Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Účetní systémy 1 2. přednáška. Bilance a její pojetí - vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické b) pojetí dualistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Účetní systémy 1 2. přednáška. Bilance a její pojetí - vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické b) pojetí dualistické."— Transkript prezentace:

1 . Účetní systémy 1 2. přednáška

2 Bilance a její pojetí - vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické b) pojetí dualistické c) pojetí komplexní

3 Monistické pojetí Cílem: - vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku ustupuje do pozadí - vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí

4 Dualistické pojetí Cílem: - vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období (tj. výsledku hospodaření)

5 Komplexní pojetí (multifunkční bilance) - vzniklo v posledních letech min. století Cíle : - jsou formulovány z pozic informačního užitku (uspokojení informačních potřeb uživatelů)

6 Teorie bilancí - objevují se na přelomu 19. a 20.stol. - zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního zákonodárství - základy statické teorie bilancí

7 Teorie bilancí - statické - dynamické - eudynamické - organické - nominalistické - „očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století)

8 Statická teorie bilancí Úkol bilance: vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne) a) čistě statické b) omezeně statické

9 Dynamické teorie bilancí - autorem E. Schmalenbach - změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu - orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek - majetková situace ustupuje do pozadí

10 Eudynamická teorie bilancí - autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup - požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností (rezervní fondy) - rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi- kovanou výši“ podstaty podniku

11 Organická teorie bilancí - autorem F.Schmidt - dualistický přístup k úkolům bilance: a) zjistit výsledek b) vykázat majetkovou a zdrojovou skladbu - oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak-tické obtíže) a v pevné kupní síle měny = konečná fáze směru „věcné bilancování“

12 Nominalistická teorie bilancí - autorem W.Rieger - výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně - důraz na peněžní účtování (náklad=časově rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem), „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky - totální výsledek – po ukončení činnosti

13 Novější teorie bilancí - (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století) - spojené s myšlenkou zachování podnikové podstaty (finanční x věcné pojetí) a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí) b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)

14 Novější teorie bilancí a) finanční pojetí – nominální - reálné zachování kapitálu (podstaty podniku) b) věcné pojetí - absolutní - reprodukční – relativní - kvalifikované zachování podnikové substance Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk

15 Novější teorie bilancí Autorem: H. Albach, G. Seicht Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí = očekávací (do = shrnující (stav a vý- budoucna) sledky za minulé - mimo peněz a období) kapitálu jde o anti- cipace budoucí hodnoty aktiv na základě VVP

16 Novější teorie bilancí „očekávací“ teorie chápe: úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů


Stáhnout ppt ". Účetní systémy 1 2. přednáška. Bilance a její pojetí - vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické b) pojetí dualistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google