Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin VRZALA. * Využití * Rybolov * Námořní doprava * Těžba nerostných surovin * Cestovní ruch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin VRZALA. * Využití * Rybolov * Námořní doprava * Těžba nerostných surovin * Cestovní ruch."— Transkript prezentace:

1 Martin VRZALA

2 * Využití * Rybolov * Námořní doprava * Těžba nerostných surovin * Cestovní ruch

3 Jaké znáš hospodářské využití oceánu?

4 * Světový oceán disponuje zdroji: * biologickými * minerálními * energetickými * Některé zdroje člověk využívá odedávna, jiné představují perspektivu do budoucna. U každého jmenovaného zdroje uveď příklad. Které zdroje člověk využívá odedávna a kde je perspektiva do budoucna ?

5 * přímá potrava ryby, korýši, měkkýši, řasy * tyto zdroje jsou ale využívány pro další zpracování různými průmyslovými odvětvími Jmenuj zdroje přímé potravy z oceánu.

6 * Tichý oceán * vedoucí postavení ve světovém rybolovu * 50 % celosvětového úlovku * Atlantský oceán * severní Atlantik – světově významná loviště při Newfoundlandu, pobřeží Islandu, vody omývající SZ Evropu * Indický oceán * rybolov zaujímá podřadné místo, činí pouze 5 % celosvětového výlovu Podle atlasu vyjmenujte oblasti Atlantiku zaměřené na rybolov.

7 * Tichý oceán * 1/4 až 1/5 objemu světového námořního obchodu Singapur, Kobe, Shanghai, Nagoja, Jokohama, Hongkong, Sydney, Los Angeles, San Francisco, Vancouver * velké množství podmořských kabelů Vyjmenuj podle atlasu nejdůležitější přístavy Tichého oceánu.

8 * Atlantský oceán * nejrozvinutější, 3/4 objemu světové námořní dopravy * přepravují se všechny známé substráty, především ropu * vedou zde nejdůležitější námořní mezikontinentální linky mezi Evropou a Severní Amerikou Panamského, rok 1920 * největší frekvence námořní dopravy: Severní moře, Mexický záliv, Karibské moře Dopravní význam oceánu ještě více vzrostl po vybudování jednoho průplavu. Kterého?

9 * Atlantský oceán * na pobřeží 70 % nejvýznamnějších světových přístavů * Rotterdam, Antwerpen, Marseille, Hamburg, London, Le Havre * Philadelphia, New York, Boston, New Orleans, Houston Jmenuj nejvýznamnější evropské a severoamerické přístavy.

10 * Indický oceán * méně rozvinutá, 10 % celosvětového objemu * mezi náklady převažuje ropa * hlavní námořní trasy jsou vyvolány přepravou ropy z Perského zálivu přes Arabské a Rudé moře Suezský průplav * Severní ledový oceán * plavba je omezena jen na okrajová moře a na letní měsíce Znáte nejvýznamnější průplav v této oblasti ?

11 * Tichý oceán * z podmořského šelfu se získává ropa a zemní plyn * Atlantský oceán * těžba ropy a zemního plynu břehy Velké Británie a Norska, Mexický záliv, Karibské moře, Guinejský záliv * ve Středozemním moři těžba kuchyňské soli Kde se nacházejí jejich nejvýznamnější ložiska ?

12 * Indický oceán * ropa a zemní plyn – Perský záliv * kuchyňská sůl – pobřeží Rudého moře * pitná voda – odsolená voda je v Kuvajtu a ve Spojených arabských emirátech jediným zdrojem užitkové vody * Severní ledový oceán * ropa, zemní plyn – pobřeží Aljašky a Obský záliv * černé uhlí – Špicberky * těžba je ale v drsných arktických podmínkách velmi nákladná

13 * Tichý oceán * Havajské ostrovy, Tahiti * rozvoj i v netradičních oblastech – Jihočínské moře * Atlantský oceán * Středozemní moře – rekreace * Karibské moře a pobřeží Floridy * značný problém – znečištění mořské vody

14 * SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Zeměpis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 124 s. Na dlani. ISBN 80- 858-3988-1. * Školní atlas světa. 3. vyd. Redaktor Jan Ptáček. Praha: Kartografie Praha, 2011, 1 atlas (176 s.). ISBN 978-807-3930- 745. * PLUSKAL, Miroslav. Geografie pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c1998, 136 s. ISBN 80-859- 3793-X. * [online]. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: www.office.com


Stáhnout ppt "Martin VRZALA. * Využití * Rybolov * Námořní doprava * Těžba nerostných surovin * Cestovní ruch."

Podobné prezentace


Reklamy Google