Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akcie a akciové společnosti Zdeněk Jelínek. 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akcie a akciové společnosti Zdeněk Jelínek. 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál."— Transkript prezentace:

1 Akcie a akciové společnosti Zdeněk Jelínek

2 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. – Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. –Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. – Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících. –www.business.center.cz

3 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Akciová společnost je obchodní firma Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost", postačí i zkratka "akc. spol." nebo "a.s.". (§ 155 Obchoz). Obchodní firma společnosti musí splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu (§ 10 Obchoz). –www.business.center.cz

4 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Základní kapitál Hodnota minimálního základního kapitálu akciové společnosti jsou 2 000 000 Kč. Horní hranice základního kapitálu není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. že se nabídnou k prodeji "veřejnosti". Majitel akcie je označován jako akcionář. Akcionář neručí za závazky společnosti. –www.business.center.cz

5 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Statutární orgán – Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence. www.business.center.cz

6 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Statutární orgán – Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence. www.business.center.cz

7 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Výhody společnosti poměrně solidní vnější dojem (velká společnost) –Pro jednání s bankami –Pro jednání s obchodními subjekty čistě kapitálová společnost. www.business.center.cz

8 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Nevýhody společnosti vysoký základní kapitál 2 000 000 Kč,- poměrně složité zakládání i působení společnosti. www.business.center.cz

9 7. Akcie a akciové společnosti Akciovou společnost tvoří (podnik) – Je to soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. Akciovou společnost tvoří –věci –majetková práva –nehmotná práva (obchodní jméno, pověst a postavení na trhu, know how apod.) –osobní složky (struktura a kvalifikace zaměstnanců)

10 7. Akcie a akciové společnosti Akciová společnost (podnik) – je tedy funkčním celkem - entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, generalizovat určitý výnos v současnosti a i v budoucnosti.

11 7. Akcie a akciové společnosti Rozsah ocenění pro stanovení hodnoty akcií vychází z toho, že byly zohledněny všechny známé faktory, mezi něž patří zejména: –historie a podstata podnikatelského subjektu –obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání –účetní hodnota podniku, jeho pověst a postavení na trhu –objem výnosu z obchodně podnikatelské činností

12 7. Akcie a akciové společnosti A n a l ý z a p o t e n c i á l u akciové spolenosti Profil společnosti Historie podniku Předmět činnosti Kapacity a jejich využití Technologie Pracovníci Managment a způsob řízení Organizační struktura společnosti Velikost, struktura a charakteristika trhu - současný stav Očekávaný vývoj trhu a tržního prostředí Strategie společnosti SWOT analýza Finanční plán Podnikatelský záměr

13 7. Akcie a akciové společnosti Akciovou společnost tvoří (podnik) – Je to soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. Akciovou společnost tvoří –věci –majetková práva –nehmotná práva (obchodní jméno, pověst a postavení na trhu, know how apod.) –osobní složky (struktura a kvalifikace zaměstnanců)

14 7. Akcie a akciové společnosti Akciová společnost (podnik) – je tedy funkčním celkem - entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, generalizovat určitý výnos v současnosti a i v budoucnosti.

15 7. Akcie a akciové společnosti Rozsah ocenění pro stanovení hodnoty akcií vychází z toho, že byly zohledněny všechny známé faktory, mezi něž patří zejména: –historie a podstata podnikatelského subjektu –obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání –účetní hodnota podniku, jeho pověst a postavení na trhu –objem výnosu z obchodně podnikatelské činností

16 7. Akcie a akciové společnosti A n a l ý z a p o t e n c i á l u akciové spolenosti Profil společnosti Historie podniku Předmět činnosti Kapacity a jejich využití Technologie Pracovníci Managment a způsob řízení Organizační struktura společnosti Velikost, struktura a charakteristika trhu - současný stav Očekávaný vývoj trhu a tržního prostředí Strategie společnosti SWOT analýza Finanční plán Podnikatelský záměr

17 7. Akcie a akciové společnosti Majetek a závazky akciové společnosti pro stanovení hodnoty akcií Pojištění majetku Úvěry Zástavní právo, věcná břemena Leasing Ekologie

18 7. Akcie a akciové společnosti Fi n a n č n í a n a l ý z a Ekonomický normál Poměrové ukazatele Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku Du Pontova analýza Altmanův index Finanční situace společnosti Posouzení vývoje

19 7. Akcie a akciové společnosti Vlastní stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku Metoda účetní hodnoty Metoda substanční, věcné hodnoty Metoda likvidační hodnoty Metody výnosové Metoda kapitalizace zisku

20 7. Akcie a akciové společnosti Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Metoda kapitalizace zisku z budoucích výnosů analytická metoda Modely diskontu Cash flow (DFC) Podstata modelů DCF Vymezení peněžitých toků Model volného cash flow do firmy – FCFF Model volného cash flow pro akcionáře - FCFE Metody stanovení diskontní míry

21 7. Akcie a akciové společnosti Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Odhad tempa růstu (g) Metoda volného cash flow nezadlužené firmy Dvoufázová metoda Dividendové diskontní modely – DD Ekonomická přidaná hodnota – EVA Metody kombinující oba přístupy Schalenbachova metoda (střední hodnoty)


Stáhnout ppt "Akcie a akciové společnosti Zdeněk Jelínek. 7. Akcie a akciové společnosti –Základní informace – Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál."

Podobné prezentace


Reklamy Google