Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 5. přednášky * vlastnosti rozvahy (bilance): statický pohled * opakování metodických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 5. přednášky * vlastnosti rozvahy (bilance): statický pohled * opakování metodických."— Transkript prezentace:

1 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 5. přednášky * vlastnosti rozvahy (bilance): statický pohled * opakování metodických principů účetnictví * bilanční princip a jeho dílčí prvky - bilance, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost: změny v rozvaze, účtování na účty

2 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 2 Vlastnosti rozvahy I. * Statický pohled * Dynamika jen jako změny mezi: počátečními stavy v počáteční rozvaze (např. k 1.1.) a konečnými stavy v konečné rozvaze (např. k 31. 12.) * neumí průběžné sledování změn

3 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 3 Metodické principy-přehled I. Formující prvky (bilance, účty, podvojnost a souvztažnost) II. Oceňování III. Autoregulační prvky (doklady, inventarizace) – byly minule

4 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 4 Účty (soustava účtů) 1. průběžné zachycení transakcí 2. vliv transakcí na rozvahové položky bilance - pro každou položku samostatný účet: a) počáteční stav položky b) změny v období v důsledku transakcí (přírůstky a úbytky) c) konečný stav položky

5 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 5 Změny v rozvaze = důsledek hospodářských transakcí typy změn rozvahových položek: 1. A +, A -3. A+, P + 2. P +, P-4. A -, P - musí stále platit: A = P

6 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 6 1. A +, A - = zvýšení 1 položky aktiv a současné snížení jiné položky aktiv Např. nákup materiálu za hotové: = materiál zvýšení (+) a současně peníze snížení (-)

7 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 7 2. P +, P - = zvýšení 1 položky pasiv a současné snížení jiné položky pasiv Např. úhrada dluhu dodavateli z poskytnutého úvěru: = úvěr zvýšení (+) a současně dluh dodavateli snížení (-)

8 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 8 3. A +, P + = zvýšení 1 položky aktiv a současné zvýšení 1 položky pasiv Např. nákup stroje na fakturu: = dlouhodobá aktiva zvýšení (+) a současně závazek dodavateli zvýšení (+)

9 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 9 4. A -, P - = snížení 1 položky aktiv a současně snížení 1 položky pasiv Např. úhrada úvěru z peněz na účtu: = peníze na účtu snížení (-) a úvěr snížení (-)

10 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 10 Doplnění typů změn * změny vlastního kapitálu a aktiv (+,+ vklad do podniku a -, - výběr z podniku) * změny vlastního kapitálu a cizího kapitálu (-,+ přiznání dividend a +,- kapitalizace dluhu) * součástí vlastního kapitálu=hospodářský výsledek (! určité změny VK)

11 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 11 Účet - schéma: Název účtu MD = má dáti na vrub debetní strana (debet) D = dal ve prospěch kreditní strana (kredit)

12 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 12 Plný obsah účtu * datum * označení dokladučíslo * popis transakceoperace * označení protiúčtu * částka účtovaná na MD nebo * částka účtovaná na D

13 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 13 Pravidla účtování I. Dvě strany účtu: 1. Přírůstky na 1 stranu (pod počáteční zůstatky, na tutéž stranu i konečné zůstatky) 2. Úbytky na 2. stranu

14 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 14 Pravidla účtování II. Pro aktivní účty platí: * počáteční zůstatky * přírůstky na MD * konečné zůstatky * úbytky na D

15 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 15 Schéma aktivního účtu MDAktivní účetD * počáteční zůstatek *všechny přírůstky všechny úbytky koneč.zůstatek

16 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 16 Pravidla účtování III. Pro pasivní účty platí: * počáteční zůstatky * přírůstky na D * konečné zůstatky * úbytky na MD

17 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 17 Schéma pasivního účtu MDPasivní účetD všechny úbytky * počáteční zůstatek *všechny přírůstky koneč.zůstatek

18 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 18 Podvojnost = obecné pravidlo, kdy každá transakce je zaúčtována minimálně na dvou účtech: * na jednom na straně MD * na druhém na straně D a to stejnou částkou

19 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 19 Souvztažnost = praktické provedení obecného principu podvojnosti: volím právě ty 2 účty, které s účtovanou transakcí věcně souvisejí * konkrétní řešení závisí i na platné regulaci

20 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 20 Příklady transakcí (Počáteční stavy aktiv a pasiv) 1. Nákup materiálu za hotové 100 2. Úhrada dluhu dodavateli z úvěru 200 3. Nákup stroje na fakturu 300 4. Úhrada dluhu dodavateli z peněz na běžném účtu 250

21 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 21 Postup rozhodování při účtování transakcí-otázky: 1. Kterých (min.2) položek rozvahy (účtů) se transakce dotýká? 2. Jde o položky (účty) aktivní či pasivní? 3. Jde o přírůstek či úbytek dané položky (každé ze 2)? aplikuj pravidla pro účtování

22 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 22 1. Nákup materiálu za hotové 100 MD HotovostD PZ 500 1. 100 obraty MD 0 D 100 KZ 400 MDMateriálD PZ 1000 1. 100 obraty MD 100 D 0 KZ 1100

23 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 23 2. Úhrada dluhu dodavateli z úvěru 200 MD Dluh dod.D 2. 200 PZ 400 pokračování transakcí MDÚvěrD PZ 0 2. 200 obraty MD 0 D 200 KZ 200

24 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 24 3. Nákup stroje na fakturu 300 MD Dluh dod.D (2. 200) PZ 400 3. 300 pokračování transakcí MDStrojeD PZ 0 3. 300 obraty MD 300 D 0 KZ 300

25 Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 25 4. Úhrada dluhu dodavateli z peněz na účtu 200 MD Dluh dod.D (2.200)PZ 400 4. 250 (3.300) obraty MD 450 D 300 KZ 250 MDBěžný účetD PZ 6004. 250 obraty MD 0 D 250 KZ 350


Stáhnout ppt "Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 5. přednášky * vlastnosti rozvahy (bilance): statický pohled * opakování metodických."

Podobné prezentace


Reklamy Google