Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Finanční trh a cenné papíry Sada: 2 Číslo DUM: 14 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 8. 4. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Finanční trh a cenné papíry Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve vysvětluje a klasifikuje pojem finanční trh. Poté definuje pojem cenný papír a cenné papíry člení z různých hledisek. Jsou zde vyjmenovány a stručně charakterizovány různé druhy cenných papírů. Zařazen je i krátký úkol na prověření probírané látky. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky prvního a druhého ročníku. Klíčová slova: Finanční trh, kapitálový trh, primární trh, sekundární trh, cenné papíry, emitent, kurs Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO a dle publikace KLÍNSKÝ P., MÜNCH O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 807168826-6. Velikost 189 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  = trh se všemi formami peněz- tj. mince + bankovky + depozita (vklady) + cenné papíry  Člení se na:  a) peněžní trh: obchod s krátkodobými peněžními prostředky (do 1 roku)  b) kapitálový trh: obchod s dlouhodobými cennými papíry (obligacemi, akciemi, hypotečními listy, podílovými listy), s dlouhodobými úvěry a dlouhodobými vklady

5  primární trh cenných papírů – prodej nově emitovaných cenných papírů ◦ nejčastěji obstarávají banky  sekundární trh cenných papírů – na něm se obchoduje s již vydanými cennými papíry ◦ tyto obchody provádějí banky, burza, RM systém, jednotliví makléři

6  Určete, zda se následující produkty týkají peněžního či kapitálového trhu:  prodej akcií  krátkodobé uložení peněz na vkladní knížku  poskytnutí šestiměsíčního úvěru  uložení peněz na čtyřletý termínovaný vklad

7  Určete, zda se následující produkty týkají peněžního či kapitálového trhu:  prodej akcií - KT  krátkodobé uložení peněz na vkladní knížku - PT  poskytnutí šestiměsíčního úvěru - PT  uložení peněz na čtyřletý termínovaný vklad - KT

8  CP JE LISTINA, KTEROU UPLATŇUJEME URČITÝ NÁROK  jsou směnitelné za ostatní formy peněz a lze s nimi i platit – proto jsou považovány za formu peněz  musí splňovat určité předepsané náležitosti (např. název CP, hodnota, datum vydání, jméno emitenta…)

9  nominální hodnota = hodnota vytištěná na CP  CP se však nakupují a prodávají za tržní hodnotu-kurs (ten může být vyšší i nižší než nominální hodnota, průběžně kolísá)  Na každém CP je uvedeno datum vydání (důležité pro výpočet výnosů)  Emitent = ten, kdo CP vydává (stát, město, podnik, jednotlivec)

10 1) na doručitele – vlastníkem je ten, kdo CP předloží; ke změně vlastnictví stačí předání 2) na jméno – jméno majitele je napsáno na CP a změna majitele musí být také písemná

11 1) listinná  každý CP má plášť s potřebnými údaji  součástí CP je kupónový arch (odstřižením kupónu je potvrzována výplata úroku (dividendy), talón na archu opravňuje k vydání dalšího archu) 2) zaknihovaná  CP jsou pouze v elektronické podobě a vedou se na účtech podobně jako bezhotovostní peníze

12  krátkodobé = CP peněžního trhu  dlouhodobé = CP kapitálového trhu

13  Majetkové CP: představují určité množství majetku (např. akcie)  Úvěrové CP: představují dluh emitenta vůči jejich majiteli

14  majitel tohoto CP mívá právo na podíl na řízení instituce, která ho vydala a právo na podíl na zisku, v případě likvidace právo na podíl na likvidačním zůstatku

15  Úkol:  Na základě předchozího studia charakterizujte pojem akcie.

16  Vydávají jej podílové fondy (prostředky od drobných střadatelů dále investují)  Cenný papír, s nímž je spojeno právo podílníka na odpovídající část majetku podílového fondu a právo podílet se na výnosu fondu

17  Je dána jejich doba splatnosti  Po tuto dobu majitel CP dostává úroky  Po uplynutí doby je mu vrácena vložená částka  1) obligace  2) hypoteční zástavní list

18  Dlouhodobý dlužnický závazek  Emitují banky, podniky, stát, obce

19  Souvisejí s hypotečními úvěry  Jsou kryté splátkami hypotečních úvěrů a zastavenými nemovitostmi  Emituje je banka

20  Šek  Směnka  Depozitní certifikát  Státní pokladniční poukázka

21  Vydávají banky  Potvrzení, že jsme do banky vložili určité peníze  Vklad včetně úroku je splatný jednorázově po uplynutí lhůty  Obvykle pevná úroková sazba

22  Vydává centrální banka za účelem krytí státního dluhu  Doba splatnosti kratší než u státních dluhopisů, někdy kratší než 1 rok  Vysoce spolehlivé, a proto žádané


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google