Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 15 Pravidla účtování na rozvahových účtech Autor Mgr.Andrea Sapíková Tematická oblast Účetnictví - rozvaha, rozvahové účty Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – oblast rozvaha - rozvahové účty. DUM je určen pro studijní obory -Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a nástavbové studium obor Podnikání. DUM je určen pro výuku základů a pravidel účtování. Ročník 1. ročník nástavbového studia obor Podnikání , 2. a 3. ročník v rámci opakování 1. a 2. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 4. ročník OA a EL v rámci opakování Datum tvorby září – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Pravidla účtování na rozvahových účtech
DUM č. 15

3 SCHÉMA ROZVAHY 1.Stálá aktiva 1.Vlastní zdroje 2. Oběžná aktiva
PASIVA 1.Stálá aktiva 1.Vlastní zdroje Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy Dlouhodobý finanční majetek Fondy ze zisku Hospodářský výsledek 2. Oběžná aktiva 2. Cizí zdroje Zásoby Rezervy Pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky Peněžní prostředky Bankovní úvěry

4 Rozvahové účty Aktiva = majetek podniku Aktiva stálá Aktiva oběžná
Pasiva = zdroje krytí majetku – přehled o tom, z jakých zdrojů byl majetek firmy pořízen. Vlastní zdroje Cizí zdroje Na počátku účetního období otevíráme z rozvahy účty aktiv a pasiv.

5 Rozvahové účty MD Pokladna D Schéma aktivního účtu
Počáteční stav Úbytky Přírůstky Obraty Obraty Konečný stav

6 Rozvahové účty MD Dodavatelé D Schéma pasivního účtu
Úbytky Počáteční stav Přírůstky Obraty Obraty Konečný stav

7 Rozvahové účty Aktivní účty Počáteční stavy zapisujeme na stranu MD
Přírůstky účtujeme na stranu MD Úbytky účtujeme na stranu D Konečné stavy zapisujeme na stranu MD Pasivní účty Počáteční stavy zapisujeme na stranu D Přírůstky účtujeme na stranu D Úbytky účtujeme na stranu MD Konečné stavy zapisujeme na stranu D

8 Změny rozvahových stavů
Při účtování na rozvahových účtech mohou nastat celkem 4 změny rozvahových stavů 1. Zvýšení jedné aktivní položky a snížení jiné aktivní položky A+ / A – Na bankovní účet byla zaplacena faktura od odběratelů ( oba účty jsou v rozvaze na straně aktiv bankovní účet A + odběratelé A – A Rozvaha P A + A -

9 Změny rozvahových stavů
2. Zvýšení aktivní položky a zvýšení pasivní položky A+ / P+ Došlá faktura od dodavatele za dodané zboží ( účet zboží je v rozvaze na straně aktiv, účet dodavatelé na straně pasiv) zboží A + dodavatelé P A Rozvaha P A + P+ pozn. – u dodavatelů se zvýšil závazek

10 Změny rozvahových stavů
3. Snížení aktivní položky a snížení pasivní položky A - / P - Hotově zaplaceno dodavatelům za dodaný materiál ( účet pokladna je v rozvaze na straně aktiv, účet dodavatelé na straně pasiv) pokladna A - dodavatelé P A Rozvaha P A - P- pozn. – snížil se nám závazek u dodavatelů

11 Změny rozvahových stavů
4. Zvýšení jedné pasivní položky a snížení jiné pasivní položky P + / P - Firma zaplatila z krátkodobého bankovního úvěru závazky vůči dodavatelům ( účet krátkodobý bankovní úvěr i účet dodavatelé jsou rozvaze na straně pasiv) úvěr P + ( úvěr se zvýšil) dodavatelé P A Rozvaha P P + P -

12 Změny rozvahových stavů
SHRNUTÍ: Přírůstky u aktivních účtů účtujeme na stranu MD Úbytky u aktivních účtů účtujeme na stranu D Přírůstky u pasivních účtů účtujeme na stranu D Úbytky u pasivních účtů účtujeme na stranu MD V rozvaze musí i po změnách rozvahových položek platit bilanční rovnice A=P Konečné stavy u aktivních účtů píšeme na stranu MD Konečné stavy u pasivních účtů píšeme na stranu D

13 Procvičování Určete změny na rozvahových účtech, kroužkujte správné odpovědi. Splátka úvěru z běžného účtu A+, A-, P+, P- Nákup materiálu na fakturu A+, A-, P+, P- Z pokladny převedeny peníze na bankovní účet A+, A-, P+, P- Z bankovního úvěru zaplaceny závazky vůči dodavatelům A+, A-, P+, P- Za hotové nakoupeno zboží A+, A-, P+, P- Přijatá faktura za nové auto A+, A-, P+, P-

14 Seznam použité literatury: V. Rubáková,D
Seznam použité literatury: V. Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 1.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010, ISBN Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google