Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_178 Jméno autora: Ing. Yvona Špílová Třída/ročník: 4. ročník 63-41-M/02 Obchodní akademie Datum vytvoření: 11/2013

2 Vzdělávací oblast: Finance, daně, finanční trh Tématická oblast: Bankovní obchody Předmět: Bankovnictví a finance Název učebního materiálu: Cenné papíry Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Charakteristika cenných papírů Klíčová slova: Cenný papír, pokladniční poukázka, depozitní certifikát, zatímní list, akcie, dluhopis, podílový list, finanční deriváty Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Cenné papíry

4 Charakteristika cenných papírů
listina, která zachycuje právní vztah mezi 2 nebo více subjekty náležitosti určuje Zákon o cenných papírech

5 Charakteristika cenných papírů
druh kapitálu, se kterým se obchoduje na finančním trhu vyjadřuje dlužní závazek nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo CP vydal

6 Druhy cenných papírů Podle finančního trhu:
CP peněžního trhu (krátkodobé) CP kapitálového trhu (dlouhodobé)

7 Druhy cenných papírů Podle majetkových práv:
věcné – zajištění pohledávek věcí dlužnické – směnky, šeky, obligace majetkové – akcie, podílové listy dispoziční – práva na nějakou věc

8 Druhy cenných papírů Podle převoditelnosti: CP na majitele – majitelem je ten, kdo je předloží CP na jméno – uvádějí jméno oprávněné osoby CP na řad – uvádějí oprávněnou osobu jménem, s doložkou na řad

9 Druhy cenných papírů CP se stálým důchodem – obligace
Podle důchodu: CP se stálým důchodem – obligace CP s proměnným důchodem – akcie CP neúročené - šeky

10 Druhy cenných papírů Podle dlužníka: státní CP
komunální CP – vydávají obce a kraje CP obchodních společností soukromé CP – směnky

11 Druhy cenných papírů hromadně vydávané - státní dluhopisy
Podle emise CP: hromadně vydávané - státní dluhopisy individuálně vydávané - směnky

12 Druhy cenných papírů CP podle podoby:
zaknihované – zápis v Centrální evidenci cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) listinné – fyzická podoba

13 Pokladniční poukázka státní pokladniční poukázka
Krátkodobý dluhopis, získání peněz pro různé účely. státní pokladniční poukázka bankovní pokladniční poukázka podniková pokladniční poukázka

14 Depozitní certifikát krátkodobý obchodovatelný úročený cenný papír, který vydávají převážně banky většinou zní na majitele jeho úkolem je aktivizovat dočasně volné peněžní prostředky

15 Zatímní list nahrazuje akcie do doby splacení jejich jmenovité (nominální) hodnoty jsou s nimi spojena práva, která vyplývají z akcií

16 Akcie podílet se na zisku - dividenda
Akcie je cenný papír, který dává akcionáři tato práva: podílet se na zisku - dividenda podílet se na řízení společnosti - právo hlasovat na valné hromadě právo na podíl z likvidačního zůstatku

17 Akcie zaplatit za akcii
Akcie je cenný papír, který dává akcionáři tyto povinnosti: zaplatit za akcii Tantiémy – podíly na zisku představenstva a dozorčí rady

18 Akcie Akcie má nominální a tržní hodnotu. nominální hodnota (jmenovitá) – hodnota akcie na ní napsaná a za tuto částku se emituje tržní hodnota (kurzová) –výše závisí na vztahu nabídky a poptávky po akciích na trhu s cennými papíry

19 Podoby akcií v listinné podobě titulní list: základní údaje
kupónový arch: pro výplatu dividend talón: pro vydání nového archu v zaknihované podobě – zápis u Centrální evidence cenných papírů

20 Druhy akcií akcie na jméno – převod této akcie na jinou osobu probíhá tzv. rubopisem akcie na majitele – je převoditelná předáním jiné osobě

21 Druhy akcií akcie zakladatelské –vydány při založení podniku, jsou zároveň kmenové akcie akcie prioritní – přednostní právo na dividendu, majitelé nemají právo hlasovat na valné hromadě akcie kmenové - běžné

22 Druhy akcií akcie zaměstnanecké – prodávány vlastním zaměstnancům za výhodnějších podmínek, motivační charakter - při odchodu povinnost nabídnout k odkupu firmě - tvoří max. 5 % základního kapitálu

23 Dluhopis (obligace) většinou dlouhodobý úvěrový CP
vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli emitovaný s cílem získat peněžní prostředky na delší dobu splatnost je pevně stanovena

24 Druhy dluhopisů státní dluhopisy komunální dluhopisy
zaměstnanecké dluhopisy podnikové dluhopisy bankovní dluhopisy

25 Hypoteční zástavní list
úvěrový CP, forma dluhopisu vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů kryty zástavou nemovitosti nízké riziko

26 Podílový list majetkový cenný papír
spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který list vydal právo na odpovídající část majetku podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného)

27 Další typy cenných papírů
směnka šek zástavní list komunální list

28 Další typy cenných papírů
CP osvědčující vlastnické právo (dispoziční): konosament říční náložní list železniční nákladní list silniční nákladní list

29 Další typy cenných papírů
CP osvědčující vlastnické právo (dispoziční): letecký nákladní list náložní (nákladní) list zemědělský skladní list

30 Finanční deriváty Odvozené cenné papíry, právo koupit nebo prodat jisté aktivum. futures forward warrant swap opce

31 Úkoly: Co jsou to cenné papíry?
Druhy cenných papírů podle finančního trhu. Druhy cenných papírů podle majetkových práv. Druhy cenných papírů podle převoditelnosti.

32 Úkoly: 5. Druhy cenných papírů podle důchodu. 6. Pokladniční poukázka.
7. Depozitní certifikát. 8. Zatímní list. Akcie. Dluhopisy.

33 Úkoly: 11. Podílový list. 12. Další typy cenných papírů.

34 Zdroje: HARTLOVÁ, Věra a kol
Zdroje: HARTLOVÁ, Věra a kol. Učebnice bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha: Nakladatelství FORTUNA , vydání, ISBN:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google