Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítám Vás na další hodině firemních financí. Pokud jste v průběhu našich cvičení došly k některým otázkám, které je nutné objasnit – neváhejte a vneste.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítám Vás na další hodině firemních financí. Pokud jste v průběhu našich cvičení došly k některým otázkám, které je nutné objasnit – neváhejte a vneste."— Transkript prezentace:

1 Vítám Vás na další hodině firemních financí. Pokud jste v průběhu našich cvičení došly k některým otázkám, které je nutné objasnit – neváhejte a vneste je do diskuze právě nyní.Pokud nemáte tu čest a neučím Vás a pouze si prohlížíte mé snímky, navštivte mé konzultační hodiny či kontaktujte na email uvedený v úvodní prezentaci.

2 Téma dnešní hodiny: Finanční analýza

3 Finanční analýza Soubor metod a postupů na jejichž výsledcích a závěrech lze posoudit finanční situaci podniku. Soubor metod a postupů na jejichž výsledcích a závěrech lze posoudit finanční situaci podniku. Často mluvíme o posouzení finančního zdraví podniku. Často mluvíme o posouzení finančního zdraví podniku. PS: Hlavně se prosím tuto definici neučte nazpaměť.Věřte vymyslel jsem ji pouze pro účely pochopení PS: Hlavně se prosím tuto definici neučte nazpaměť.Věřte vymyslel jsem ji pouze pro účely pochopení

4 Druhy finanční analýzy Dělení na: a) statická – hodnotíme údaje daného roku.Jejich výši a strukturu rozložení. a) statická – hodnotíme údaje daného roku.Jejich výši a strukturu rozložení. b) dynamická –hodnotíme finanční ukazatele v období za několik posledních let. Zajímá nás růst či pokles ukazatelů ve finančních výkazech za posledních např. pět let (dynamika). b) dynamická –hodnotíme finanční ukazatele v období za několik posledních let. Zajímá nás růst či pokles ukazatelů ve finančních výkazech za posledních např. pět let (dynamika). c) poměrová – poměřujeme (dělíme) dvojice vybraných údajů finančních výkazů. Potom pokud ji provádíme s finančními výkazy jednoho roku - provádíme statickou poměrovou analýzu, pokud ji provádíme s finančními výkazy několika let – provádíme dynamickou poměrovou analýzu. c) poměrová – poměřujeme (dělíme) dvojice vybraných údajů finančních výkazů. Potom pokud ji provádíme s finančními výkazy jednoho roku - provádíme statickou poměrovou analýzu, pokud ji provádíme s finančními výkazy několika let – provádíme dynamickou poměrovou analýzu.

5 Poměrová analýza Analýza založená na 5 druzích ukazatelů : a) ukazatele aktivity a) ukazatele aktivity b) ukazatele likvidity b) ukazatele likvidity c) ukazatele zadluženosti c) ukazatele zadluženosti d) ukazatele rentability d) ukazatele rentability e) ukazatele kapitálového trhu e) ukazatele kapitálového trhu

6 Aktivita: 1. Obratovost aktiv, pasiv. 2. Obratovost zásob 3. Obratovost pohledávek 4. Rychlost obratu zásob, pohledávek Dále lze zavést ukazatele doby obratu (aktiv, zásob,pohledávek …). Ty ovšem neříkají nic nového. Jsou inverzní k ukazatelům rychlosti obratu. Uvědomte si prosím studenti!!!!

7 Likvidita : Pozor není ukazatelem solventnosti. Je ukazatelem vlastnosti majetku. Se solventností do určité míry pouze souvisí. Někteří, a myslím i některé pedagogy,mají zcela mylné představy!!! My buďme,prosím, rozumnější. Jsme dobří ekonomové. Běžná likvidita = oběžný majetek / splatné závazky Rychlá likvidita = Peněžní pr., pohledávky/splatné závazky okamžitá likvidita = Peněžní prostředky / splatné závazky

8 Rentabilita Rentabilita Zde umět hlavně tyto dva ukazatele. Velmi používaným, a dovolte, řekl bych i králem ukazatelů je ukazatel ROE. Je ukazatelem výnosnosti vlastního jmění. Kolik korun vyděláme z každé koruny námi vložených peněz, kapitálu. ROE = čistý zisk / vlastní kapitál(vlastní jmění) ROA = zisk / aktiva

9 Zadluženost Zde opět pouze dva nejdůležitější ukazatele. Poměr CK a VK. Řekli jsme si, že pro nás bude možná univerzální hodnota- poměr 3:7. Poměr CK a VK. Řekli jsme si, že pro nás bude možná univerzální hodnota- poměr 3:7. Ukazatele úrokového krytí – je skutečně zcela jedno jak počítáte. Vyberte si Úroky/zisk či naopak Zisk/úroky. Výsledky pak chápat v inverzním očekávání. Nu,věřím, že si rozumíme. Ukazatele úrokového krytí – je skutečně zcela jedno jak počítáte. Vyberte si Úroky/zisk či naopak Zisk/úroky. Výsledky pak chápat v inverzním očekávání. Nu,věřím, že si rozumíme.

10 Ukazatele kapitálového trhu: 1. P/E, výplatní poměr. 2. Jmenovitá hodnota dluhopisu, akcie. 3. Vnitřní hodnota akcie, dluhopisu - Zde již známe použití např.Gordonova vzorce. Vzpomínáte ? - Zde již známe použití např.Gordonova vzorce. Vzpomínáte ? Více se o ukazatelích kapitálového trhu dozvíte ve třetím ročníku!!


Stáhnout ppt "Vítám Vás na další hodině firemních financí. Pokud jste v průběhu našich cvičení došly k některým otázkám, které je nutné objasnit – neváhejte a vneste."

Podobné prezentace


Reklamy Google