Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručný obsah 5. přednášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručný obsah 5. přednášky"— Transkript prezentace:

1 Stručný obsah 5. přednášky
* vlastnosti rozvahy (bilance): statický pohled * opakování metodických principů účetnictví * bilanční princip a jeho dílčí prvky - bilance, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost: změny v rozvaze, účtování na účty Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

2 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Vlastnosti rozvahy I. * Statický pohled * Dynamika jen jako změny mezi: počátečními stavy v počáteční rozvaze (např. k 1.1.) a konečnými stavy v konečné rozvaze (např. k ) * neumí průběžné sledování změn Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

3 Metodické principy-přehled
I. Formující prvky (bilance, účty, podvojnost a souvztažnost) II. Oceňování III. Autoregulační prvky (doklady, inventarizace) – byly minule Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

4 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Účty (soustava účtů) 1. průběžné zachycení transakcí 2. vliv transakcí na rozvahové položky bilance - pro každou položku samostatný účet: a) počáteční stav položky b) změny v období v důsledku transakcí (přírůstky a úbytky) c) konečný stav položky Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

5 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Změny v rozvaze = důsledek hospodářských transakcí typy změn rozvahových položek: 1. A +, A A+, P + 2. P +, P- 4. A -, P - musí stále platit: A = P Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

6 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
1. A +, A - = zvýšení 1 položky aktiv a současné snížení jiné položky aktiv Např. nákup materiálu za hotové: = materiál zvýšení (+) a současně peníze snížení (-) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

7 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
2. P +, P - = zvýšení 1 položky pasiv a současné snížení jiné položky pasiv Např. úhrada dluhu dodavateli z poskytnutého úvěru: = úvěr zvýšení (+) a současně dluh dodavateli snížení (-) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

8 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
3. A +, P + = zvýšení 1 položky aktiv a současné zvýšení 1 položky pasiv Např. nákup stroje na fakturu: = dlouhodobá aktiva zvýšení (+) a současně závazek dodavateli zvýšení (+) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

9 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
4. A -, P - = snížení 1 položky aktiv a současně snížení 1 položky pasiv Např. úhrada úvěru z peněz na účtu: = peníze na účtu snížení (-) a úvěr snížení (-) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

10 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Doplnění typů změn * změny vlastního kapitálu a aktiv (+,+ vklad do podniku a -, - výběr z podniku) * změny vlastního kapitálu a cizího kapitálu (-,+ přiznání dividend a +,- kapitalizace dluhu) * součástí vlastního kapitálu=hospodářský výsledek (! určité změny VK) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

11 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Účet - schéma: Název účtu D = dal ve prospěch kreditní strana (kredit) MD = má dáti na vrub debetní strana (debet) Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

12 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Plný obsah účtu * datum * označení dokladu číslo * popis transakce operace * označení protiúčtu * částka účtovaná na MD nebo * částka účtovaná na D Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

13 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Pravidla účtování I. Dvě strany účtu: 1. Přírůstky na 1 stranu (pod počáteční zůstatky, na tutéž stranu i konečné zůstatky) 2. Úbytky na 2. stranu Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

14 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Pravidla účtování II. Pro aktivní účty platí: * počáteční zůstatky * přírůstky na MD * konečné zůstatky * úbytky na D Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

15 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Schéma aktivního účtu MD Aktivní účet D * počáteční zůstatek *všechny přírůstky všechny úbytky koneč.zůstatek Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

16 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Pravidla účtování III. Pro pasivní účty platí: * počáteční zůstatky * přírůstky na D * konečné zůstatky * úbytky na MD Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

17 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Schéma pasivního účtu MD Pasivní účet D všechny úbytky * počáteční zůstatek *všechny přírůstky koneč.zůstatek Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

18 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Podvojnost = obecné pravidlo, kdy každá transakce je zaúčtována minimálně na dvou účtech: * na jednom na straně MD * na druhém na straně D a to stejnou částkou Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

19 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Souvztažnost = praktické provedení obecného principu podvojnosti: volím právě ty 2 účty, které s účtovanou transakcí věcně souvisejí * konkrétní řešení závisí i na platné regulaci Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

20 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010
Příklady transakcí (Počáteční stavy aktiv a pasiv) 1. Nákup materiálu za hotové 100 2. Úhrada dluhu dodavateli z úvěru 200 3. Nákup stroje na fakturu 300 4. Úhrada dluhu dodavateli z peněz na běžném účtu 250 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

21 Postup rozhodování při účtování transakcí-otázky:
1. Kterých (min.2) položek rozvahy (účtů) se transakce dotýká? 2. Jde o položky (účty) aktivní či pasivní? 3. Jde o přírůstek či úbytek dané položky (každé ze 2)? aplikuj pravidla pro účtování Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

22 1. Nákup materiálu za hotové 100
MD Hotovost D PZ obraty MD 0 D 100 KZ 400 MD Materiál D PZ 1000 1. 100 obraty MD D 0 KZ 1100 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

23 2. Úhrada dluhu dodavateli z úvěru 200
MD Dluh dod. D PZ 400 pokračování transakcí MD Úvěr D PZ 0 2. 200 obraty MD 0 D 200 KZ 200 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

24 3. Nákup stroje na fakturu 300
MD Dluh dod. D (2. 200) PZ 400 3. 300 pokračování transakcí MD Stroje D PZ 0 3. 300 obraty MD D 0 KZ 300 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010

25 4. Úhrada dluhu dodavateli z peněz na účtu 200
MD Dluh dod. D (2.200) PZ 400 (3.300) obraty MD 450 D 300 KZ 250 MD Běžný účet D PZ obraty MD 0 D 250 KZ 350 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Stáhnout ppt "Stručný obsah 5. přednášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google