Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 35 Longbrook Street, Exeter, Devon, EX4 6AW O firmě  Druh společnosti: Sole proprietorship  Právní forma podnikání: Sole proprietorship  Předmět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 35 Longbrook Street, Exeter, Devon, EX4 6AW O firmě  Druh společnosti: Sole proprietorship  Právní forma podnikání: Sole proprietorship  Předmět."— Transkript prezentace:

1

2  35 Longbrook Street, Exeter, Devon, EX4 6AW

3

4 O firmě  Druh společnosti: Sole proprietorship  Právní forma podnikání: Sole proprietorship  Předmět podnikání: Design Agency  Organizační struktura podniku: Liniová struktura

5  Založení: od roku 1996  Vznik:Exeter  Činnost firmy:Tisk a tvorba reklamy  Grafické zobrazení organizace

6

7 Zaměstnanci a obchodníci  Ve firmě pracuje 5 zaměstnanců.  Firmu vede: Russell Lilley  Dodavatelé: AGS Windows, Routledge,…  Odběratelé: Exeter City Council, RSPB, Capricorn Furnishing,…

8  Marketingový plán firmy  Cíle: Vytvářet různé prospekty daného témata pro různé firmy.  Analýza a vyhodnocení prostředí:  Ve firmě se nachází čtyři počítače, na kterých zaměstnanci pracují a jedna velká obrazovka, kde je přehráván produkt před schválením.  Management ve firmě  Firma pracuje jako jeden celek, nezávislý na sobě.

9 Hodnocení činnosti firmy  Analýza pracovního kapitálu: V kapitálu je zařazen veškeré vybavení firmy (počítače, rádio, stoly, židle,….).  Kapitál činí ve výši: 50 100 GBP  Analýza nákladů: 30 500 GBP/rok  Disponibilní zisk: 60 450 GBP/rok  Prodejní činnosti firmy: 40 100 GBP/rok  Finanční náklady firmy: 30 700 GBP/rok  Finanční výnosy firmy: 50 100 GBP/rok  SWOT analýza, rozvaha

10

11

12  Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy = 28%  Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy = 14%  Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy = 49%  Pracovní kapitál = krátkodobá aktiva – krátkodobé závazky = 67%

13 Ukazatelé rentability  Ukazatel míry zisku, rentability vloženého kap = zisk / vložený kapitál = 0,243  Rentabilita úhrnných vložených prostředků = zisk / celková aktiva = 0,451  Rentabilita VK = zisk / VK = 0,321  Rentabilita tržeb = zisk / tržby = 0,387

14  Obrat celkového majetku = tržby / prům.stav celkového majetku = 0,129  Obrat stálého majetku = tržby / prům.stav stálého majetku = 0,264

15  Relativní nevázanost stálých aktiv = stálá aktiva / roční tržby – čím nižší, tím lépe, měřítkem celkové efektivnosti, vypovídá o relativní výkonnosti, s níž firma využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb = 67%  Doba obratu zásob = prům.zásoba / denní spotřeba – počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání = 88%  Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na obchodní úvěr – prům. počet dnů, po něž naši odběratelé zůstávají dlužní = 31%  Doba obratu dluhů = obchodní dluhy / denní nákupy na obchodní úvěr – doba, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou = 26%

16 Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury • Ukazatel celkové zadluženosti, věřitelského rizika = celkové dluhy / celková aktiva, VK / celková aktiva = 0,378 • Zadluženost 1 = dlouhodobé dluhy / VK = 0,124 • Zadluženost 2 = dlouhodobé dluhy / vložený K = 0,258 • Pákový ukazatel = celková pasiva / VK – kolikrát převyšuje celkový K velikost VK = 0,367

17  Prezentaci vytvo ř il: Cibulka Lukáš  Pou ž ité zdroje:  Dokumenty, fotky  Hodiny marketingu, managementu


Stáhnout ppt " 35 Longbrook Street, Exeter, Devon, EX4 6AW O firmě  Druh společnosti: Sole proprietorship  Právní forma podnikání: Sole proprietorship  Předmět."

Podobné prezentace


Reklamy Google