Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo DUM 02 Předmět Ekonomika Tematický okruh Cenné papíry Název materiálu Obligace Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 27. 4. 2013Ročník 3. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma obligace. Obsahuje charakteristiku, druhy a složení obligací. Součástí je i samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti obligací a formou úkolů si poté danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 O B L I G A C E

3 CHARAKTERISTIKA označení: dluhopisy, bondy cenné papíry (CP) kapitálového trhu → úvěrové představují dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace zachycují právní vztah mezi: a) vydavatelem obligace (emitentem) b) majitelem CP (investorem, věřitelem, kupcem)

4 CHARAKTERISTIKA vydavatel (emitent) se zavazuje investorovi: 1. vrátit vloženou částku za určenou dobu (často 5 let a více) 2. vyplácet úrok emise podléhá schválení Ministerstva financí (probíhá ve stovkách milionů Kč)

5 DRUHY OBLIGACÍ 1. DLE EMITENTA: státní (vydává Ministerstvo financí, nižší úrok i riziko) komunální (vydávají územně správní celky, př. města) podnikové (vydávají velké podnikatelské subjekty, vyšší úrok i riziko) bankovní (vydávají obchodní banky) 2. DLE PODOBY: listinné (materializované - v hmotné podobě) zaknihované (v podobě zápisu)

6 DRUHY OBLIGACÍ 3. DLE RUČENÍ: se zárukou (emitent ručí splacení svým majetkem) bez záruky (emitent ručí dobrým jménem - převažují) 4. DLE ZPŮSOBU STANOVENÍ VÝNOSU: pevně úročené (výše úroku dána při emisi) s pohyblivým úrokem (výše úroku se mění dle inflace) neúročené (emisní kurz nižší než nominální hodnota, rozdíl představuje výnos) ostatní (př. se slosovatelnou prémií)

7 DRUHY OBLIGACÍ 5. DLE OBCHODOVATELNOSTI: veřejně obchodovatelné s omezenou obchodovatelností neobchodovatelné 6. DLE DRUHU: na jméno (převoditelné rubopisem) na majitele (doručitele)

8 SLOŽENÍ OBLIGACE 1. PLÁŠŤ - vlastní dlužnický úpis s údaji o dluhopisu (označení emitenta, nominální hodnota, název a číslo, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta, datum vydání, podpisy emitenta, údaje o povolení emise) 2. KUPÓNOVÝ ARCH S TALONEM - obsahuje: a) kupony pro výplatu úroků b) talon (poukázku) na výdej nového kuponového archu

9 HODNOTA A KURZ OBLIGACE HODNOTA: a) nominální (na plášti obligace) b) kurzovní (tržní, za 100 jednotek nominální hodnoty) KURZ : - udává se v % z nominální hodnoty - závisí na: % výnosu nabídce a poptávce průměrném úroků z úvěrů - pouze mírné změny (na rozdíl od akcií) - skutečný výnos = rendita (reálná úroková sazba)

10 OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI emitent obligaci neproplatí dříve, ale investor má možnost prodat ji před lhůtou splatnosti jiné osobě (fyzické nebo právnické) výměnné dluhopisy mohou být vyměněny za akcie představují cizí zdroj financování emitenta (zapůjčené peníze musí vrátit ve stanovené době zpět) investor nemá právo podílet se na řízení emitenta (tzv. hlasovací právo) emitent musí vyplatit úroky i při nepříznivém výsledku hospodaření (ztráta)

11 ÚKOLY - zadání 1. Kolik bude činit výnos neúročené obligace, který získá majitel obligace při jejím zpětném odkupu emitentem, jestliže dluhopis zní na částku 10 000 Kč a je emitován za 8 000 Kč? 2. Vyhledejte prostřednictvím internetu ukázku konkrétní bankovní obligace, která byla v minulosti emitována obchodní bankou a popište ji.

12 ÚKOLY - řešení 1. výnos neúročené obligace: 10 000 – 8 000 = 2 000 Kč (tzv. emisní disážio) 2. ukázka konkrétní bankovní obligace - samostatná práce žáka - př. obligace Komerční banky, a. s. z roku 1990 s nominální hodnotou 10 000 Kčs (slovy: deset tisíc korun československých) na období 1990 – 1995 s úrokem 8% ročně

13 ZDROJE ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 295 s. ISBN 80-903- 4333-3. BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168- 989-8. KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-033-8.

14 ZDROJE NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google