Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVAHA Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVAHA Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola."— Transkript prezentace:

1 ROZVAHA Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. říjen 2012VY_32_INOVACE_UCE_070108

2 2 I.DLOUHODOBÝ MAJETEK:  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý finanční majetek II.OBĚŽNÝ MAJETEK:  zásoby  pohledávky z obchodních vztahů  krátkodobý finanční majetek: - krátkodobé cenné papíry - bankovní účty - peníze v pokladně, ceniny ( poštovní známky ) I.DLOUHODOBÝ MAJETEK:  dlouhodobý nehmotný majetek  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý finanční majetek II.OBĚŽNÝ MAJETEK:  zásoby  pohledávky z obchodních vztahů  krátkodobý finanční majetek: - krátkodobé cenné papíry - bankovní účty - peníze v pokladně, ceniny ( poštovní známky ) PROSTŘEDKY K PODNIKÁNÍ: Jaký majetek ? Od koho ? SLOŽKY MAJETKU ZDROJE MAJETKU I.VLASTNÍ ZDROJE:  základní kapitál  fondy tvořené ze zisku  výsledek hospodaření minulých let  výsledek hospodaření běžného období II.CIZÍ ZDROJE:  závazky z obchodních vztahů  závazky k zaměstnancům  závazky vůči státu (dlužné daně, sociální a zdravotní pojištění)  bankovní úvěry I.VLASTNÍ ZDROJE:  základní kapitál  fondy tvořené ze zisku  výsledek hospodaření minulých let  výsledek hospodaření běžného období II.CIZÍ ZDROJE:  závazky z obchodních vztahů  závazky k zaměstnancům  závazky vůči státu (dlužné daně, sociální a zdravotní pojištění)  bankovní úvěry AKTIVAPASIVA

3  Účetní výkaz, jeho struktura je dána Ministerstvem financí.  Je sestavena pouze k určitému dni.  Zobrazuje majetek firmy, a to ze dvou pohledů: × bilanční princip: SOUČET AKTIV = SOUČET PASIV 3 1. Dle věcného složení majetku 2. Dle zdrojů krytí majetku AKTIVAPASIVA

4 4  jsou v rozvaze uspořádána dle likvidnosti:  jsou v rozvaze rozdělena na vlastní kapitál a cizí zdroje. Nejvíce likvidní Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobé cenné papíry Běžný účet Peníze v pokladně Nejméně likvidní AKTIVA PASIVA:

5 5 ROZVAHA je přehled aktiv a pasiv podniku uspořádaných určitým způsobem k určitému dni v peněžním vyjádření. Umožňuje posoudit finanční pozici podniku. ROZVAHA je přehled aktiv a pasiv podniku uspořádaných určitým způsobem k určitému dni v peněžním vyjádření. Umožňuje posoudit finanční pozici podniku.

6 6 Druhy rozvah: 1. Řádná2. Mimořádná3. Mezitímní Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví, kromě rozvahy zahajovací, ta má podklady v inventarizaci. VÝZNAM ROZVAHY: a)pro podnikateleb)pro externí uživatele

7 7 AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA I. DLOUHODOBÝ MAJETEK: I. VLASTNÍ KAPITÁL: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)Fondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetek (DFM)Výsledek hospodaření z minulých let II. OBĚŽNÁ AKTIVA: Výsledek hospodaření běžného období Zásoby : II. CIZÍ ZDROJE: - materiál na skladě Závazky z obchodních vztahů - zásoby vlastní výrobyZávazky k zaměstnancům - zboží Závazky vůči státu: Pohledávky z obchodních vztahů - d lužné daně Krátkodobý finanční majetek: - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - krátkodobé cenné papíry Dlouhodobé a krátkodobé úvěry - bankovní účty III. OSTATNÍ PASIVA - peníze v pokladně, ceniny III. OSTATNÍ AKTIVA CELKEMAKTIVA CELKEM PASIVA AKTIVA = PASIVA Rozvahový den Rozvahová položka Rozvahové stavy: peněžní částky u jednotlivých položek. Rozvahové (účetní) období:období mezi dvěma rozvahami. Zamezovka

8  Každá hospodářská operace ovlivňuje některou rozvahovou položku.  V rozvaze tak může dojít ke čtyřem základním změnám rozvahových stavů: 8 Číslo změnyAKTIVA PASIVA Součty 1.++Vyšší 2.--Nižší 3.+/-Stejné 4.+/-Stejné Po každé změně musí platit: 1.Každá hospodářská operace vyvolá změnu rozvahového stavu u dvou rozvahových položek. 2.Po každé změně musí být zachována bilanční rovnováha: SOUČET AKTIV = SOUČET PASIV. Po každé změně musí platit: 1.Každá hospodářská operace vyvolá změnu rozvahového stavu u dvou rozvahových položek. 2.Po každé změně musí být zachována bilanční rovnováha: SOUČET AKTIV = SOUČET PASIV.

9 9 AKTIVA ROZVAHA ke dni 1. 1. 20… PASIVA Pozemky 300.000,-- Základní kapitál 2.820.000,-- Budovy 800.000,-- Dlouhodobý bankovní úvěr 350.000,-- Stroje a zařízení1.500.000,-- Závazky z obchodních vztahů 250.000,-- Materiál na skladě 400.000,-- Pohledávky z obchodních vztahů 300.000,-- Běžný účet 115.000,-- Pokladna 5.000,-- CELKEM AKTIVA 3.420.000,-- CELKEM PASIVA 3.420.000,-- AKTIVA = PASIVA Příklad Na počátku účetního období vykazoval podnik tuto rozvahu:

10 10 AKTIVAROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA Pozemky 300.000,-- Základní kapitál 2.820.000,-- Budovy 800.000,-- Dlouhodobý bankovní úvěr 350.000,-- Stroje a zařízení1.500.000,-- Závazky z obchodních vztahů 310.000,-- Materiál na skladě 460.000,-- Pohledávky z obchodních vztahů 300.000,-- Běžný účet 115.000,-- Pokladna 5.000,-- CELKEM AKTIVA 3.480.000,-- CELKEM PASIVA 3.480.000,-- AKTIVA = PASIVA 1. Podnik obdržel fakturu od dodavatele za nákup materiálu v hodnotě 60.000 Kč. Číslo změnyAKTIVAPASIVASoučty 1.++Vyšší 1.+ 60.000

11 11 AKTIVAROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA Pozemky 300.000,-- Základní kapitál 2.820.000,-- Budovy 800.000,-- Dlouhodobý bankovní úvěr 250.000,-- Stroje a zařízení1.500.000,-- Závazky z obchodních vztahů 310.000,-- Materiál na skladě 460.000,-- Pohledávky z obchodních vztahů 300.000,-- Běžný účet 15.000,-- Pokladna 5.000,-- CELKEM AKTIVA 3.380.000,-- CELKEM PASIVA 3.380.000,-- AKTIVA = PASIVA 2. Podnik provedl splátku dlouhodobého bankovního úvěru částkou 100.000 Kč platbou ze svého běžného účtu.Tuto skutečnost potvrdila banka výpisem z bankovních účtů. Číslo změnyAKTIVAPASIVASoučty 2.--Nižší 2.- 100.000

12 12 AKTIVAROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA Pozemky 300.000,-- Základní kapitál 2.820.000,-- Budovy 800.000,-- Dlouhodobý bankovní úvěr 250.000,-- Stroje a zařízení1.500.000,-- Závazky z obchodních vztahů 310.000,-- Materiál na skladě 460.000,-- Pohledávky z obchodních vztahů 100.000,-- Běžný účet 215.000,-- Pokladna 5.000,-- CELKEM AKTIVA 3.380.000,-- CELKEM PASIVA 3.380.000,-- AKTIVA = PASIVA 3. Výpisem z běžného účtu oznámila banka podniku, že odběratel uhradil splatnou fakturu v částce 200.000 Kč na běžný účet podniku. Číslo změnyAKTIVAPASIVASoučty 3.+/-xStejné 3. - 200.000 +200.000 xx

13 13 AKTIVAROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA Pozemky 300.000,-- Základní kapitál 2.820.000,-- Budovy 800.000,-- Dlouhodobý bankovní úvěr 360.000,-- Stroje a zařízení1.500.000,-- Závazky z obchodních vztahů 200.000,-- Materiál na skladě 460.000,-- Pohledávky z obchodních vztahů 100.000,-- Běžný účet 215.000,-- Pokladna 5.000,-- CELKEM AKTIVA 3.380.000,-- CELKEM PASIVA 3.380.000,-- AKTIVA = PASIVA 4. Podnik uhradil závazek svému dodavateli z dlouhodobého bankovního úvěru částkou 110.000 Kč. Banka tuto skutečnost potvrdila výpisem z bankovního úvěru. Číslo změnyAKTIVAPASIVASoučty 4.X +/- Stejné 4.X+ 110.000 - 110.000 x


Stáhnout ppt "ROZVAHA Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google