Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 2 Funkce a význam účetnictví AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví – úvod do účetnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – úvod do účetnictví -seznámení se s funkcí a významem účetnictví, s uživateli účetnictví a s účetními zásadami. Ročník1. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 2. a 3. ročník v rámci opakování 1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 2. a 4. ročník OA a EL v rámci opakování Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 F UNKCE A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ DUM č.2

3 Ú ČETNICTVÍ Co je to účetnictví? - Účetnictví je vědní obor, první zmínky již ve starověku u Féničanů - Základy účetnictví vznikly v období renesance v Itálii - Rozvoj účetnictví nastal v době průmyslové revoluce Obrázek zdroj https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjvUs3ea03Ht81LWIeTyAtFLj6LWyrRRQlO1QI0-LW9-GevUNdmQhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjvUs3ea03Ht81LWIeTyAtFLj6LWyrRRQlO1QI0-LW9-GevUNdmQ dne 6.9.2013

4 Ú ČETNICTVÍ Účetnictví je vědní obor – eviduje hospodářské operace firmy. Účetnictví poskytuje informace o ekonomické situaci firmy. Účetnictví nám dává podklady pro správná firemní rozhodnutí. Sběr Zápis Vyhodnocení Informování V současné době účtujeme v účetních programech.

5 U ŽIVATELÉ ÚČETNICTVÍ  Finanční úřady – kontrolují, zda firma správně vypočítala a zaplatila daň  Banky – účetnictví firmy slouží jako podklad pro posouzení možnosti poskytnutí úvěru  Manažeři – zjišťují výnosnost firmy, na základě účetnictví přijímají firemní rozhodnutí, např. řídí mzdovou politiku ve firmě

6 U ŽIVATELÉ ÚČETNICTVÍ  Policie a soudy – využívají údaje z účetnictví v případě spáchání trestných činů  Pojišťovny – v případě uplatnění škod – např. při povodních – v účetnictví je evidován veškerý majetek a jeho cena  Investoři – pomocí účetnictví zjišťují, zda by jejich investice do firmy byla výhodná

7 U ŽIVATELÉ ÚČETNICTVÍ  Účetnictví využívají i zaměstnanci firmy – zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o ekonomické situaci firmy.  Pozor: Účetnictví využívá i konkurence!!!! Obecně lze uživatele účetnictví rozdělit na : Interní – vnitřní Externí – vnější Rozlišujeme různé typy účetnictví : - Mzdové - Finanční - manažerské

8 U ŽIVATELÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Poskytuje informace i pro vnější okolí Upraveno zákonem, výstupem jsou zákonem dané účetní výkazy Provázáno do minulosti Manažerské účetnictví Rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví Poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení firmy Provázáno s minulostí i budoucností

9 Ú ČETNÍ ZÁSADY Základní normou pro vedení účetnictví je zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetní zásady: Zásada věrného zobrazení skutečnosti – účetnictví musí pravdivě a objektivně informovat o finanční situaci firmy Zásada opatrnosti – rizika ztrát by neměla být přenášena do dalších období

10 Ú ČETNÍ ZÁSADY Účetní zásady: Zásada bilanční kontinuity – konečné stavy rozvahových účtů musí odpovídat počátečním stavů nového účetního období Zásada stálosti metod – týká se stejných postupů v oceňování, odpisování a účtování Zásada stálosti metod, konzistentnosti – týká se stejných postupů v oceňování, odpisování a účtování Zásada zákazu kompenzace nákladů a výnosů Zásada zákazu kompenzace majetku a závazků

11 F UNKCE ÚČETNICTVÍ Informační – dává informaci o ekonomické situaci firmy Dokumentační – účetnictví jde do minulosti, je to tzv. paměť firmy(např. i z důvodu daňových povinností) Dispoziční – je k užitku všem ve firmě Kontrolní – kontrola stavu majetku a závazků

12 ÚČETNICTVÍ Účetní období Kalendářní rok - začíná 1.ledna a končí 31.prosince – typické pro ČR Hospodářský rok - začíná jiným měsícem než lednem a trvá 12 měsíců po sobě jdoucích (např. červenec 2013 až červen 2014) – typické pro firmy s cizí majetkovou účastí – povoluje finanční úřad

13 Ú ČETNÍ SOUSTAVY Daňová evidence (DE) – jednodušší, dává nám i méně informací, bývalé jednoduché účetnictví, DE upravuje zákon O daních z příjmů DE je evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů Rozhodujícím momentem při účtování je faktické zaplacení DE slouží pro stanovení daně z příjmů fyzických osob Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou -nejsou uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví. § 1 odst. 2 zákona o účetnictví. Podnikatelé, jejichž obrat přesáhne 25 milionů ročně, jsou povinni vést účetnictví Zákonem je dán obsah DE, způsob a forma vedení DE je na podnikateli samotném

14 Ú ČETNÍ SOUSTAVY Účetnictví musí vést všechny subjekty, které jsou uvedeny v §1 odst. 2 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se o tzv. účetní jednotky. Mezi zřejmě nejčastější příklady patří právnické osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby, které se samy dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví, a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 mil. (zdroj :http://www.podnikatel.cz/clanky/danova-evidence-nebo- ucetnictvi-2/ dne 6.9.2013)563/1991 Sb., o účetnictvíprávnické osobyfyzické osobyhttp://www.podnikatel.cz/clanky/danova-evidence-nebo- ucetnictvi-2/ Pro účetnictví je typický podvojný zápis – strany MD a D – pohyby na jedné straně vyvolají pohyby na straně druhé

15 Ú ČETNICTVÍ Účetnictví se řídí Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví563/1991 Sb., o účetnictví Účetní případy se účtují vždy do období, se kterým věcně i časově souvisí – např. nájemné, které bylo zaplaceno na 3 roky se rozúčtuje do 3 let poměrnou částí Účetnictví se vede v české měně Účetnictví funguje též jako kontrolní mechanismus

16 F UNKCE A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ Seznam použité literatury: V. Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 1.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010, ISBN 978-80-7402-018-6 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005, ISBN 80-86617-17-3 http://www.podnikatel.cz/specialy/zaklady-ucetnictvi/danova-evidence/http://www.podnikatel.cz/specialy/zaklady-ucetnictvi/danova-evidence/ dne 6.9.2013 http://www.podnikatel.cz/clanky/danova-evidence-nebo-ucetnictvi-2/http://www.podnikatel.cz/clanky/danova-evidence-nebo-ucetnictvi-2/ dne 6.9.2013


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google