Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. přednáška Dluhové cenné papíry Dluhopis. DLUHOPIS - cenný papír s nímž je spojeno právo na částky a povinnost emitenta toto právo ; - širší pojetí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. přednáška Dluhové cenné papíry Dluhopis. DLUHOPIS - cenný papír s nímž je spojeno právo na částky a povinnost emitenta toto právo ; - širší pojetí:"— Transkript prezentace:

1 4. přednáška Dluhové cenné papíry Dluhopis

2 DLUHOPIS - cenný papír s nímž je spojeno právo na částky a povinnost emitenta toto právo ; - širší pojetí: - užší pojetí: - Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 2: „Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na dlužné částky a povinnost emitenta toto právo.“

3 Krátkodobé dluhové cenné papíry státní pokladniční poukázky - - emitované jmenovitou hodnotou. poukázky centrální banky komerční dluhové cenné papíry

4 DLUHOPIS – z pohledu emitenta → Výhody: - alternativa - v celkovém objemu emise je možné upsat relativně - velký počet potenciálních - majitel dluhopisu se nepodílí na → Nevýhody: - zvyšuje se - povinnost hradit - vhodné pouze pro

5 DLUHOPIS – z pohledu investora rozdíl od akcií: - většinou přesně definované - omezená doba → lze je lépe (přesněji) → výnos je zpravidla než u akcií; → investiční nástroj, → většinou nedostupné pro drobné investory (vysoká nominální hodnota).

6 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ Podle emitenta - dluhopisy - dluhopisy, - dluhopisy. Podle záruky - zajištěné  s zajištěním,  s zajištěním - nezajištěné

7 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ Podle výnosu - přímý dluhopis (dluhopis s pevným kupónem), - dluhopis s proměnlivým kupónem, - dluhopis s nulovým kupónem, - příjmový dluhopis. Podle místa emise a měny emise - domácí dluhopisy, - buldočí dluhopisy, - eurodluhopisy.

8 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ Podle podmínek splácení - fixní datum, - dvojdatumové dluhopisy, - dluhopisy s call opcí, - dluhopisy s put opcí, - perpetuita – věčné dluhopisy.

9 Dluhopisy v ČR - vydávány v či podobě; - dluhopis se stává dluhopisem v okamžiku (dluhopis v listinné podobě) nebo v okamžiku (dluhopis v zaknihované podobě); - emitent – - emise – podléhá schválení (s výjimkou státních dluhopisů); - prospekt dluhopisu (emisní podmínky).

10 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU - údaje o emitentovi, - název dluhopisu, popř. označení dluhopisu, - identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN), - formu dluhopisu (na jméno,..) - jmenovitá hodnota, - údaj o schválení emisních podmínek, - výnos dluhopisu či způsob jeho stanovení, - datum emise, - způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty, - data splatnosti dluhopisu a výnosů, …

11 Kupón – cenný papír na vydávaný pro účely uplatnění práva na z dluhopisu; kupónový arch

12

13 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY - specifický druh - dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty, popř. též náhradním způsobem, - emisí HZL si banka opatřuje pro financování - pro krytí HZL může banka použít pouze pohledávky z hypotečních úvěrů poskytnutých do výše % hodnoty zástavy, - pro investora investice.

14 Cena dluhopisu Cena dluhopisu (kurz dluhopisu) - v procentech jmenovité hodnoty, - kolísá v závislosti na vývoji trhu a situaci emitenta. Běžný výnos (y)

15 Vnitřní hodnota - součet diskontovaných hodnot budoucích příjmů z dluhopisu, - současná hodnota budoucích příjmů z dluhopisu. V – vnitřní hodnota, I – roční kupónové platby, n – počet let do splatnosti, F – jmenovitá hodnota r – výnosové kritérium, požadovaná výnosnost

16 tržní cena > vnitřní hodnota → dluhopis je tržní cena < vnitřní hodnota → dluhopis je tržní cena = vnitřní hodnota → dluhopis je

17 Vztah tržní úrokové míry a vnitřní hodnoty dluhopisu tržní úroková míra vnitřní hodnota (cena) dluhopisu

18 Alikvotní úrokový výnos - kompenzuje prodávajícímu výši úroků, jež by mu náležely AUV – alikvotní úrokový výnos, c – kupónová sazba, t – počet dnů od poslední výplaty kupónu, B – doba mezi jednotlivými výplatami kupónu, F – jmenovitá hodnota.

19 Durace dluhopisu = míra úrokového rizika dluhopisů, - vyjadřuje cenovou citlivost dluhopisu na změny tržních úrokových sazeb. = průměrná doba potřebná k inkasu všech plateb z dluhopisu (vážený průměr). - Čím větší durace, tím je větší vliv změny tržní úrokové sazby na tržní cenu dluhopisu.

20 Durace dluhopisu Ukazatel durace je konstruován jako vážená průměrná životnost dluhopisu, kde vahami je podíl současné hodnoty plateb z dluhopisu v jednotlivých letech na současné hodnotě celkových plateb z dluhopisu. D M – durace PVCF 1,2,3, …, n – současná hodnota příjmů z dluhopisu v jednotlivých letech V 0 - celková současná hodnota dluhopisu n - počet let do doby splatnosti dluhopisu


Stáhnout ppt "4. přednáška Dluhové cenné papíry Dluhopis. DLUHOPIS - cenný papír s nímž je spojeno právo na částky a povinnost emitenta toto právo ; - širší pojetí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google