Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika 3.ročník denní studium 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium 2. ročník nástavbové studium 3. ročník dálkové studium 3. ročník dálkové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika 3.ročník denní studium 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium 2. ročník nástavbové studium 3. ročník dálkové studium 3. ročník dálkové."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika 3.ročník denní studium 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium 2. ročník nástavbové studium 3. ročník dálkové studium 3. ročník dálkové studium Č.146 Jitka Dušková Č.146 Jitka Dušková „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ státním rozpočtem České republiky.“

2

3 Obsah prezentace 1. Definice pojmu cenný papír 2. Rozdělení cenných papírů 3. Charakteristika nejdůležitějších cenných papírů akcie akcie obligace obligace podílové listy podílové listy směnky směnky

4 Cenné papíry = listina, představující nějaký právní nárok toho kdo ji vlastní, vůči tomu kdo je z ní zavázán Cenný papír vytváří vztah mezi dlužníkem a věřitelem Emitent = ten kdo cenný papír vydal Emitent = ten kdo cenný papír vydal Portfolio = soubor cenných papírů jednoho investora Portfolio = soubor cenných papírů jednoho investora

5 Rozdělení cenných papírů Podle podoby Listinné cenné papíry Listinné cenné papíry Zaknihované cenné papíry Zaknihované cenné papíry Podle formy Podle formy Cenné papíry na doručitele Cenné papíry na doručitele Cenné papíry na jméno Cenné papíry na jméno Cenné papíry na řad Cenné papíry na řad

6 Podle délky držení cenného papíru Podle délky držení cenného papíru Dlouhodobé: cenné papíry kapitálového trhu příklad: akcie, obligace Dlouhodobé: cenné papíry kapitálového trhu příklad: akcie, obligace Krátkodobé: cenné papíry peněžního trhu příklad: směnky, šeky Krátkodobé: cenné papíry peněžního trhu příklad: směnky, šeky Podle emitenta Podle emitenta státní státní komunální komunální soukromé soukromé Rozdělení cenných papírů II

7 Podle druhu právního nároku Podle druhu právního nároku Majetkové – akcie, podílové listy Majetkové – akcie, podílové listy Úvěrové – obligace, směnky, šeky Úvěrové – obligace, směnky, šeky Dispoziční – konosament, skladní list Dispoziční – konosament, skladní list Rozdělení cenných papírů III

8 emitent získá finanční prostředky, ke svému podnikání emitent získá finanční prostředky, ke svému podnikání věřitel může investovat a vytvářet zisk věřitel může investovat a vytvářet zisk Význam cenných papírů

9 Hodnota cenných papírů nominální hodnota nominální hodnota = je hodnota, která je vytištěna na listině tržní hodnota tržní hodnota = cena, za kterou se cenný papír nakupuje a prodává – může být vyšší i nižší než nominální

10 Vývoj kurzu akcií ČEZ od 9.12.2002 do 5.3.2010 Převzato z www.akcie.cz

11 Cenné papíry Ve výkladu se zaměříme na tyto CP 1. A kcie 2. O bligace 3. P odílové listy 4. S měnky

12 Akcie = majetkový cenný papír Majitel akcie má tři základní práva Majitel akcie má tři základní práva 1. právo podílet se na zisku 2. právo na řízení společnosti 3. právo na likvidačním zůstatku Dividenda = podíl na zisku Dividenda = podíl na zisku

13 Akcie Druhy akcií Kmenové – hlasovací právo Kmenové – hlasovací právo Prioritní – přednostní právo na dividendu Prioritní – přednostní právo na dividendu Zaměstnanecké – motivace zaměstnanců Zaměstnanecké – motivace zaměstnanců

14

15 Obligace = úvěrový cenný papír jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec jejich vydáním získá emitent finanční prostředky jejich vydáním získá emitent finanční prostředky majitel má po celou dobu držení dluhopisu nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty majitel má po celou dobu držení dluhopisu nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta

16

17 Podílové listy = majetkový cenný papír jsou vydávány (prodávány) podílovými fondy za účelem získání prostředků od malých vkladatelů jsou vydávány (prodávány) podílovými fondy za účelem získání prostředků od malých vkladatelů získané prostředky dále investují na finančních trzích získané prostředky dále investují na finančních trzích majitel má právo podílet se na výnosu fondu a na odpovídající část majetku podílového fondu. majitel má právo podílet se na výnosu fondu a na odpovídající část majetku podílového fondu. majitel však nemá právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu majitel však nemá právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu

18 Směnky = cenné papíry peněžního trhu potvrzují určitý závazek dlužníka vůči věřiteli potvrzují určitý závazek dlužníka vůči věřiteli může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovat zákonem stanovené náležitosti může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovat zákonem stanovené náležitosti

19 Druhy směnky Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“

20

21 Druhy směnky Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Vlastní směnku vystavuje dlužník musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu(nazývanou jako směnečník ), aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“ Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí osobu(nazývanou jako směnečník ), aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě a čase věřiteli, obsahuje slovo „zaplaťte“

22

23 Otázky k zopakování 1. Co je to cenný papír ? 2. Jaké mohou být podoby cenných papírů ? 3. Jaký je rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou ? 4. Jaká práva má akcionář a držitel obligace ? 5. Uveďte příklad majetkového cenného papíru 6. Uveďte příklad úvěrového cenného papíru

24 Použité zdroje Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy nakladatelství Fortuna 2004 Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy nakladatelství Fortuna 2004 www.cennypapir.cz www.cennypapir.cz Google obrázky Google obrázky


Stáhnout ppt "Ekonomika 3.ročník denní studium 3.ročník denní studium 2. ročník nástavbové studium 2. ročník nástavbové studium 3. ročník dálkové studium 3. ročník dálkové."

Podobné prezentace


Reklamy Google