Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akcie a akciové společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akcie a akciové společnosti"— Transkript prezentace:

1 Akcie a akciové společnosti
Zdeněk Jelínek

2 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace     Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících.

3 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Akciová společnost je obchodní firma     Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost", postačí i zkratka "akc. spol." nebo "a.s.". (§ 155 Obchoz). Obchodní firma společnosti musí splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu (§ 10 Obchoz).

4 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Základní kapitál     Hodnota minimálního základního kapitálu akciové společnosti jsou Kč. Horní hranice základního kapitálu není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. že se nabídnou k prodeji "veřejnosti". Majitel akcie je označován jako akcionář. Akcionář neručí za závazky společnosti.

5 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Statutární orgán     Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence.

6 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Statutární orgán     Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence.

7 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Výhody společnosti poměrně solidní vnější dojem (velká společnost) Pro jednání s bankami Pro jednání s obchodními subjekty čistě kapitálová společnost.

8 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Nevýhody společnosti vysoký základní kapitál Kč,- poměrně složité zakládání i působení společnosti.

9 7. Akcie a akciové společnosti
Akciovou společnost tvoří (podnik)  Je to soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. Akciovou společnost tvoří věci majetková práva nehmotná práva (obchodní jméno, pověst a postavení na trhu, know how apod.) osobní složky (struktura a kvalifikace zaměstnanců)

10 7. Akcie a akciové společnosti
Akciová společnost (podnik) je tedy funkčním celkem - entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, generalizovat určitý výnos v současnosti a i v budoucnosti.

11 7. Akcie a akciové společnosti
Rozsah ocenění pro stanovení hodnoty akcií vychází z toho, že byly zohledněny všechny známé faktory, mezi něž patří zejména: historie a podstata podnikatelského subjektu obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota podniku, jeho pověst a postavení na trhu objem výnosu z obchodně podnikatelské činností

12 7. Akcie a akciové společnosti
A n a l ý z a p o t e n c i á l u akciové spolenosti Profil společnosti Historie podniku Předmět činnosti Kapacity a jejich využití Technologie Pracovníci Managment a způsob řízení Organizační struktura společnosti Velikost, struktura a charakteristika trhu - současný stav Očekávaný vývoj trhu a tržního prostředí Strategie společnosti SWOT analýza Finanční plán Podnikatelský záměr

13 7. Akcie a akciové společnosti
Akciovou společnost tvoří (podnik)  Je to soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. Akciovou společnost tvoří věci majetková práva nehmotná práva (obchodní jméno, pověst a postavení na trhu, know how apod.) osobní složky (struktura a kvalifikace zaměstnanců)

14 7. Akcie a akciové společnosti
Akciová společnost (podnik) je tedy funkčním celkem - entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, generalizovat určitý výnos v současnosti a i v budoucnosti.

15 7. Akcie a akciové společnosti
Rozsah ocenění pro stanovení hodnoty akcií vychází z toho, že byly zohledněny všechny známé faktory, mezi něž patří zejména: historie a podstata podnikatelského subjektu obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota podniku, jeho pověst a postavení na trhu objem výnosu z obchodně podnikatelské činností

16 7. Akcie a akciové společnosti
A n a l ý z a p o t e n c i á l u akciové spolenosti Profil společnosti Historie podniku Předmět činnosti Kapacity a jejich využití Technologie Pracovníci Managment a způsob řízení Organizační struktura společnosti Velikost, struktura a charakteristika trhu - současný stav Očekávaný vývoj trhu a tržního prostředí Strategie společnosti SWOT analýza Finanční plán Podnikatelský záměr

17 7. Akcie a akciové společnosti
Majetek a závazky akciové společnosti pro stanovení hodnoty akcií Pojištění majetku Úvěry Zástavní právo, věcná břemena Leasing Ekologie

18 7. Akcie a akciové společnosti
Fi n a n č n í a n a l ý z a Ekonomický normál Poměrové ukazatele Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku Du Pontova analýza Altmanův index Finanční situace společnosti Posouzení vývoje

19 7. Akcie a akciové společnosti
Vlastní stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku Metoda účetní hodnoty Metoda substanční, věcné hodnoty Metoda likvidační hodnoty Metody výnosové Metoda kapitalizace zisku

20 7. Akcie a akciové společnosti
Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Metoda kapitalizace zisku z budoucích výnosů analytická metoda Modely diskontu Cash flow (DFC) Podstata modelů DCF Vymezení peněžitých toků Model volného cash flow do firmy – FCFF Model volného cash flow pro akcionáře - FCFE Metody stanovení diskontní míry

21 7. Akcie a akciové společnosti
Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Odhad tempa růstu (g) Metoda volného cash flow nezadlužené firmy Dvoufázová metoda Dividendové diskontní modely – DD Ekonomická přidaná hodnota – EVA Metody kombinující oba přístupy Schalenbachova metoda (střední hodnoty)


Stáhnout ppt "Akcie a akciové společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google