Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenné papíry kapitálového trhu. Cenné papíry kapitálového trhu cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice cenné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenné papíry kapitálového trhu. Cenné papíry kapitálového trhu cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice cenné."— Transkript prezentace:

1 Cenné papíry kapitálového trhu

2 Cenné papíry kapitálového trhu cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice obligace, pokladniční poukázky, zástavní listy obligace, pokladniční poukázky, zástavní listy akcie, zatímní listy, podílové listy akcie, zatímní listy, podílové listy

3 Obligace cenný papír, v němž se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu cenný papír, v němž se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu vydavatel (emitent) si emisí obligací opatřuje finanční zdroje převážně na uskutečnění svých investičních záměrů vydavatel (emitent) si emisí obligací opatřuje finanční zdroje převážně na uskutečnění svých investičních záměrů investorům slouží obligace ke střednědobému či dlouhodobějšímu uložení volného kapitálu a úspor investorům slouží obligace ke střednědobému či dlouhodobějšímu uložení volného kapitálu a úspor

4 Listinná obligace se skládá: plášť – označení emitenta, nominální hodnota obligace, název a číselné označení, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta,určení platebního místa, datum vydání obligace a podpisy emitenta, údaj o povolení emise obligací plášť – označení emitenta, nominální hodnota obligace, název a číselné označení, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta,určení platebního místa, datum vydání obligace a podpisy emitenta, údaj o povolení emise obligací kupónový arch - obsahuje poukázky (kupóny) na výplatu úroku. Kupónový arch je zakončen talónem (obnovovacím listem). kupónový arch - obsahuje poukázky (kupóny) na výplatu úroku. Kupónový arch je zakončen talónem (obnovovacím listem).

5 Typy obligací podle emitenta průmyslové (podnikové) obligace - vydávají je podniky a financují jimi investiční potřeby průmyslové (podnikové) obligace - vydávají je podniky a financují jimi investiční potřeby bankovní obligace - emitují je banky s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované peníze k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů bankovní obligace - emitují je banky s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované peníze k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů státní obligace - vydává je vláda, obce, další subjekty k opatření dodatečných finančních zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu státní obligace - vydává je vláda, obce, další subjekty k opatření dodatečných finančních zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu

6 Další formy obligací obligací s pohyblivým úrokem obligací s pohyblivým úrokem obligací s pevným úrokem obligací s pevným úrokem ziskové obligace ziskové obligace prémiové obligace prémiové obligace indexované obligace indexované obligace

7 Zástavní list pevně úročený cenný papír vydaný oprávněnou bankou a celková částka emitovaných zástavních listů musí být hypotékami banky kryta pevně úročený cenný papír vydaný oprávněnou bankou a celková částka emitovaných zástavních listů musí být hypotékami banky kryta vzhledem k téměř dokonalému jištění je nízké úročení (hypotéční zástavní listy) vzhledem k téměř dokonalému jištění je nízké úročení (hypotéční zástavní listy)

8 Pokladniční poukázky jsou střednědobé dluhopisy, které vznikly z krátkodobých pokladničních poukázek a jsou vydávány státem nebo veřejně právními osobami jsou střednědobé dluhopisy, které vznikly z krátkodobých pokladničních poukázek a jsou vydávány státem nebo veřejně právními osobami platí pro ně stejné zásady jako pro dluhopisy platí pro ně stejné zásady jako pro dluhopisy

9 Zatímní listy cen. papíry, které se vydávají v okamžiku, kdy došlo k zápisu do obchodního rejstříku, ale akcionáři ještě nesplatili jmenovitou hodnotu jejich akcií cen. papíry, které se vydávají v okamžiku, kdy došlo k zápisu do obchodního rejstříku, ale akcionáři ještě nesplatili jmenovitou hodnotu jejich akcií akcionáři umožňují stejná práva jako akcie a které jsou po zaplacení jmenovité hodnoty akcií za akcie vyměněny akcionáři umožňují stejná práva jako akcie a které jsou po zaplacení jmenovité hodnoty akcií za akcie vyměněny obsahují údaje o nominál. hodnotě a splacené části nominální hodnoty a vždy znějí na jméno obsahují údaje o nominál. hodnotě a splacené části nominální hodnoty a vždy znějí na jméno

10 Ostatní dluhopisy vyměnitelné dluhopisy – s tímto dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za jiný cenný papír, buď dluhopis nebo akcii vyměnitelné dluhopisy – s tímto dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za jiný cenný papír, buď dluhopis nebo akcii prioritní dluhopisy - majitel dluhopisu má přednostní právo na jeho splacení a vyplacení výnosu před ostatními dluhopisy prioritní dluhopisy - majitel dluhopisu má přednostní právo na jeho splacení a vyplacení výnosu před ostatními dluhopisy

11 Akcie cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se na: cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se na: majetku majetku řízení akciové společnosti řízení akciové společnosti zisku zisku likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti

12 Plášť akcie obchodní jméno a sídlo společnosti obchodní jméno a sídlo společnosti pořadové číslo akcie pořadové číslo akcie nominální hodnotu akcie nominální hodnotu akcie označení, zda jde o akcii na jméno nebo akcii na majitele označení, zda jde o akcii na jméno nebo akcii na majitele druh akcie a práva náležející podle stanov k tomuto druhu akcie druh akcie a práva náležející podle stanov k tomuto druhu akcie datum vydání datum vydání výši základního kapitálu společnosti a počet akcií tohoto druhu v době vydání výši základního kapitálu společnosti a počet akcií tohoto druhu v době vydání podpisy dvou členů představenstva podpisy dvou členů představenstva

13 Kupónový arch s talónem - akcie název a. s. název a. s. počet akcií počet akcií pořadové číslo kupónu pořadové číslo kupónu datum inkasa dividendy datum inkasa dividendy talón je legitimačním průkazem a slouží k vydání nového kupónového archu talón je legitimačním průkazem a slouží k vydání nového kupónového archu

14 Druhy akcií na jméno - jsou převoditelné indosací a změnou v záznamu akcionářů, akciová společnost v tomto případě zná jména akcionářů na jméno - jsou převoditelné indosací a změnou v záznamu akcionářů, akciová společnost v tomto případě zná jména akcionářů na doručitele - akciová společnost své akcionáře nezná na doručitele - akciová společnost své akcionáře nezná

15 Druhy akcií – podle postavení akcionáře kmenové akcie kmenové akcie prioritní akcie prioritní akcie zaměstnanecké akcie zaměstnanecké akcie úrokové akcie úrokové akcie

16 Hodnoty akcie Nominální hodnota (jmenovitou)akcie se přímo uvádí na akcii. Nominální hodnota (jmenovitou)akcie se přímo uvádí na akcii. Vnitřní hodnota znamená podíl vlastního jmění na 1 akcii. Vnitřní hodnota znamená podíl vlastního jmění na 1 akcii. Tržní hodnota = kurz akcie je cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu. Tržní hodnota = kurz akcie je cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu.

17 Podílové listy cenné papíry, které osvědčují majiteli jeho podílnictví na společném investování do cenných papírů a případně dalších majetkových hodnot na principu rozptýlení rizika cenné papíry, které osvědčují majiteli jeho podílnictví na společném investování do cenných papírů a případně dalších majetkových hodnot na principu rozptýlení rizika portfolio cenných papírů a majetkových hodnot spravuje samostatná investiční společnost portfolio cenných papírů a majetkových hodnot spravuje samostatná investiční společnost investiční společnost investuje získaný kapitál do různých druhů cenných papírů a tím rozloží možné riziko investiční společnost investuje získaný kapitál do různých druhů cenných papírů a tím rozloží možné riziko


Stáhnout ppt "Cenné papíry kapitálového trhu. Cenné papíry kapitálového trhu cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice cenné."

Podobné prezentace


Reklamy Google