Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo DUM 01 Předmět Ekonomika Tematický okruh Cenné papíry Název materiálu Cenné papíry Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 26. 4. 2013Ročník 3. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma cenné papíry. Obsahuje charakteristiku a rozdělení cenných papírů. Součástí je samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti cenných papírů a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 CENNÉ PAPÍRY

3 FINANČNÍ TRH A CENNÉ PAPÍRY FT zajišťuje přesun kapitálu (vlastník → zájemce) umožňuje obchodování s cennými papíry rozdělení FT: 1. dle doby splatnosti peněžní - doba splatnosti CP kratší než 1 rok kapitálový - doba splatnosti CP delší než 1 rok 2. dle cenných papírů primární - vydavatel vydává CP poprvé sekundární - obchody s CP zakoupenými na primárním trhu

4 CHARAKTERISTIKA CP Cenný papír (CP) = peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo CP vydal - druh kapitálu, se kterým se obchoduje na finančním trhu - listina (nejčastěji), z níž jeho držiteli (věřiteli) vyplývá určitý právní nárok (nejčastěji peněžní pohledávka) vůči tomu, kdo CP vydal a vydavateli (tzv. emitentovi) vyplývá povinnost tento nárok uspokojit - je upraven zákonem o cenných papírech

5 ROZDĚLENÍ dle vlastnictví a) na majitele (doručitele) - není na nich uvedeno jméno osoby oprávněné uplatňovat práva spojená s CP - vlastníkem je ten, kdo CP předloží - vlastnictví CP se převádí pouze předáním jiné osobě b) na jméno - je na nich uvedeno jméno - převádí se pouze se souhlasem vydavatele → horší obchodovatelnost

6 ROZDĚLENÍ dle vlastnictví c) na řad - v textu je uvedeno, že je CP vystaven na řad určité osoby (př. na řad Jana Nováka) - vlastnictví CP se převádí rubopisem, tzn. že se nový vlastník uvede na rub CP - pozn.: rubopis se označuje jako indosament

7 ROZDĚLENÍ dle podoby a) listinné - existují fyzicky (listina) b) zaknihované - neexistují fyzicky - jsou zapsány: ve Středisku cenných papírů (vznik 1993, příspěvková organizace, úkol → vedení jednotné evidence zaknihovaných CP včetně majitelů) v registru vydavatelů CP

8 ROZDĚLENÍ dle doby splatnosti a) peněžního trhu - splatnost do 1 roku - přehled: šeky, směnky, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky b) kapitálového trhu - splatnost nad 1 rok - přehled: úvěrové - obligace, hypoteční zástavní listy majetkové - akcie, podílové listy

9 ROZDĚLENÍ dle obchodovatelnosti a) obchodovatelné - jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu - př. na burze b) neobchodovatelné - nelze s nimi obchodovat - neobchodovatelnost se vyjadřuje na plášti CP - př. zaměstnanecké akcie

10 ÚKOLY - zadání 1.Určete, ve kterém z následujících případů se jedná o CP majetkový a kdy o CP úvěrový: a) majitel CP se koupí CP stává věřitelem a emitent dlužníkem b) majitel CP se koupí CP stává spoluvlastníkem majetku emitenta 2. Prostřednictvím internetu vyhledejte konkrétní příklad cenného papíru a popište ho.

11 ÚKOLY - řešení 1. Určete, ve kterém z následujících případů se jedná o CP majetkový a kdy o CP úvěrový: a) majitel CP se koupí CP stává věřitelem a emitent dlužníkem (CP úvěrový) b) majitel CP se koupí CP stává spoluvlastníkem majetku emitenta (CP majetkový) 2. Prostřednictvím internetu vyhledejte konkrétní příklad cenného papíru a popište ho. (samostatná práce žáka – př. Povodňový dluhopis z r. 1997)

12 ZDROJE BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168- 989-8. NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google