Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ"— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

2 Akciový trh a ekonomická úroveň (USA)

3

4 Schéma základních vztahů mezi jednotlivými veličinami a celkovým akciovým trhem
AUTOR: KERAN, 1971

5 Legenda

6

7

8 Dividendový model diskontní

9

10 Příklad – Divid. model diskontní

11 Příklad – Ziskový model diskontní

12 ZISKOVÝ MODEL DISKONTNÍ
ČZ – zisk čistý, BZ – zisk před daní, P – cena, k – požadovaný výnos, g – růst. míra zisku 1. 2.

13 ÚČETNÍ HODNOTA AKTIVA Stálá aktiva 1000 Oběžná aktiva 500 Celkem 1500
PASIVA Vlastní jmění Cizí zdroje Celkem ÚČ. HODNOTA VJ = Aktiva – Cizí zdroje 1500 – 1000 = 500 Počet akcií ………………… 6000 Tržní cena ……………….. 98 Kč VH = Úč. hodnota : počet akcií = 500 : 6 = 83,33 Kč Ukazatelé: PBV … poměr mezi tržní cenou akcie a účetní hodnotou vl. jmění na 1 akcii PO … aktuální cena akcie na trhu (price) BV … (book value) – účetní hodnota připadající na jednu akcii PBV = PO/BV = 98 / 83,33 = 1,176

14 Likvidační hodnota (Platí v okamžiku ukončení podnikání.
Likvid. hodnota bývá považována za dolní hranici tržní ceny akcie.)

15 Reprodukční hodnota Náklady na pořízení nových aktiv (obnova, při současných cenách) reprodukční hodnota = likvidační hodnota . Tržní cena = PO = Tržní cena akcie = Reprodukční hodnota

16 Ziskový model … Očekávaný zisk na 1 akcii v příšt. roce
… Normál. úrov. P/N (vyp. 3-mi metod.) 3 METODY URČENÍ

17 3 METODY URČENÍ ZÁKLADNÍ (užívá Gord. model)
Kc – požadovan. výn. míra g – očekáv. růst dividend – očekáv. dividenda – oček. výše dividend. výplat. poměru Pozor: Malá změna v pož. výn. míře či v „g“ způsobí obrovské změny VH akcie.

18 2. REGRESNÍ METODA Předpokládá, že VH akcie je funkčně závislá na
veličinách, které ji ovlivňují: Používají se modely „SERM“ (single-Equation-Regression-Models) „Whitbeck-Kissorův“ (vztah očekávané míry růstu zisku, vypl. poměru a volatility rizika na P/E

19 Výsledek výpočtů „W+ki“
g – oček. míra růstu zisku r – rentabilita zisku d – oček. míra výše výplat. poměru b – regr. koeficienty - konst. pro systematické P/E (bez vedl. vlivů) - konst. oček. míry růstu zisku - konst. oček. míry pro výpl. poměr - konst. oček. míry pro riziko volality + zisku

20 3. KOMPARATIVNÍ METODA Srovnává agregátní (tržní) PT/ET s ukazatelem
P/E jednotlivých akcií. Vychází z historických dat – vypočte se průměr pro nejvyšší a nejnižší tržní P/E a individuální (firemní) P/E.

21 Příklad

22 SUBSTITUČNÍ HODNOTA Společnost „X“ Zisky Komerční bankovnictví (KB)
10 mil. Kč Investiční bankovnictví (IB) 7 mil. Kč Pojišťovnictví (IN) 3 mil. Kč CELKEM 20 mil. Kč

23 Náhradní (substit.) spol.
Společnost Celk. tržní cena Celkový zisk P0/E0 KB 500 mil. Kč 50 mil. Kč 10 IB 600 mil. Kč 40 mil. Kč 15 IN 8 mil. Kč 1 mil. Kč 8

24

25 MODEL VOLNÉHO CASH FLOW
CVH = VT – L CVH = celková vnitřní hodnota akcií VT = celková hodnota firmy L = celková hodnota závazků

26 Příklad Očekávané volné cash flow

27 Očekávané volné cash flow bylo stanoveno na základě, že
společnost je financována pouze vlastním kapitálem. Nejsou zohledněny úrokové náklady z cizího kapitálu a ani daňová úspora, která vyplývá z toho, že úrokové platby jsou nákladovou položkou a snižují výši zdanitelného zisku. Na základě prognózovaného cash flow pro příští rok (FCF1) můžeme stanovit současnou hodnotu budoucích peněžních tokůpodle následujícího vzorce: kde: PVCF0 - je současná hodnota budoucích peněžních toků FCF1 - je očekávané cash flow v prvním roce rN - je požadovaná výnosová míra pro nezadluženou firmu g - je očekávaný růst peněžních toků

28 Nyní stanovíme současnou hodnotu budoucích
peněžních toků pro naši společnost:

29 Celková současná hodnota budoucích peněžních
toků fy je Poněvadž však vycházíme z předpokladu, že zadlužeností se vytváří daňový štít, který zvyšuje celkovou hodnotu fy, musíme stanovit jeho hodnotu. Nejdříve stanovíme hodnotu daňového štítu pro první rok podle níže uvedeného vzorce: kde: TS1 - je hodnota daňového štítu v příštím (prvním) roce rd - jsou úrokové náklady na cizí kapitál D1 - je celková výše dluhu v prvním roce T - je daňová sazba fy

30 TST0 = celk. současná hodnota budoucích daňových štítů
TS1 = hodnota daňového štítu v prvním roce rd = výpůjční úrok. sazba = úrok. nákl. na cizí kapitál

31

32 SUBSTANČNÍ HODNOTA SUBSTANČNÍ HODNOTA = ÚČETNÍ HODNOTA + TRŽNÍ HODNOTA SPEC. AKTIV A REZERV (THSAR) THSAR: GOODWILL, KVALIFIK., PATENTY, NEVYK. REZ.


Stáhnout ppt "ANALÝZA CENNÝCH PAPÍRŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google