Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ruská federace x WTO a OECD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ruská federace x WTO a OECD"— Transkript prezentace:

1 Ruská federace x WTO a OECD
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO a OECD Tomáš Dub –náměstek ministra

2 Ruská federace a její ekonomika
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace a její ekonomika RF patří mezi perspektivní země z hlediska ekonomického rozvoje Současná ekonomická situace v RF je příznivá (růst většiny makroekonomických ukazatelů): - růst HDP v roce 2012: 3,6% (předpoklad pro rok 2013: 3,5 – 3,6% HDP) - index růstu průmyslové výroby v roce 2012: 2,6%

3 RF –obchodní partner ČR
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky RF –obchodní partner ČR Rostoucí dynamika vzájemného obchodu v posledním období Výsledky zahraničního obchodu za rok 2012 jsou rekordní (údaje v Kč): - vývoz 120,5 mld. Kč, narůst oproti roku 2011 o 30,1% - dovoz 155,3 mld. Kč, nárůst oproti roku 2011 o 8,6% - obrat 275,8 mld. Kč, nárůst oproti roku 2011 o 17,1%

4 Silné stránky ruské ekonomiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Silné stránky ruské ekonomiky Dynamika ekonomického růstu Pokračující liberalizace obchodu v důsledku vstupu do WTO Rostoucí domácí poptávka, která je v současnosti hlavním motorem růstu Vysoká úroveň vzdělávání Vysoká míra aktivizace pracovní síly v ekonomice Nízký veřejný dluh Nenasycenost trhu 4

5 Výzvy pro ruskou ekonomiku
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Výzvy pro ruskou ekonomiku vysoký podíl ropy a plynu na ruském exportu (podíl nerostných surovin na ruských vývozech dosahuje cca 70% a na příjmech státního rozpočtu cca 50%) nízká úroveň přímých zahraničních investic v ruské ekonomice rostoucí úroveň inflace (v současnosti 7,4%) 5

6 Výzvy pro ruskou ekonomiku
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Výzvy pro ruskou ekonomiku nepříznivý demografický vývoj (klesající počet obyvatel, tj. i pracovních sil, tlak na sociální systém) nízká produktivita i příjem na obyvatele vysoký podíl (25%) pracovních míst ve státním sektoru nepříznivé výsledky v oblasti zdraví obyvatel a životního prostředí 6

7 Restrukturalizace, modernizace a diverzifikace ruské ekonomiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Restrukturalizace, modernizace a diverzifikace ruské ekonomiky hlavní cíl: překonání jednostranné závislosti ruské ekonomiky na nerostných surovinách nástroje: podpora výzkumu a inovací, rozvoj nových technologií, investice do průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou a lidského kapitálu 7

8 Ruská federace x WTO : přínosy a příležitosti
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x WTO : přínosy a příležitosti Integrace RF do WTO i OECD – příležitost pro podporu realizace strukturálních změn v ruské ekonomice Další přínosy: -snazší přístup na trhy členů WTO -stejné zacházení mezi členy WTO -předvídatelný obchodní systém Potřeba řádné implementace přijatých závazků 8

9 Ruská federace x OECD: přínosy a příležitosti
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ruská federace x OECD: přínosy a příležitosti Integrace RF do OECD – příležitost pro podporu realizace strukturálních změn v ruské ekonomice Další přínosy: -výměna zkušeností a best practices -přístup k databázím a analytickým materiálům Potřeba řádné implementace přijatých závazků 9

10 Spolupráce ČR a Ruské federace
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Spolupráce ČR a Ruské federace podpora ČR spolupráci na integraci RF do WTO i OECD i v úsilí o restrukturalizaci ruské ekonomiky spolupráce mezi ČR a RF musí reflektovat poptávku vyplývající ze strukturálních změn 10

11 Konkrétní příležitosti ke spolupráci plynoucí ze strukturálních změn
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Konkrétní příležitosti ke spolupráci plynoucí ze strukturálních změn Investice do lidského kapitálu Investice do zlepšení hospodaření s přírodními zdroji 11

12 Úloha MZV V případě RF je základní otázkou:
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Úloha MZV V případě RF je základní otázkou: -Napomoci odhalení megatrendů v ruské společnosti v rámci její budoucí modernizace -Jejich přenos podnikům a dialog s nimi o optimálním způsobu reakce tak, aby nalezly nové příležitosti/mezery na trhu dříve než konkurence -Aktivity v sektorech business to government ,tj. sektorech kde má diplomacie největší přidanou hodnotu 12

13 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Děkuji za pozornost 13


Stáhnout ppt "Ruská federace x WTO a OECD"

Podobné prezentace


Reklamy Google