Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cash Flow Jiří Uhman. Analýza rozdílovými ukazateli Pro analýzu společnosti je nutné sledovat také její absolutní ukazatele. Nikdy neopomeňte sledovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cash Flow Jiří Uhman. Analýza rozdílovými ukazateli Pro analýzu společnosti je nutné sledovat také její absolutní ukazatele. Nikdy neopomeňte sledovat."— Transkript prezentace:

1 Cash Flow Jiří Uhman

2 Analýza rozdílovými ukazateli Pro analýzu společnosti je nutné sledovat také její absolutní ukazatele. Nikdy neopomeňte sledovat čistý pracovní kapitál, peněžně finanční fond a cash flow podniku. Čistý pracovní kapitál - je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 3měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků), od té části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. Peněžně finanční fond – přísnější ukazatel. Rozdíl mezi finančními prostředky a aktuálně splatnými závazky.

3 Analýza Cash Flow Zisky !!! Tak teď si ho koupím ! Máš na něj peníze?! ?

4 Proč Cash Flow ? Můžeme si nové koupit ve firmě za hotové ?  Určujeme ho především z důvodu toho, že výnosy a náklady podniku často neodpovídají skutečným výdajům a příjmům v podniku.  Analýza stavu a změny stavu peněžních prostředků.  Explicitně nám ukazuje přírůstek či úbytek disponibilních peněžních prostředků.

5 Struktura Cash flow a) Cash flow z provozní činnosti (též vyplacené dividendy z dceřiných společností akcionářům!!) + b) Cash flow z Investiční činnosti (platby za pořízení dlouhodobých aktiv, příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv, peněžní příjmy ze splátek úvěrů, půjček atd. od spřízněných osob) + c) Cash flow z oblasti financování ----------------------------------------------------- Celkové Casf flow a) Cash flow z provozní činnosti (též vyplacené dividendy z dceřiných společností akcionářům!!) + b) Cash flow z Investiční činnosti (platby za pořízení dlouhodobých aktiv, příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv, peněžní příjmy ze splátek úvěrů, půjček atd. od spřízněných osob) + c) Cash flow z oblasti financování ----------------------------------------------------- Celkové Casf flow

6 Mít na paměti !!!  Správný výsledek cash flow lze ověřit: Součet počátečního stavu peněžních prostředků a zjištěného cash flow = konečný stav peněžních prostředků na konci účetního období.  V podniku je výkaz cash flow sestavován účetním programem, ovšem toto neznamená, že postup jeho stanovení není třeba znát !!! Důležitá je vzájemná souvislost a vztahy mezi výkazy a analyzovanými hodnotami z nich vycházejícími.  Kladné a vysoké cash flow podniku lze chápat jako pozitivní fakt, nelze však zjednodušovat toto konstatování na to, že je naší hlavní snahou usilovat o co nejvyšší kladné cash flow podniku. Důležité je sledovat strukturu peněžních toků!!!!!

7 Součet počátečního stavu peněžních prostředků a zjištěného cash flow = konečný stav peněžních prostředků na konci účetního období. Cash flow reálně zobrazuje investiční politiku firmy a její vliv na tvorbu hodnoty. Rozvaha Výdaje Stav peněz na počátku období Příjmy Rozvaha Stav peněz na konci období Investice Tvorba hodnoty

8 Nelze opomenout Cash flow podniku je užíváno v souvislosti s řadou ukazatelů: Vstupujících do samotných ukazatelů finanční analýzy firmy Ty dnes tvoří např. samostatnou skupinu poměrových ukazatelů. Tuto skupinu nazýváme ukazatele na bázi cash flow. Při oceňování podniku Pracujeme např. s celou řadou ukazatelů tzv. volných cash flow (především u metody DCF. Využíváme volné cash flow pro akcionáře (vlastníky) FCFE nebo volný peněžní tok pro firmu (vlastníky a věřitele) FCFF


Stáhnout ppt "Cash Flow Jiří Uhman. Analýza rozdílovými ukazateli Pro analýzu společnosti je nutné sledovat také její absolutní ukazatele. Nikdy neopomeňte sledovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google