Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ prof. Ing. Jiří Polách, CSc."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

2 Akciový trh a ekonomická úroveň (USA)

3

4 Schéma základních vztahů mezi jednotlivými veličinami a celkovým akciovým trhem AUTOR: KERAN, 1971

5 Legenda

6

7

8 Dividendový model diskontní

9

10 Příklad – Divid. model diskontní

11 Příklad – Ziskový model diskontní

12 ZISKOVÝ MODEL DISKONTNÍ ČZ – zisk čistý, BZ – zisk před daní, P – cena, k – požadovaný výnos, g – růst. míra zisku 1. 2.

13 ÚČETNÍ HODNOTA AKTIVA Stálá aktiva 1000 Oběžná aktiva 500 Celkem 1500 PASIVA Vlastní jmění 500 Cizí zdroje 1000 Celkem 1500 ÚČ. HODNOTA VJ = Aktiva – Cizí zdroje 1500 – 1000 = 500 Počet akcií ………………… 6000 Tržní cena ……………….. 98 Kč VH = Úč. hodnota : počet akcií = 500 : 6 = 83,33 Kč Ukazatelé: PBV … poměr mezi tržní cenou akcie a účetní hodnotou vl. jmění na 1 akcii PO … aktuální cena akcie na trhu (price) BV … (book value) – účetní hodnota připadající na jednu akcii PBV = PO/BV = 98 / 83,33 = 1,176

14 Likvidační hodnota (Platí v okamžiku ukončení podnikání. Likvid. hodnota bývá považována za dolní hranici tržní ceny akcie.)

15 Reprodukční hodnota Náklady na pořízení nových aktiv (obnova, při současných cenách) 1. reprodukční hodnota = likvidační hodnota 2.. 3. Tržní cena = PO = Tržní cena akcie = Reprodukční hodnota

16 Ziskový model … Očekávaný zisk na 1 akcii v příšt. roce … Normál. úrov. P/N (vyp. 3-mi metod.) 3 METODY URČENÍ

17 1. ZÁKLADNÍ (užívá Gord. model) Kc – požadovan. výn. míra g – očekáv. růst dividend – očekáv. dividenda – oček. výše dividend. výplat. poměru Pozor: Malá změna v pož. výn. míře či v „g“ způsobí obrovské změny VH akcie.

18 2. REGRESNÍ METODA Předpokládá, že VH akcie je funkčně závislá na veličinách, které ji ovlivňují: Používají se modely - „SERM“ (single-Equation-Regression-Models) - „Whitbeck-Kissorův“ (vztah očekávané míry růstu zisku, vypl. poměru a volatility rizika na P/E

19 Výsledek výpočtů „W+ki“ g – oček. míra růstu zisku r – rentabilita zisku d – oček. míra výše výplat. poměru b – regr. koeficienty - konst. pro systematické P/E (bez vedl. vlivů) - konst. oček. míry růstu zisku - konst. oček. míry pro výpl. poměr - konst. oček. míry pro riziko volality + zisku

20 3. KOMPARATIVNÍ METODA Srovnává agregátní (tržní) P T /E T s ukazatelem P/E jednotlivých akcií. Vychází z historických dat – vypočte se průměr pro nejvyšší a nejnižší tržní P/E a individuální (firemní) P/E.

21 Příklad

22 SUBSTITUČNÍ HODNOTA Komerční bankovnictví (KB)10 mil. Kč Investiční bankovnictví (IB)7 mil. Kč Pojišťovnictví (IN)3 mil. Kč CELKEM20 mil. Kč Společnost „X“ Zisky

23 Náhradní (substit.) spol. SpolečnostCelk. tržní cenaCelkový ziskP0/E0 KB500 mil. Kč50 mil. Kč10 IB600 mil. Kč40 mil. Kč15 IN8 mil. Kč1 mil. Kč8

24

25 MODEL VOLNÉHO CASH FLOW CVH = V T – L CVH = celková vnitřní hodnota akcií V T = celková hodnota firmy L = celková hodnota závazků

26 Příklad Očekávané volné cash flow

27 Očekávané volné cash flow bylo stanoveno na základě, že společnost je financována pouze vlastním kapitálem. Nejsou zohledněny úrokové náklady z cizího kapitálu a ani daňová úspora, která vyplývá z toho, že úrokové platby jsou nákladovou položkou a snižují výši zdanitelného zisku. Na základě prognózovaného cash flow pro příští rok (FCF 1 ) můžeme stanovit současnou hodnotu budoucích peněžních tokůpodle následujícího vzorce: kde: PVCF 0 - je současná hodnota budoucích peněžních toků FCF 1 - je očekávané cash flow v prvním roce r N - je požadovaná výnosová míra pro nezadluženou firmu g - je očekávaný růst peněžních toků

28 Nyní stanovíme současnou hodnotu budoucích peněžních toků pro naši společnost:

29 Celková současná hodnota budoucích peněžních toků fy je 15 370 000. Poněvadž však vycházíme z předpokladu, že zadlužeností se vytváří daňový štít, který zvyšuje celkovou hodnotu fy, musíme stanovit jeho hodnotu. Nejdříve stanovíme hodnotu daňového štítu pro první rok podle níže uvedeného vzorce: kde: T S1 - je hodnota daňového štítu v příštím (prvním) roce r d - jsou úrokové náklady na cizí kapitál D 1 - je celková výše dluhu v prvním roce T - je daňová sazba fy

30 T ST0 = celk. současná hodnota budoucích daňových štítů T S1 = hodnota daňového štítu v prvním roce r d = výpůjční úrok. sazba = úrok. nákl. na cizí kapitál

31

32 SUBSTANČNÍ HODNOTA SUBSTANČNÍ HODNOTA = ÚČETNÍ HODNOTA + TRŽNÍ HODNOTA SPEC. AKTIV A REZERV (THSAR) THSAR: GOODWILL, KVALIFIK., PATENTY, NEVYK. REZ.


Stáhnout ppt "ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ prof. Ing. Jiří Polách, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google