Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické aliance HOLDING. Definice Holding neboli koncern = Kapitálové propojení firem a seskupení obchodních společností, které jsou samostatnými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické aliance HOLDING. Definice Holding neboli koncern = Kapitálové propojení firem a seskupení obchodních společností, které jsou samostatnými."— Transkript prezentace:

1 Strategické aliance HOLDING

2 Definice Holding neboli koncern = Kapitálové propojení firem a seskupení obchodních společností, které jsou samostatnými právními subjekty. Subjekty jsou ovládány a kontrolovány přímo či nepřímo jinou společností, a to v důsledku jejího podílu na základním kapitálu ovládaných podniků.

3 Charakteristiky holdingu  jedna obchodní společnost (holdingová neboli mateřská společnost) prostřednictvím vlastnictví rozhodujícího kapitálového podílu (např. nadpoloviční většiny akcií) nebo na základě jiných skutečností ovládá a usměrňuje jednu společnost nebo více společností (dceřiná/é společnost/i)  všechny obchodní společnosti, které tvoří holding, jsou právně samostatnými subjekty (holding sám právní subjektivitu nemá, ale je sdružením -konsorciem bez právní subjektivity)  společnosti, které spolu tvoří holding, mají v praxi nejčastěji právní formu akciové společnosti

4 Mateřská společnost  Holdingová společnost neboli mateřská společnost je obchodní společnost, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti (společnost, která je ovládající osobou jiné obchodní společnosti - dceřiné společnosti).  Někdy se pojmu holdingová společnost nepřesně používá i jako synonyma pro holding.

5 Samostatné firmy holdingu (dceřiné společnosti)  ovládané společnosti, jejichž ovládající osobou je jiná obchodní společnost (mateřská společnost),  jsou řízeny na základě podílu (hlasovacího práva),  nadále jsou to samostatné firmy (mají své vlastní řízení), tj. nelze je řídit úplně přímo, ale většinou se volí pouze vrcholové orgány na valné hromadě akcionářů.

6 Právní úprava holdingu Holding je v ČR rámcově upraven v § 66a, odst. 7 obchodního zákoníku – „ Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 3 se v tomto případě nepoužije.“ Holding je v ČR rámcově upraven v § 66a, odst. 7 obchodního zákoníku – „ Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 3 se v tomto případě nepoužije.“ Ze zahraničních právních úprav bývá za nejpropracovanější označována německá úprava holdingu. Ze zahraničních právních úprav bývá za nejpropracovanější označována německá úprava holdingu.

7 Způsoby vzniku holdingu  restrukturalizací společnosti a zakládáním dceřiných firem  fúzemi a následným založením dceřiných firem  nákupem majetkové účasti v jiných firmách

8 Druhy holdingu  Holdingová společnost může být organizována jako čistý (klasický) holding, kdy jediným předmětem činnosti mateřské společnosti je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností.  Možný je i takový typ holdingu, kdy mateřská společnost vykonává pro jednotlivé články tzv. obslužnou činnost, zajišťující společný prodej, odbyt, dopravu, úvěrování apod.  Využíván je i kombinovaný holding, v němž si mateřská společnost ponechává část svých výrobních a obchodních aktivit a další část jejího předmětu činnosti pak tvoří správa majetkových účastí = tradiční holding, kdy mateřská firma provozuje vlastní typ podnikání a zároveň drží akcie dceřiných společností (firem).

9 Typy holdingu 1. Pyramidální typ = vrchol tvoří mateřská firma, která je s ostatními členy holdingu spojena buď přímo či nepřímo (zprostředkovaně) s tím, že většinou tato mateřská firma své dceřiné firmy zakládá

10 Typy holdingu 2. Radiální typ = mateřská firma drží podíly v několika dalších firmách 3. Cirkulární typ = jedna firma drží podíl (vlastní akcie) v další firmě

11 Vztah mezi mateřskou a dceřinou firmou 1. správní a obslužný holding – mateřská firma zajišťuje správu administrativy, v případě obslužné mateřské firmy navíc zajišťuje další služby pro dceřiné společnosti (např. dopravu, odbyt,..) 2. finanční holding – mateřská firma zabezpečuje finance, tzn. provádí hlavně operace na kapitálovém trhu 3. strategický holding – mateřská firma se stará o tvorbu strategických cílů, vytváří dílčí strategie (plánuje určitý směr), koordinuje dceřiné společnosti

12 Výhody holdingu  holding spojuje výhody velkých podniků (např. ekonomickou sílu, kapacitní možnosti, významnější postavení na trhu) s výhodami podniků menších jednotek holdingu (např. pružnost)  k výhodám holdingového uspořádání zpravidla patří i diverzifikace činnosti uvnitř seskupení; holding má také předpoklady tvořit silnější rezervní fondy  umožňuje snadnější vstup zahraničního partnera  vytváří se investiční portfolio=rozložení kapitálu do více oborů

13 Nevýhody holdingu  někdy velmi obtížná průhlednost a těžko postřehnutelné změny  každé seskupení má velmi složité řízení v důsledku obrovských a složitých vztahů

14 Výhody a nevýhody holdingu -umožňuje snadnější vstup zahraničního partnera -umožňuje kapitálovou expanzi a větší množství investic -hlasovací právo -vytváří se investiční portfolio - prakticky nulové ručení akcionářů nebo společníků za závazky firmy -relativně snadný převod akcií nebo podílů -proměnlivost a přestavitelnost tohoto systému -někdy velmi obtížná průhlednost a těžko postřehnutelné změny -jelikož vznikají obrovské a složité vztahy, má každé seskupení velmi složité řízení

15 Použité zdroje Obchodní zákoník   Dědina, J., Malý, M. Moderní organizační architektura, 2005   Donnelly, J.H. a kol.: Management. Grada, Praha, 1997


Stáhnout ppt "Strategické aliance HOLDING. Definice Holding neboli koncern = Kapitálové propojení firem a seskupení obchodních společností, které jsou samostatnými."

Podobné prezentace


Reklamy Google