Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znamená přírůstek nebo úbytek peněz za jedno účetní období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znamená přírůstek nebo úbytek peněz za jedno účetní období"— Transkript prezentace:

1 Znamená přírůstek nebo úbytek peněz za jedno účetní období
Cash Flow v účetnictví Znamená přírůstek nebo úbytek peněz za jedno účetní období

2 Koncepce cash flow vychází
Z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi, které vyvolávají náklady a jejich peněžním zachycením (faktura vydaná a úhrada pohledávky, faktura došlá a zaplacení závazku), Je důsledkem používání některých účetních záznamů (např. odpisy, opravné položky, tvorba rezerv, nákup dlouhodobého majetku ……. tj. náklady bez toku peněz, nebo tok peněz bez nákladů). To vše je příčinou rozdílů mezi náklady a peněžními výdaji respektive mezi výnosy a peněžními příjmy. Koncepce cash flow je důsledně založena na peněžních příjmech a výdajích.

3 Výkaz CF CF jsme schopni zjistit jedním pohledem (Peníze=KZ-PZ). Nás však ani tak nezajímá jak je veliké, ale v kterých položkách nám „peníze utíkají“ a ve kterých je generujeme! Za tím účelem sestavuje výkaz CF (obdoba Výsledovky – smysl není jen kolik je HV, ale hlavně, jak jsme k němu dospěli). Cash flow = přírůstek/úbytek peněz (částka) X výkaz cash flow (tabulka)

4 Cash flow = přírůstek/úbytek peněz tj
Cash flow = přírůstek/úbytek peněz tj. Peníze=KZ-PZ = 920 – 100 = 820, samotné „tělo“ CF hledám na účtech R, vycházíme z HV který upravujeme na CF Účty PZ KZ HV = 310 Vycházíme z HV 310 Dl. aktiva 1000 Oprávky 200 250 + 50 Zboží 300 + 100 + 450 Odběratelé 400 100 + 300 Peníze 920 + 820 ZK 800 HV minul. let 275 HV běžného r. 310 Závazky bance 375 25 Dodavatelé + 60 Zaměstnanci 10 - 15 CF = =820

5 Provozní, investiční a CF z financování
Provozní CF = příjmy a výdaje pocházející z běžného provozu (platby dodavatelům, příjmy od odběratelů, platby mezd …). Normálně by mělo být vždy kladné číslo! Investiční CF = investiční výdaje (nákupy strojů, budov …. nákup a prodej dl. aktiv). Bývá záporné! Podnik nadbytek peněz z běžné (provozní CF) činnosti investuje do obnovy a rozvoje (investiční CF). Investiční výdaje se označují jako CAPEX (capital expenditure), jsou pozorně sledovány (i v čase), protože investice představují budoucnost podniku a vlastně jen zdravý podnik investuje.

6 CF z financování Jde o získání peněz z externích zdrojů pro podnikání – od bank, investorů. Jedná se o obdržení bankovních úvěrů, přijímání a placení úroků v této souvislosti, výdaje na výplatu dividend, resp. podílů na zisku, příjmy z vydaných akcií či dluhopisů, z peněžních darů a dotací (např. granty a podpory ze státní prostředků nebo fondů EU). Může být jak kladné tak záporné, podle toho např. zda si podnik právě půjčuje nebo splácí úvěr nebo emituje akcie či vyplácí dividendy…. Do finanční činnosti se zahrnují zejména tyto peněžní toky: -                příjmy z vydávání akcií či podílů, -                příjmy z vydávání dluhopisů s přednostním právem na výměnu za akcie, -                příjmy z vydání opčních listů, -                příjmy z peněžních darů a dotací do kapitálu, -                příjmy od akcionářů, resp. společníků na úhradu ztrát minulých účetních období, -                příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí, zejména bankovních, -                příjmy z dotací na pořízení dlouhodobého majetku, -                výdaje z titulu splácení půjčených částek, tj. úvěrů, půjček, výpomocí, příp. včetně vyplácených úroků, -                výdaje na výplatu dividend, resp. podílů na zisku.

7 Špatný finanční management, podnik bez strategie
Výplata dividend? Splácení úvěru? Podnik bez strategie Podnik s příležitostmi. Katastrofa Peníze neinvestuji, asi leží zbůhdarma na účtě Peníze z provozu asi všechny rozděluji akcionářům? Nebo jimi splácím úvěr? Peníze z provozu investují – správně Chybějící peníze v provozu!!!! pokrývají úvěrem? Nebo z dodatečných vkladů společníků? Na investice si asi vzali úvěr? Nebo z dodatečných vkladů? Jak to že provoz nevykazuje přebytek peněz? Ztrátu peněz v provoze asi financují prodejem majetku. Chudák ten, kdo půjčil To je před bankrotem nebo po něm?

8 CF je změna stavu peněz za jedno účetní období
Stejně tak HV je změnou vlastního kapitálu za jedno období (začíná 0 a postupně se načítá). Vždy hovoříme o HV za účetní období např Stejně tak hovoříme o CF ZA účetní období

9

10 Výkaz CF Jak víme, v Účetnictví příjmy a výdaje netřídíme, všechny končí pouze v Pokladně nebo na BÚ Existují dvě metody pro sestavení výkazu CF Metoda přímá Metoda nepřímá

11 Nepřímá metoda Výkaz vychází z HV a následují řádky, které buď přičítají nebo odečítají důvody, proč HV se nerovná CF. V posledním řádku zjistíme CF. Tato vazba existuje pouze u provozního CF! Investiční CF a CF z financování obsahují pouze operace, které na HV nemají žádný vliv: koupě DM, přijetí a splácení půjčky, výplata dividend, změny ZK. Takže vlastně děláme přímou metodu. Proto se nepřímá metoda používá pouze pro provozní CF, u investičního a z financování obě metody splývají.

12 Popište dopad na CF

13 Sestavte CF nepřímou metodou a přímou metodou (př. str. 186)
Účty PZ KZ Dl. aktiva 1000 Oprávky -200 -250 Zboží 300 200 Odběratelé 400 100 Peníze 920 ZK 800 HV minul. let 275 HV běžného r. 310 Záv. vůči bance 375 Dodavatelé Zaměstnanci 25 10 Výsledovka za r. 20xx Výnosy: Tržby za prod. zb. 900 Náklady: Náklady na prod. zb. 400 Odpisy 50 Úroky 20 Mzdové nákl. 120 HV běž. obd. 310

14

15 Přímá metoda Provozní činnost: 845 Příjmy: Výdaje:
Příjmy od odběratelů ( ) 1200 Výdaje: Platby dodavatelům: -200 ( zboží nezapl. dod.) Platby zaměstnancům (-120 – 15 dopl. zam.) Platby úroku Investiční činnost 0 Finanční činnost Umořování úvěru -25

16 CF projektu – metoda přímá

17

18 Provozní CF záporné!!! CF investiční kladné?!

19 CF z financování – vypadá to na úvěr 20 mil.!


Stáhnout ppt "Znamená přírůstek nebo úbytek peněz za jedno účetní období"

Podobné prezentace


Reklamy Google