestou na zemský povrch - místo, kde hladina podzemní vody protne - místo, kde hladina podzemní vody protne povrch (svah hory, údolí) povrch (svah hory, údolí) - zdroj pitné vody - zdroj pitné vody

10 POHYB VODY V HORNINÁCH ČIŠTĚNÍ (filtrace) ČIŠTĚNÍ (filtrace) - průchod vrstvami hornin - průchod vrstvami hornin - znečištění např. jílem a mikroorganismy. - znečištění např. jílem a mikroorganismy. MINERALIZACE MINERALIZACE - minerály rozpuštěné ve vodě - minerály rozpuštěné ve vodě (obohacení uhličitany, sírany a jinými prvky) (obohacení uhličitany, sírany a jinými prvky) TVRDOST VODY TVRDOST VODY - obsah solí ve vodě - obsah solí ve vodě čím větší obsah rozpuštěných solí = větší tvrdost čím větší obsah rozpuštěných solí = větší tvrdost srážková voda = malé množství soli = MĚKKÁ VODA

11 MINERÁLNÍ VODA odlišná od podzemní vody odlišná od podzemní vody větší množství rozpuštěných látek/litr větší množství rozpuštěných látek/litr vyšší teplota vyšší teplota radioaktivita radioaktivita léčebné účinky léčebné účinky lázeňské prameny : Karlovy Vary, Konstantinovy Lázně, lázeňské prameny : Karlovy Vary, Konstantinovy Lázně, Poděbrady, Rajecké Teplice ……. Poděbrady, Rajecké Teplice …….

12 OHROŽENÍ ČISTOTY VODY A JEJÍ ZNEHODNOCENÍ LIDSKÁ ČINNOST hnojení chemické látky únik ropy skládky odpadů místa uložení radioaktivního odpadu odpadní vody doprava ostatní faktory

13 OCHRANA VODY čističky odpadních vod čističky odpadních vod ochranná pásma zdrojů vody ochranná pásma zdrojů vody omezení nadměrné spotřeby vody omezení nadměrné spotřeby vody klimatické podmínky (globální oteplování) klimatické podmínky (globální oteplování) V současné době lidé obecně vodou nešetří, avšak jsou místa na naší Zemi, kde pitná voda znamená více než zlato. V současné době lidé obecně vodou nešetří, avšak jsou místa na naší Zemi, kde pitná voda znamená více než zlato.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google