Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 14 Závěrkové a podrozvahové účty AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - účetní závěrka AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – účetní závěrka. Žáci jsou seznámeni s postupem a účtováním při účetní závěrce. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání denní studium, 3. ročník dálkové studium 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Z ÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY DUM č. 14

3 Z ÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY Závěrkové a podrozvahové účty – účtová třída 7 Účtová třída 7 obsahuje tyto účty: 701 počáteční účet rozvážný 702 konečný účet rozvážný 710 účet zisků a ztrát https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+z%C3%A1v%C4%9Brkov%C3%A9+%C3%BA%C4 %8Dtyhttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+z%C3%A1v%C4%9Brkov%C3%A9+%C3%BA%C4 %8Dty dne 14.10.2013

4 Z ÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY Účet 701 – provádíme na něm převod počátečních stavů rozvahových účtů z jednoho období do druhého ( účtujeme obráceně než v rozvaze) Účet 702 – převádíme na něj konečné zůstatky rozvahových účtů po uzavření hlavní knihy Účet 710 – převádí se zůstatky nákladových a výnosových účtů, účtujeme zde pouze účty 5. a 6. účtové třídy.Na tomto účtu se evidují pouze náklady a výnosy.

5 Z ÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jak zjistíme výsledek hospodaření ?  Sečteme všechny výnosové účty, sečteme všechny nákladové účty  VH = výnosy – náklady  Jsou-li výnosy vyšší než náklady, HV = zisk  Jsou –li náklady vyšší než výnosy, HV = ztráta Na účet 710 - účet zisků a ztrát zapisujeme zisk na stranu MD a ztrátu na stranu D.  Na účet 702 – konečný účet rozvážný zapíšeme zjištěný hospodářský výsledek.

6 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA K poslednímu dni účetního období dle Zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost uzavřít účetní knihy Uzavírání účetních knih: A.Přípravné práce 1.Inventarizace majetku a závazků – prokázání skutečného stavu a prokázání správného ocenění majetku

7 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Inventarizace fyzická – skutečný stav majetku zjišťujeme vážením, měřením, sčítáním atd. Inventarizace dokladová – ověřování faktur, výpisů, pokladních dokladů atd. Postup inventarizace: Zjištění skutečného stavu Porovnání zjištěného stavu s účetním stavem Zjištění rozdílů – manko, přebytek Vypořádání inventarizačních rozdílů

8 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Přípravné práce 2. Zaúčtování účetních operací na konci roku  Časové rozlišení nákladů a výnosů - účtujeme pouze do období, se kterým náklady a výnosy věcně i časově souvisí( nájemné, předplatné atd.)  Závěrečné operace u zásob ( účet 111 musí mít nulový zůstatek)  Rezervy  Kurzové rozdíly (563,663)

9 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA  Opravné položky ( DM,zásoby, pohledávky) – vytváříme je v případě, že skutečná hodnota majetku je nižší než hodnota účetní  Odpis pohledávek – nedobytné pohledávky B. Účetní uzávěrka - Zjišťujeme HV před zdaněním - Zjišťujeme základ daně z příjmu a vypočteme daň

10 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA  Zjišťujeme obraty, uzavíráme účty, zjišťujeme konečné stavy u aktivních a pasivních účtů – převádíme na účet 702  Konečné zůstatky nákladových a výsledkových účtů zapisujeme na účet 710 - zjistíme VH Výsledek hospodaření - Pro účely přiznání k dani z příjmů musíme převést VH na daňový základ

11 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Úprava VH - hrubý zisk upravíme o nedaňové náklady a výnosy : - Výnosy zdaněné u zdroje srážkou ( úroky ) - Nesmluvní pokuty, penále - Náklady na reprezentaci - Výdaje nad limit zákona např. u cestovného

12 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Úprava VH – odčitatelné položky (snižují daňový základ) : - Od základu daně lze odečíst ztrátu z minulých let ( max. 5 let zpětně) - Dary dle zákona, výdaje na výzkum a vývoj - Ze základu daně vypočítáme daň. Daň z příjmu právnických osob je v roce 2013 – 19%. viz § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. č. 586/1992 Sb. Účtujeme 591/341

13 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA https://www.google.cz/#q=dan%C4%9B+obr%C3%A1zkyhttps://www.google.cz/#q=dan%C4%9B+obr%C3%A1zky dne 14.10.2013

14 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Výkazy účetní závěrky: - Rozvaha - Výkaz zisků a ztrát - Příloha ( doplňující údaje, výkaz cash-flow, změny základního kapitálu atd.) Druhy účetních závěrek:  Řádná  Mimořádná (např. při likvidaci podniku)  Mezitímní

15 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA http://www.optys.cz/zbozi/vykaz-zisku-a-ztrat-ve-zkracenem- r ozsahu-a4_1062/http://www.optys.cz/zbozi/vykaz-zisku-a-ztrat-ve-zkracenem- r ozsahu-a4_1062/ dne 14.10.2013

16 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Rozsah účetních závěrek: - Zjednodušený - Plný – sestavují ji účetní jednotky, které mají povinnost ze zákona ověřit závěrku auditorem - Účetní jednotky s povinností auditu sestavují výroční zprávu.

17 Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA Seznam použité literatury: V. Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 2.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010, ISBN 978-80-7402-057-5 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005, ISBN 80-86617-17-3


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google