Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování podniku. ExterníInterní cizí kapitálvlastní kapitál samofinancování (zisk) Odpisy ostatní - úvěry bank - úvěry ostat. - obligace - leasing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování podniku. ExterníInterní cizí kapitálvlastní kapitál samofinancování (zisk) Odpisy ostatní - úvěry bank - úvěry ostat. - obligace - leasing."— Transkript prezentace:

1 Financování podniku

2 ExterníInterní cizí kapitálvlastní kapitál samofinancování (zisk) Odpisy ostatní - úvěry bank - úvěry ostat. - obligace - leasing - factoring (regresní, - akcie - rizikový kapitál otevřené tiché (nerozdělený. zisk tj. po zdanění) - zvýšené odpisy - velké rezervy bezregresní) - forfaiting Zdroje financování

3 1) Pravidlo vertikální kapitálové struktury = 1 : 1 (ne staveb., banky......, i stroj. VK Odpisy => splátky úvěrů - investiční majetek - z VK (zlaté bilanční pravidlo) - dlouhodobý majetek - z dlouhodobého kapitálu VK CK A) Obecná pravidla financování Pravidla financování

4 B) Běžné (krátkodobé) financování Úkoly : a) Určit celkovou výši hrubého pracovního kapitálu (veškerá oběžná aktiva) a čistého pracovního kapitálu (net working capital, tj. ∑ oběžných aktiv – krátkodobé závazky). při malé výši nevyužití kapacit. při nadměrné výši pokles efektivnosti b) Určit výši každé položky oběžných aktiv (tj. surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek) c) Stanovit, jak tento majetek financovat d) Určit, z čeho financovat neboli financování a řízení pracovního kapitálu (working capital management)

5 ad a) Stanovení výše PK - analyticky ( po položkách) - globálně (zjištěním obratového cyklu peněz OCP, tj. počtu dnů od nákupu po příjem)

6 ad b) Stanovení OCP (obratového cyklu peněz): b) Běžné ( krátkodobé) financování → neboli financování a řízení pracovního kapitálu (working capital management) Úkoly : - a) určit celkovou výši hrubého pracovního kapitálu ( veškerá oběžná aktiva) a čistého pracovního kapitálu ( net working capital, tj. ∑ oběžných aktiv – krátkodobé závazky). při malé výši nevyužití kapacit. při nadměrné výši pokles efektivnosti - b) určit výši každé položky oběžných aktiv (tj. surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek) - c) stanovit, jak tento majetek financovat - d) určit, z čeho financovat ad a) Stanovení výše PK - analyticky ( po položkách) - globálně ( zjištěním obratového cyklu peněz OCP, tj. počtu dnů od nákupu po příjem) Ø zásoba 1. doba obratu zásob (DOZ) tržby / 360 ( tj. jednodenní tržby) + pohledávky 2. doba obratu pohledávek ( inkasa) - DIP- tržby / 360 - závazky 3. doba odkladu plateb - DOP - jednodenní nákupy = OCP (ve dnech) potřeba PK = OCP x jednodenní náklady ( CN : 360) Př.: Stanovte výši kapitálu, potřebného k zajištění výroby nového výrobku, jestliže: náklady na 1 ks =2000 Kč, denní výroba 30 ks, předpokládané roční tržby jsou 27 mil. Kč, průměrná zásoba činí 4,5 mil. Kč, průměrná výše pohledávek je 1,5 mil. Kč, dodavatelské faktury podnik platí v průměru za 15 dní. Řešení : DOZ=4,5 :(27:360)= 60 d., DIP=1,5:(27:360)=20d. DOP=15d. OCP= 60+20-15=65 PK=65 x 30 x 2000= 3,9 mil.Kč

7 ad c) Jak financovat → nutno posoudit vázanost * Dlouhodobá –základní zásoby výrobní, prodejní…(trvalá aktiva) * Přechodná (sezónní,resp. krátkodobá)-výkyvy, předzásobení… (přechodná aktiva) Způsoby financování 1) Umírněný – Dle zlatého pravidla 2) Agresivní - Jen krátkodobé zdroje (levnější, ale riskantnější) 3) Konzervativní - Více dlouhodobých zdrojů, než trvale vázaných (méně rizika, ale i efektivnosti)

8 ad d) Z jakých zdrojů financovat - Dlouhodobé: Vlastní jmění, samofinancování, dlouhodobé bank. úvěry - Krátkodobé : Závazky k zaměstnancům, z obchodního styku, ze sociálního zabezpečení, BÚ krátkodobé …

9 1. Ukazatelé likvidity- schopnost úhrady závazků - běžná likvidita = - rychlá likvidita = 2. Ukazatelé aktivity - schopnost využívat zdroje - obrat zásob =(tendence,  oboru) -  doba inkasa = (  doba čekání na zaplacení) oběžný majetek (aktiva) krátkodobé záv. (pasiva) zásoby peníze cenné papíry do 1 roku pohledávky dluhy dodavatelům splatné směnky odložené mzdy, daně,... oběžný majetek - zás.(- nedob. pohl.) krátkodobé závazky  = 2,5 1 tržby (T) zásoby pohledávky T / 360 Ukazatelé finanční analýzy

10 - obrat fixních aktiv = - obrat celkových aktiv = 3. Ukazatelé zadluženosti - jak podnik využívá cizí kapitál - zadluženost = - krytí úroků = 4. Ukazatelé výnosnosti (rentability, ziskovosti) - rentabilita tržeb = - výnosnost celkových aktiv = (ROA - Return on Total Assets) (využití kapacit, vliv odpisů) (věřitelé - minim.vlastníci - optim.) (vliv daní?) Porovnání s  odvětví tržby celková aktiva tržby stálá aktiva v zůstatkových cenách celkový dluh celková aktivita EBIT placené úroky čistý zisk tržby čistý zisk aktiva

11 5. Ukazatelé tržní hodnoty - jak trh (burza) hodnotí minulost a perspektivu podniku - kurs akcie = - návratnost kapitálu = - dividendy na 1 akcii= tržní cena akcie celkové dividendy nominální hodnota akcie výnosnost 1 akcie počet akcií ROE - Return on Common Equity - výnosnost vlast. jmění (kap.) = ČZ Vlastní jmění (E) ROIC = NOPAT dlouhodobý vl. a cizí kapitál

12 (vazby mezi ukazateli) výnosnost aktiv = rentabilita tržeb x obrat celkových aktiv při cizím kapitálu (pouze E) podíl aktiv na 1 Kč vlast. kapitálu ČZ A ČZ T TATA (ROA) = x ČZ E ČZ T TATA AEAE (ROE) = x x Systém ukazatelů Du Pont

13 Příklad na rozklad ROE ROE 1998 = 13,4 % = 8,1 % x 0,98 % x1,68 % ROE 1999 = 13,2 % = 8,5 % x 0,95 % x 1,64% Nepřesnosti vznikly zaokrouhlováním


Stáhnout ppt "Financování podniku. ExterníInterní cizí kapitálvlastní kapitál samofinancování (zisk) Odpisy ostatní - úvěry bank - úvěry ostat. - obligace - leasing."

Podobné prezentace


Reklamy Google