Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické aliance HOLDING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické aliance HOLDING."— Transkript prezentace:

1 Strategické aliance HOLDING

2 Holding neboli koncern
Definice Holding neboli koncern = Kapitálové propojení firem a seskupení obchodních společností, které jsou samostatnými právními subjekty. Subjekty jsou ovládány a kontrolovány přímo či nepřímo jinou společností, a to v důsledku jejího podílu na základním kapitálu ovládaných podniků.

3 Charakteristiky holdingu
jedna obchodní společnost (holdingová neboli mateřská společnost) prostřednictvím vlastnictví rozhodujícího kapitálového podílu (např. nadpoloviční většiny akcií) nebo na základě jiných skutečností ovládá a usměrňuje jednu společnost nebo více společností (dceřiná/é společnost/i) všechny obchodní společnosti, které tvoří holding, jsou právně samostatnými subjekty (holding sám právní subjektivitu nemá, ale je sdružením -konsorciem bez právní subjektivity) společnosti, které spolu tvoří holding, mají v praxi nejčastěji právní formu akciové společnosti

4 Mateřská společnost Holdingová společnost neboli mateřská společnost je obchodní společnost, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti (společnost, která je ovládající osobou jiné obchodní společnosti - dceřiné společnosti). Někdy se pojmu holdingová společnost nepřesně používá i jako synonyma pro holding.

5 Samostatné firmy holdingu (dceřiné společnosti)
ovládané společnosti, jejichž ovládající osobou je jiná obchodní společnost (mateřská společnost), jsou řízeny na základě podílu (hlasovacího práva), nadále jsou to samostatné firmy (mají své vlastní řízení), tj. nelze je řídit úplně přímo, ale většinou se volí pouze vrcholové orgány na valné hromadě akcionářů.

6 Právní úprava holdingu
Holding je v ČR rámcově upraven v § 66a, odst. 7 obchodního zákoníku – „Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 3 se v tomto případě nepoužije.“ Ze zahraničních právních úprav bývá za nejpropracovanější označována německá úprava holdingu.

7 Způsoby vzniku holdingu
restrukturalizací společnosti a zakládáním dceřiných firem fúzemi a následným založením dceřiných firem nákupem majetkové účasti v jiných firmách

8 Druhy holdingu Holdingová společnost může být organizována jako čistý (klasický) holding, kdy jediným předmětem činnosti mateřské společnosti je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností. Možný je i takový typ holdingu, kdy mateřská společnost vykonává pro jednotlivé články tzv. obslužnou činnost, zajišťující společný prodej, odbyt, dopravu, úvěrování apod. Využíván je i kombinovaný holding, v němž si mateřská společnost ponechává část svých výrobních a obchodních aktivit a další část jejího předmětu činnosti pak tvoří správa majetkových účastí = tradiční holding, kdy mateřská firma provozuje vlastní typ podnikání a zároveň drží akcie dceřiných společností (firem).

9 Typy holdingu Pyramidální typ = vrchol tvoří mateřská firma, která je s ostatními členy holdingu spojena buď přímo či nepřímo (zprostředkovaně) s tím, že většinou tato mateřská firma své dceřiné firmy zakládá

10 Typy holdingu Radiální typ = mateřská firma drží podíly v několika dalších firmách Cirkulární typ = jedna firma drží podíl (vlastní akcie) v další firmě

11 Vztah mezi mateřskou a dceřinou firmou
správní a obslužný holding – mateřská firma zajišťuje správu administrativy, v případě obslužné mateřské firmy navíc zajišťuje další služby pro dceřiné společnosti (např. dopravu, odbyt,..) finanční holding – mateřská firma zabezpečuje finance, tzn. provádí hlavně operace na kapitálovém trhu strategický holding – mateřská firma se stará o tvorbu strategických cílů, vytváří dílčí strategie (plánuje určitý směr), koordinuje dceřiné společnosti

12 Výhody holdingu holding spojuje výhody velkých podniků (např. ekonomickou sílu, kapacitní možnosti, významnější postavení na trhu) s výhodami podniků menších jednotek holdingu (např. pružnost) k výhodám holdingového uspořádání zpravidla patří i diverzifikace činnosti uvnitř seskupení; holding má také předpoklady tvořit silnější rezervní fondy umožňuje snadnější vstup zahraničního partnera vytváří se investiční portfolio=rozložení kapitálu do více oborů

13 Nevýhody holdingu někdy velmi obtížná průhlednost a těžko postřehnutelné změny každé seskupení má velmi složité řízení v důsledku obrovských a složitých vztahů

14 Výhody a nevýhody holdingu
- umožňuje snadnější vstup zahraničního partnera - umožňuje kapitálovou expanzi a větší množství investic - hlasovací právo - vytváří se investiční portfolio prakticky nulové ručení akcionářů nebo společníků za závazky firmy - relativně snadný převod akcií nebo podílů - proměnlivost a přestavitelnost tohoto systému - někdy velmi obtížná průhlednost a těžko postřehnutelné změny - jelikož vznikají obrovské a složité vztahy, má každé seskupení velmi složité řízení

15 Použité zdroje Obchodní zákoník
Dědina, J., Malý, M. Moderní organizační architektura, 2005 Donnelly, J.H. a kol.: Management. Grada, Praha, 1997


Stáhnout ppt "Strategické aliance HOLDING."

Podobné prezentace


Reklamy Google