Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVAHA říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070108

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVAHA říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070108"— Transkript prezentace:

1 ROZVAHA říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070108
Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 PROSTŘEDKY K PODNIKÁNÍ:
Jaký majetek ? Od koho ? SLOŽKY MAJETKU ZDROJE MAJETKU I. DLOUHODOBÝ MAJETEK: dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek II. OBĚŽNÝ MAJETEK: zásoby pohledávky z obchodních vztahů krátkodobý finanční majetek: - krátkodobé cenné papíry - bankovní účty - peníze v pokladně, ceniny (poštovní známky) I. VLASTNÍ ZDROJE: základní kapitál fondy tvořené ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného období II. CIZÍ ZDROJE: závazky z obchodních vztahů závazky k zaměstnancům závazky vůči státu (dlužné daně, sociální a zdravotní pojištění) bankovní úvěry AKTIVA PASIVA

3 1. Dle věcného složení majetku 2. Dle zdrojů krytí majetku
rOZVAHA Účetní výkaz, jeho struktura je dána Ministerstvem financí. Je sestavena pouze k určitému dni. Zobrazuje majetek firmy, a to ze dvou pohledů: bilanční princip: SOUČET AKTIV = SOUČET PASIV 1. Dle věcného složení majetku 2. Dle zdrojů krytí majetku AKTIVA PASIVA

4 Krátkodobé cenné papíry
jsou v rozvaze uspořádána dle likvidnosti: jsou v rozvaze rozdělena na vlastní kapitál a cizí zdroje. AKTIVA Nejméně likvidní Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobé cenné papíry Běžný účet Peníze v pokladně Nejvíce likvidní PASIVA:

5 Umožňuje posoudit finanční pozici podniku.
ROZVAHA je přehled aktiv a pasiv podniku uspořádaných určitým způsobem k určitému dni v peněžním vyjádření. Umožňuje posoudit finanční pozici podniku. ROZVAHA k … AKTIVA PASIVA

6 b) pro externí uživatele
Druhy rozvah: 1. Řádná 2. Mimořádná 3. Mezitímní Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví, kromě rozvahy zahajovací, ta má podklady v inventarizaci. VÝZNAM ROZVAHY: a) pro podnikatele b) pro externí uživatele

7 Schéma rozvahy: AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA
Rozvahový den AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA I. DLOUHODOBÝ MAJETEK: I. VLASTNÍ KAPITÁL: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Fondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Výsledek hospodaření z minulých let II. OBĚŽNÁ AKTIVA: Výsledek hospodaření běžného období Zásoby : II. CIZÍ ZDROJE: - materiál na skladě Závazky z obchodních vztahů - zásoby vlastní výroby Závazky k zaměstnancům - zboží Závazky vůči státu: Pohledávky z obchodních vztahů - dlužné daně Krátkodobý finanční majetek: - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - krátkodobé cenné papíry Dlouhodobé a krátkodobé úvěry - bankovní účty III. OSTATNÍ PASIVA - peníze v pokladně, ceniny III. OSTATNÍ AKTIVA CELKEM AKTIVA CELKEM PASIVA AKTIVA = PASIVA Rozvahová položka Zamezovka Rozvahové stavy: peněžní částky u jednotlivých položek. Rozvahové (účetní) období:období mezi dvěma rozvahami.

8 Základní změny rozvahových stavů
Každá hospodářská operace ovlivňuje některou rozvahovou položku. V rozvaze tak může dojít ke čtyřem základním změnám rozvahových stavů: Číslo změny AKTIVA PASIVA Součty 1. + Vyšší 2. - Nižší 3. +/- Stejné 4. Po každé změně musí platit: Každá hospodářská operace vyvolá změnu rozvahového stavu u dvou rozvahových položek. 2. Po každé změně musí být zachována bilanční rovnováha: SOUČET AKTIV = SOUČET PASIV.

9 AKTIVA ROZVAHA ke dni 1. 1. 20… PASIVA
Příklad Na počátku účetního období vykazoval podnik tuto rozvahu: AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obchodních vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- CELKEM AKTIVA , CELKEM PASIVA , AKTIVA = PASIVA

10 AKTIVA ROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA
1. Podnik obdržel fakturu od dodavatele za nákup materiálu v hodnotě Kč. AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obchodních vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- CELKEM AKTIVA , CELKEM PASIVA , AKTIVA = PASIVA Číslo změny AKTIVA PASIVA Součty 1. + Vyšší

11 AKTIVA ROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA
2. Podnik provedl splátku dlouhodobého bankovního úvěru částkou Kč platbou ze svého běžného účtu.Tuto skutečnost potvrdila banka výpisem z bankovních účtů. AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obchodních vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- CELKEM AKTIVA , CELKEM PASIVA , AKTIVA = PASIVA Číslo změny AKTIVA PASIVA Součty 2. - Nižší

12 AKTIVA ROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA
Výpisem z běžného účtu oznámila banka podniku, že odběratel uhradil splatnou fakturu v částce Kč na běžný účet podniku. AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obchodních vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- CELKEM AKTIVA , CELKEM PASIVA , AKTIVA = PASIVA Číslo změny AKTIVA PASIVA Součty 3. +/- x Stejné

13 AKTIVA ROZVAHA ke dni 2. 1. 20… PASIVA
Podnik uhradil závazek svému dodavateli z dlouhodobého bankovního úvěru částkou Kč. Banka tuto skutečnost potvrdila výpisem z bankovního úvěru. AKTIVA ROZVAHA ke dni … PASIVA Pozemky , Základní kapitál ,-- Budovy , Dlouhodobý bankovní úvěr ,-- Stroje a zařízení , Závazky z obchodních vztahů ,-- Materiál na skladě ,-- Pohledávky z obchodních vztahů ,-- Běžný účet ,-- Pokladna ,-- CELKEM AKTIVA , CELKEM PASIVA , AKTIVA = PASIVA Číslo změny AKTIVA PASIVA Součty 4. X +/- Stejné x


Stáhnout ppt "ROZVAHA říjen 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070108"

Podobné prezentace


Reklamy Google