Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 2. přednášky předmět účetnictví majetek podniku - aktiva struktura aktiv vlastnický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 2. přednášky předmět účetnictví majetek podniku - aktiva struktura aktiv vlastnický."— Transkript prezentace:

1 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 2. přednášky předmět účetnictví majetek podniku - aktiva struktura aktiv vlastnický pohled na majetek - pasiva struktura pasiv rozvaha

2 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 2 Majetek podniku podle druhů = AKTIVA (A) Jde o pohled na majetek podniku z hlediska druhů (formy) majetku Ptám se otázkou: * Co mám za majetek? * Jaké druhy hospodářských prostředků mám? Odpověď: auto,počítač,zboží, peníze,..

3 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 3 Majetek podniku x aktiva * Majetek podniku - právní kategorie * Aktiva - účetní kategorie: a) výsledek minulých událostí (pořízení vyžadovalo námahu) b) podnik ho má pod svou vládou c) přinese efekt v budoucnosti d) je ocenitelný

4 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 4 Základní struktura aktiv * Dlouhodobá aktiva (neoběžná, fixní, stálá): pořízena jednorázově (slouží opakovaně více provozních cyklů) - nad 1r. * Oběžná aktiva (krátkodobá): spotřebována v 1 provozním cyklu (přeměna v jiné aktivum)

5 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 5 I. Dlouhodobá aktiva 1. Hmotná aktiva (odpisy - účetní, daňové x neodpisovaná HA) 2. Nehmotná aktiva (odpisy, goodwill) 3. Finanční aktiva-Finanční investice, Investice (cenné papíry, majetek k investování)

6 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 6 II. Oběžná aktiva 1. Zásoby (materiál, nedokončené výrobky, výrobky, zboží) 2. Pohledávky (za odběrateli, za upisovateli, ostatní) 3. Krátkodobá finanční aktiva (cenné papíry k obchodování) 4. Peníze (hotovost, v bance)

7 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 7 Vlastnický pohled na aktiva = PASIVA (P) Kladu si otázku: * Kdo vlastní kolik aktiv podniku (v celkové sumě)? * Kdo vložil kolik aktiv do podniku? * Kdo dostane aktiva (majetek) v určité ceně při likvidaci podniku? Odpověď : vlastník podniku nebo někdo cizí

8 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 8 Základní struktura pasiv I. Vlastní kapitál - celková cena aktiv, která patří vlastníkovi podniku II. Cizí kapitál - cena aktiv, která patří někomu jinému (bance- poskytla úvěr, zaměstnanci- nevyplacená mzda,dodavateli- neuhrazená faktura)

9 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 9 I. Vlastní kapitál vlastní kapitál = vlastní zdroje 1. Základní kapitál (vložil vlastník) 2. Kapitálové fondy (vznikly z držení majetku, darů, ….) 3. Hospodářský výsledek (z činnosti podniku)

10 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 10 ad 3. Hospodářský výsledek 1) běžného období (tohoto roku) 2) ve schvalovacím řízení 3) minulých let, a to v podobě: * nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) * fondy ze zisku (zej. rezervní fond)

11 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 11 II. Cizí kapitál (dluhy, závazky, cizí zdroje) 1. Rezervy (budoucí dluh) 2. Dlouhodobý CK (např. vydané dluhopisy splatné za 5 let) 3. Krátkodobý CK (např. dlužná mzda splatná příští měsíc) * kriteriem doba splatnosti * nad 1 rok, do 1 roku * ode dne informace o závazku

12 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 12 Rozvaha (bilance) I. = uspořádaný přehled aktiv a pasiv vymezené účetní jednotky k určitému dni. A to: * jednotlivých položek a celkově (s uvedením ceny), * v požadované struktuře - k využití pro analýzu a řízení (hledisko likvidity A)

13 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 13 Rozvaha (bilance) II. účetní jednotka rozvahový den aktiva = pasiva (A=P, A=VK+CK,VK=A-CK) základní analýza rozvahy (likvidita, solventnost, věřitelské riziko) optimální poměr vlastního a cizího kapitálu


Stáhnout ppt "Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 2. přednášky předmět účetnictví majetek podniku - aktiva struktura aktiv vlastnický."

Podobné prezentace


Reklamy Google