Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO a OECD Tomáš Dub –náměstek ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO a OECD Tomáš Dub –náměstek ministra."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO a OECD Tomáš Dub –náměstek ministra

2 2 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace a její ekonomika  RF patří mezi perspektivní země z hlediska ekonomického rozvoje  Současná ekonomická situace v RF je příznivá (růst většiny makroekonomických ukazatelů): - růst HDP v roce 2012: 3,6% (předpoklad pro rok 2013: 3,5 – 3,6% HDP) - index růstu průmyslové výroby v roce 2012: 2,6%

3 3 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky  Rostoucí dynamika vzájemného obchodu v posledním období  Výsledky zahraničního obchodu za rok 2012 jsou rekordní (údaje v Kč): - vývoz 120,5 mld. Kč, narůst oproti roku 2011 o 30,1% - dovoz 155,3 mld. Kč, nárůst oproti roku 2011 o 8,6% - obrat 275,8 mld. Kč, nárůst oproti roku 2011 o 17,1% RF –obchodní partner ČR

4 4 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Silné stránky ruské ekonomiky  Dynamika ekonomického růstu  Pokračující liberalizace obchodu v důsledku vstupu do WTO  Rostoucí domácí poptávka, která je v současnosti hlavním motorem růstu  Vysoká úroveň vzdělávání  Vysoká míra aktivizace pracovní síly v ekonomice  Nízký veřejný dluh  Nenasycenost trhu

5 5 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Výzvy pro ruskou ekonomiku  vysoký podíl ropy a plynu na ruském exportu (podíl nerostných surovin na ruských vývozech dosahuje cca 70% a na příjmech státního rozpočtu cca 50%)  nízká úroveň přímých zahraničních investic v ruské ekonomice  rostoucí úroveň inflace (v současnosti 7,4%)

6 6 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Výzvy pro ruskou ekonomiku  nepříznivý demografický vývoj (klesající počet obyvatel, tj. i pracovních sil, tlak na sociální systém)  nízká produktivita i příjem na obyvatele  vysoký podíl (25%) pracovních míst ve státním sektoru  nepříznivé výsledky v oblasti zdraví obyvatel a životního prostředí

7 7 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Restrukturalizace, modernizace a diverzifikace ruské ekonomiky  hlavní cíl: překonání jednostranné závislosti ruské ekonomiky na nerostných surovinách  nástroje: podpora výzkumu a inovací, rozvoj nových technologií, investice do průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou a lidského kapitálu

8 8 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO : přínosy a příležitosti  Integrace RF do WTO i OECD – příležitost pro podporu realizace strukturálních změn v ruské ekonomice  Další přínosy: -snazší přístup na trhy členů WTO -stejné zacházení mezi členy WTO -předvídatelný obchodní systém  Potřeba řádné implementace přijatých závazků

9 9 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x OECD: přínosy a příležitosti  Integrace RF do OECD – příležitost pro podporu realizace strukturálních změn v ruské ekonomice  Další přínosy: -výměna zkušeností a best practices -přístup k databázím a analytickým materiálům  Potřeba řádné implementace přijatých závazků

10 10 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Spolupráce ČR a Ruské federace  podpora ČR spolupráci na integraci RF do WTO i OECD i v úsilí o restrukturalizaci ruské ekonomiky  spolupráce mezi ČR a RF musí reflektovat poptávku vyplývající ze strukturálních změn

11 11 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Konkrétní příležitosti ke spolupráci plynoucí ze strukturálních změn  Investice do lidského kapitálu  Investice do zlepšení hospodaření s přírodními zdroji

12 12 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Úloha MZV V případě RF je základní otázkou: -Napomoci odhalení megatrendů v ruské společnosti v rámci její budoucí modernizace -Jejich přenos podnikům a dialog s nimi o optimálním způsobu reakce tak, aby nalezly nové příležitosti/mezery na trhu dříve než konkurence -Aktivity v sektorech business to government,tj. sektorech kde má diplomacie největší přidanou hodnotu

13 13 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO a OECD Tomáš Dub –náměstek ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google