Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza Michal Šimek, 4. A/1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza Michal Šimek, 4. A/1."— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza Michal Šimek, 4. A/1

2 Význam finanční analýzy
je činnost, při které se hodnotí podnik z hle-diska jeho zdraví, identifikuje slabé stránky a naopak stanoví jeho silné stránky Zdroje finanční analýzy čerpají z různých finančních i nefinančních zdrojů (účetní výkazy, příloha a výroční zprávy společnosti)

3 Uživatelé finanční analýzy
Informace o síle podniku potřebují znát například: současní investoři (akcionáři, společníci firmy) obchodní partneři (dodavatelé) banky

4 Druhy ukazatelů jsou tři druhy ukazatelů finanční analýzy:
Analýza absolutních ukazatelů - horizontální a vertikální - je nejjednodušší a zpravidla první částí technické finanční analýzy - při této analýze se zkoumají objemové ukazatele z účetních výkazů, které jsou zachyceny v absolutním vyjádření Analýza rozdílových ukazatelů - např. čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky… - slouží k hodnocení finanční situace podniku, zejména jeho likvidity Analýza poměrových ukazatelů - např. rentabilita, likvidita, zadluženost… - udává poměr mezi dvěma extenzivními ukazateli

5 Výpočet a interpretace ukazatelů
Likvidita schopnost firmy hradit své závazky Dělení: Ukazatel běžné likvidity = oběžná A celkem/krátkodobé závazky - vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná A krátkodobé závazky Ukazatel pohotové likvidity = (Oběžná A – zásoby)/krátkodobé závazky - je poměr mezi tzv. pohotovými oběžnými A a krátkodobými závazky Ukazatel okamžité likvidity = (Oběžná A - zásoby – pohledávky)/krátkodobé závazky - měří schopnost podniku hradit okamžitě právě splatné závazky

6 Výpočet a interpretace ukazatelů
Rentabilita ukazuje schopnost podniku dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu Dělení: Ukazatel rentability celkových A = Zisk/Celková A - hodnotí efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud kapitál pochází Ukazatel rentability vlastního kapitálu = Zisk/Vlastní kapitál - vyjadřuje zhodnocení vlastního kapitálu Ukazatel rentability N = Zisk/N - ukazuje kolik zisku dosahuje firma z každé koruny vynaložených N

7 Výpočet a interpretace ukazatelů
Ukazatel zadluženosti = Celkové dluhy/Celková A - představuje podíl celkových dluhů k celkovým A Ukazatel aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy Dělení: Ukazatel obratu celkových A = Roční tržby/Celková A - udává počet obrátek – kolikrát se A obrátí za daný časový interval (za rok) Ukazatel doby obratu zásob = Průměrná zásoba/Denní spotřeba - Určuje průměrný časový interval, který stráví v podniku od doby jejich spotřeby Ukazatel doby obratu pohledávek = Obchodní pohledávky/Denní tržba na FA - je to doba od okamžiku prodeje, po kterou musí podnik čekat, než obdrží platbu

8 KONEC


Stáhnout ppt "Finanční analýza Michal Šimek, 4. A/1."

Podobné prezentace


Reklamy Google