Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY NEPŘÍMÝ VÝVOZ - využívání nezávislé zprostředkovatelské firmy - domácí vývozní velkoobchodník - domácí vývozní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY NEPŘÍMÝ VÝVOZ - využívání nezávislé zprostředkovatelské firmy - domácí vývozní velkoobchodník - domácí vývozní."— Transkript prezentace:

1 ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY NEPŘÍMÝ VÝVOZ - využívání nezávislé zprostředkovatelské firmy - domácí vývozní velkoobchodník - domácí vývozní zástupce - více obchodních společností - spolupracující organizace - společnost pro řízení vývozu PŘÍMÝ VÝVOZ - firmy si začnou samy zabezpečovat vývoz - domácí exportní oddělení nebo divize - zahraniční filiálka nebo přidružené oddělení - cestující obchodní zástupci pro vývoz - zahraniční distributor nebo zástupce LICENCE nabyvatel licence získá právo využívat jí ve výrobě, obchodu, využívání patentu, obchodní tajemství,.. za určitý honorář (autorský poplatek). SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ - vznik nové společnosti na základě společného vlastnictví a společného řízení PŘÍMÉ INVESTICE - přímé vlastnictví montážních nebo výrobních zařízení v zahraničí - koupě podniku - vybudování nového, vlastního zařízení,..

2 KAPITÁLOVĚ NÁROČNÉ VSTUPY PODNIKU NA ZAHR.TRHY PŘÍMÉ KAPITÁLOVÉ INVESTICE fúze (sloučení,splynutí společností) akvizice (převzetí,odkoupení existující zahraniční společnosti) nově zakládané společnosti („investice na zelené louce“) společné podnikání (Joint Venture) (smluvní, majetkový) –formy vlastnictví akcií nebo formy participace na společném podnikání PORTFOLIO INVESTICE investice do akcií –forma finančního aktiva Strategická aliance spojení vybraných aktivit firem za předem jasně specifikovaným účelem Podle cílů ji lze rozdělit: 1.Komplementární aliance odstranění obchodních překážek 2.Integrační aliance úspora nákladů v určitých aktivitách 3.Aditivní aliance společný vývoj,výroba,prodej -  financí Strategická aliance spojení vybraných aktivit firem za předem jasně specifikovaným účelem Podle cílů ji lze rozdělit: 1.Komplementární aliance odstranění obchodních překážek 2.Integrační aliance úspora nákladů v určitých aktivitách 3.Aditivní aliance společný vývoj,výroba,prodej -  financí

3 FAKTORY O ROZHODOVÁNÍ VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRH 1.BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍTOMNOST NA DANÉM TRHU využití všech možností marketingu působících na zahraniční spotřebitele přímý kontakt se zákazníky a spotřebiteli v zahraničí 2.PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK VSTUPU překonání dovozních překážek formou použití domácí afilace a PRs na zahraničním trhu strategie tuzemského pasu positioning tuzemské firmy 3.EKONOMICKÉ FAKTORY nižší výrobní náklady v zahraničí daňové zvýhodnění investiční pobídky využití výhodných partnerství (věda a výzkum, spedice, kontakty)

4 KONKURENČNÍ STRATEGIE V MEZINÁRODNÍM PODNIKÁNÍ 1.Strategie širokého pronikání 2.Strategie diferenciace 3.Strategie úzké specializace 4.Strategie vedoucí firmy na trhu 5.Strategie druhé největší firmy na trhu 6.Strategie napodobující velké renomované firmy 7.Strategie zaměřující se na mikrosegmenty

5 Program ČR - člena EU Proces harmonizace zahájen v r. 1993 Novela celního zákona k 1.7.1997 Prováděcí vyhlášky č.135/1998 Sb., 136/1998 Sb. Nařízení Komise EU č.2454/93Nařízení Rady č.918/83

6 Krátkodobé priority 1. dokončení legislativního procesu přijetí nového celního zákona 2. srovnávání celních sazeb a jejich analýza mezi ČR a EU 3. zrušení celní unie ČR a SR 4. novela prováděcí vyhlášky k celnímu zákonu

7 Střednědobé priority Plná harmonizace jednotlivých ustanovení celního zákona - výsledek screeninguPlná harmonizace jednotlivých ustanovení celního zákona - výsledek screeningu systematicky sledovat a analyzovat změny prováděné v celním zákoníku EUsystematicky sledovat a analyzovat změny prováděné v celním zákoníku EU zpracovávat změny kombinované nomenklatury- aplikovat TARIC = integrovaný tarif Společenstvízpracovávat změny kombinované nomenklatury- aplikovat TARIC = integrovaný tarif Společenství podílet se na uzavírání dohod o volném obchodu se stejnými zeměmi jako EUpodílet se na uzavírání dohod o volném obchodu se stejnými zeměmi jako EU příprava nepreferenčních pravidel původu zboží po skončení jednání ve WTOpříprava nepreferenčních pravidel původu zboží po skončení jednání ve WTO právně sjednotit preferenční pravidla původu zboží dováženého z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.právně sjednotit preferenční pravidla původu zboží dováženého z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

8 Institucionální zajištění Komplexní řešení institucionální úprav spojených se zánikem vnitřní hranice a s přímým napojením na jednotný informační systém v EU. Krátkodobé priority úprava správy nepřímých daní - - autorizované daňové sklady - intrakomunitární DPH zabezpečení společné zemědělské politiky posílení kontroly na případné vnější hranici EU doplnění systému finanční kontroly a auditu nový systém vybírání a odvádění příjmu zabraňování nelegálním obchodům odhalovaní, zabraňování a šetření obchodních podvodů

9 Zajištění technické infrastruktury Zdokonalování provozního počítačového informačního systému zapojení do počítačového řešení společného evropského tranzitu (NCTS) a dobudování komunikační sítě posílení boje proti podloudnictví Střednědobé priority příprava výkonu služby v (celní) a ve finanční správě podpora celních režimů s ekonomickými účinky stabilizovat organizační struktury a rozvíjet lidské zdroje sjednocení úrovně celního dohledu - celního řízení zajištění vzájemné výměny informací v rámci EU

10 Zavedené programy a projekty CCN/CSIdatová síť EU, připojení české národní domény v r. 1999 NCTSNew Computerised Transit System - systém připravený pro podporu režimu Společného tranzitu (EU/EFTA/V4 = 22 zemí) r. 1999-2000 TARIC- distribuce dat a změn společného integrovaného tarifu EU - nutná realizace a integrace do národního celního informačního systému nejpozději před dnem vstupu do EU r. 2000-2002 QUOTApříprava distribuce dat společného systému řízení celních kvót r. 2001-2002 CIS/SCENTinformační systém boje proti podloudnictví zahájeno 1999

11 Finanční potřeby Převážně budou zajištěny z rozpočtových prostředků v rámci celkové kapitoly MF EU napomohla finančně v oblastech : konzultace s experty autorizované překlady dokumentů EU participace na programu MATTHAEUS-CUSTOMS - o spolupráci v celní oblasti vzdělávání srovnávací analýzy a studiePHARE

12 Prosím o pozornost ! Pokračujeme!


Stáhnout ppt "ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY NEPŘÍMÝ VÝVOZ - využívání nezávislé zprostředkovatelské firmy - domácí vývozní velkoobchodník - domácí vývozní."

Podobné prezentace


Reklamy Google