Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_178 Jméno autora:Ing. Yvona Špílová Třída/ročník:4. ročník 63-41-M/02 Obchodní akademie Datum vytvoření:11/2013

2 Vzdělávací oblast:Finance, daně, finanční trh Tématická oblast:Bankovní obchody Předmět:Bankovnictví a finance Název učebního materiálu:Cenné papíry Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Charakteristika cenných papírů Klíčová slova:Cenný papír, pokladniční poukázka, depozitní certifikát, zatímní list, akcie, dluhopis, podílový list, finanční deriváty Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Cenné papíry

4 Charakteristika cenných papírů listina, která zachycuje právní vztah mezi 2 nebo více subjekty listina, která zachycuje právní vztah mezi 2 nebo více subjekty náležitosti určuje Zákon o cenných papírech náležitosti určuje Zákon o cenných papírech

5 Charakteristika cenných papírů druh kapitálu, se kterým se obchoduje na finančním trhu druh kapitálu, se kterým se obchoduje na finančním trhu vyjadřuje dlužní závazek nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo CP vydal vyjadřuje dlužní závazek nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo CP vydal

6 Druhy cenných papírů Podle finančního trhu: CP peněžního trhu (krátkodobé) CP peněžního trhu (krátkodobé) CP kapitálového trhu (dlouhodobé) CP kapitálového trhu (dlouhodobé)

7 Druhy cenných papírů Podle majetkových práv: věcné – zajištění pohledávek věcí věcné – zajištění pohledávek věcí dlužnické – směnky, šeky, obligace dlužnické – směnky, šeky, obligace majetkové – akcie, podílové listy majetkové – akcie, podílové listy dispoziční – práva na nějakou věc dispoziční – práva na nějakou věc

8 Druhy cenných papírů Podle převoditelnosti: CP na majitele – majitelem je ten, kdo je předloží CP na majitele – majitelem je ten, kdo je předloží CP na jméno – uvádějí jméno oprávněné osoby CP na jméno – uvádějí jméno oprávněné osoby CP na řad – uvádějí oprávněnou osobu jménem, s doložkou na řad CP na řad – uvádějí oprávněnou osobu jménem, s doložkou na řad

9 Druhy cenných papírů Podle důchodu: CP se stálým důchodem – obligace CP se stálým důchodem – obligace CP s proměnným důchodem – akcie CP s proměnným důchodem – akcie CP neúročené - šeky CP neúročené - šeky

10 Druhy cenných papírů Podle dlužníka: státní CP státní CP komunální CP – vydávají obce a kraje komunální CP – vydávají obce a kraje CP obchodních společností CP obchodních společností soukromé CP – směnky soukromé CP – směnky

11 Druhy cenných papírů Podle emise CP: hromadně vydávané - státní dluhopisy hromadně vydávané - státní dluhopisy individuálně vydávané - směnky individuálně vydávané - směnky

12 Druhy cenných papírů CP podle podoby: zaknihované – zápis v Centrální evidenci cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) zaknihované – zápis v Centrální evidenci cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) listinné – fyzická podoba listinné – fyzická podoba

13 Pokladniční poukázka Krátkodobý dluhopis, získání peněz pro různé účely. státní pokladniční poukázka státní pokladniční poukázka bankovní pokladniční poukázka bankovní pokladniční poukázka podniková pokladniční poukázka podniková pokladniční poukázka

14 Depozitní certifikát krátkodobý obchodovatelný úročený cenný papír, který vydávají převážně banky krátkodobý obchodovatelný úročený cenný papír, který vydávají převážně banky většinou zní na majitele většinou zní na majitele jeho úkolem je aktivizovat dočasně volné peněžní prostředky jeho úkolem je aktivizovat dočasně volné peněžní prostředky

15 Zatímní list nahrazuje akcie do doby splacení jejich jmenovité(nominální) hodnoty nahrazuje akcie do doby splacení jejich jmenovité(nominální) hodnoty jsou s nimi spojena práva, která vyplývají z akcií jsou s nimi spojena práva, která vyplývají z akcií

16 Akcie Akcie je cenný papír, který dává akcionáři tato práva: podílet se na zisku - dividenda podílet se na zisku - dividenda podílet se na řízení společnosti - právo hlasovat na valné hromadě podílet se na řízení společnosti - právo hlasovat na valné hromadě právo na podíl z likvidačního zůstatku právo na podíl z likvidačního zůstatku

17 Akcie Akcie je cenný papír, který dává akcionáři tyto povinnosti: zaplatit za akcii zaplatit za akcii Tantiémy – podíly na zisku představenstva a dozorčí rady

18 Akcie Akcie má nominální a tržní hodnotu. nominální hodnota (jmenovitá) – hodnota akcie na ní napsaná a za tuto částku se emituje nominální hodnota (jmenovitá) – hodnota akcie na ní napsaná a za tuto částku se emituje tržní hodnota (kurzová) –výše závisí na vztahu nabídky a poptávky po akciích na trhu s cennými papíry tržní hodnota (kurzová) –výše závisí na vztahu nabídky a poptávky po akciích na trhu s cennými papíry

19 Podoby akcií v listinné podobě v listinné podobě –titulní list: základní údaje –kupónový arch: pro výplatu dividend –talón: pro vydání nového archu v zaknihované podobě – zápis u Centrální evidence cenných papírů v zaknihované podobě – zápis u Centrální evidence cenných papírů

20 Druhy akcií akcie na jméno – převod této akcie na jinou osobu probíhá tzv. rubopisem akcie na jméno – převod této akcie na jinou osobu probíhá tzv. rubopisem akcie na majitele – je převoditelná předáním jiné osobě akcie na majitele – je převoditelná předáním jiné osobě

21 Druhy akcií akcie zakladatelské –vydány při založení podniku, jsou zároveň kmenové akcie akcie zakladatelské –vydány při založení podniku, jsou zároveň kmenové akcie akcie prioritní – přednostní právo na dividendu, majitelé nemají právo hlasovat na valné hromadě akcie prioritní – přednostní právo na dividendu, majitelé nemají právo hlasovat na valné hromadě akcie kmenové - běžné akcie kmenové - běžné

22 Druhy akcií akcie zaměstnanecké – prodávány vlastním zaměstnancům za výhodnějších podmínek, motivační charakter akcie zaměstnanecké – prodávány vlastním zaměstnancům za výhodnějších podmínek, motivační charakter - při odchodu povinnost nabídnout k odkupu firmě odkupu firmě - tvoří max. 5 % základního kapitálu

23 Dluhopis (obligace) většinou dlouhodobý úvěrový CP většinou dlouhodobý úvěrový CP vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli emitovaný s cílem získat peněžní prostředky na delší dobu emitovaný s cílem získat peněžní prostředky na delší dobu splatnost je pevně stanovena splatnost je pevně stanovena

24 Druhy dluhopisů státní dluhopisy státní dluhopisy komunální dluhopisy komunální dluhopisy zaměstnanecké dluhopisy zaměstnanecké dluhopisy podnikové dluhopisy podnikové dluhopisy bankovní dluhopisy bankovní dluhopisy

25 Hypoteční zástavní list úvěrový CP, forma dluhopisu úvěrový CP, forma dluhopisu vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů kryty zástavou nemovitosti kryty zástavou nemovitosti nízké riziko nízké riziko

26 Podílový list majetkový cenný papír majetkový cenný papír spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který list vydal spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který list vydal právo na odpovídající část majetku podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného) právo na odpovídající část majetku podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného)

27 Další typy cenných papírů směnka směnka šek šek zástavní list zástavní list komunální list komunální list

28 Další typy cenných papírů CP osvědčující vlastnické právo (dispoziční): konosament konosament říční náložní list říční náložní list železniční nákladní list železniční nákladní list silniční nákladní list silniční nákladní list

29 Další typy cenných papírů CP osvědčující vlastnické právo (dispoziční): letecký nákladní list letecký nákladní list náložní (nákladní) list náložní (nákladní) list zemědělský skladní list zemědělský skladní list

30 Finanční deriváty Odvozené cenné papíry, právo koupit nebo prodat jisté aktivum. futures futures forward forward warrant warrant swap swap opce opce

31 Úkoly: 1. Co jsou to cenné papíry? 2. Druhy cenných papírů podle finančního trhu. 3. Druhy cenných papírů podle majetkových práv. 4. Druhy cenných papírů podle převoditelnosti.

32 Úkoly: 5. Druhy cenných papírů podle důchodu. důchodu. 6. Pokladniční poukázka. 7. Depozitní certifikát. 8. Zatímní list. 9. Akcie. 10. Dluhopisy.

33 Úkoly: 11. Podílový list. 12. Další typy cenných papírů.

34 Zdroje: HARTLOVÁ, Věra a kol. Učebnice bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha: Nakladatelství FORTUNA, 2004. 1. vydání, ISBN: 80-7168- 990-9


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208."

Podobné prezentace


Reklamy Google