Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIE."— Transkript prezentace:

1 AKCIE

2 Akciové společnosti (a. s.)
Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti Dělení a. s.: Soukromé Malý ZK (min. 2 mil. Kč), který upsali sami zakladatelé Akcie jsou neregistrované na veřejných trzích Veřejné Velký ZK (min. 20 mil. Kč), založeny s veřejnou nabídkou akcií Akcie jsou registrované na regulovaných trzích ZK = Q * JH ZK…základní kapitál Q …počet emitovaných akcií JH…jmenovitá hodnota

3 Charakteristika akcie
- vyjadřuje určitý podíl na majetku společnosti CP s právem akcionáře podílet se na: Řízení (rozhodování na valné hromadě) Zisku (dividendy) samostatně převoditelná práva Likvidačním zůstatku (při zániku a. s.) Náležitosti akcie: Firma a sídlo společnosti Jmenovitá hodnota Označení formy akcie (u akcií na jméno: firmu nebo jméno akcionáře) Výše ZK a počet akcií k datu emise, Datum emise U listinné akcie navíc: Číselné označení Podpisy členů představenstva

4 Členění akcií Podle formy: Na jméno vlastníka (FO, PO) Na majitele
A. s. vede seznam akcionářů Listinná akcie - převod rubopisem (= indosamentem) Stanovy a. s. mohou omezit převoditelnost Na majitele Převod akcií pouhým předáním Podle druhu: Kmenové (základní) – tři základní práva Zaměstnanecké Zvýhodněné podmínky (většinou cenové) Max. 5 % ZK Prioritní Přednostní právo na dividendu či likvidační zůstatek Max.50 % Z Podle podoby: Listinné Zaknihované (v elektronické podobě)

5 Akcie na majitele

6 Akcie na majitele

7 Akcie na jméno

8 Kroky emise akcií Emitent musí stanovit výši ZK
Určení emisního kurzu (cena, za kterou se akcie prodává v primární emisi) Oslovit investory (prezentace, kurzy) Vypracovat prospekt cenných papírů Nechat prospekt schválit Komisí pro cenné papíry Zrealizovat úpis (nabídku) Zajistit vydání CP Datum emise = datum, k němuž emitent splnil všechny podmínky k vydání akcie Datum vydání = 1. cenný papír byl převeden do vlastnictví prvního vlastníka Emisi akcií organizuje: Emitent sám Zprostředkovatel

9 Schéma jedné emise různých akcií
Jmenovitá hodnota forma druh podoba obhodovatelnost 100 Kč na jméno kmenové zaknihovaná neregistrovaná Q1 500 Kč prioritní listinná Q2 na majitele registrovaná Q3 Q4 Q5

10 Jmenovitá hodnota (Kč)
forma druh podoba obhodovatelnost Množství (Q) Qi * JHi 100 na jméno kmenové zaknihovaná neregistrovaná Q1 1000 500 prioritní listinná Q2 300 na majitele registrovaná Q3 400 10 000 Q4 Q5 Celkem 2300

11 Při emisi různých akcií musí platit:
ZK … základní kapitál Qi … počet akcií určitých podmínek JHi … jmenovitá hodnota akcií stejných podmínek N … počet různých akcií Emise akcií: Jednotlivé Hromadné Větší počet akcií (např. 100) Právo vyměnit za jednotlivé Na akcie upsané a dosud nesplacené a. s. se vydává zatímní list.

12 Druhy cen a hodnot akcie
Jmenovitá hodnota = nominální (uvedená na akcii) Kurz = tržní cena = promptní kurz Emisní kurz Cena, za kterou se akcie vydává Může být vyšší než jmenovitá hodnota akcie (emisní ažio) Smluvní cena Sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím, zákon neomezuje Vnitřní hodnota Slouží k investičnímu rozhodování Skutečná hodnota odpovídající ekonomické situaci a. s. Finančnímu zdraví a Perspektivám a. s.

13 VNITŘNÍ HODNOTA AKCIE

14 Vnitřní hodnota akcie = správná cena, která není totožná s fair price (tržní cenou) Odpovídá ekonomické situaci a budoucímu vývoji a. s., Je po určitou dobu konstantní (max. 1 rok), Kurz dlouhodobě osciluje kolem vnitřní hodnoty, Nezávisí na nabídce a poptávce. Vnitřní hodnota odráží: Ekonomickou situaci a dosažené výsledky Zisk, dividenda, rentabilita Finanční zdraví (bonita podniku) Cash-flow, zadluženost Hodnotu a strukturu majetku Tržní cena (kurz akcie) neustále kolísá podle velikosti nabídky a poptávky.

15 Vztah mezi vnitřní hodnotou a kurzem
cena (Kč) nadhodnocená akcie (prodat) kurz vnitřní hodnota podhodnocená akcie (koupit) čas (dny)

16 Kontinuální rozhodovací proces
Nákupní příkazy způsobující vzestup tržní ceny (P0) P0 < VH - koupit Tržní cena (P0) Stanovení vnitřní hodnoty (VH) P0 = VH - držet P0 > VH - prodat Prodejní příkazy způsobující pokles tržní ceny (P0)

17 Modely stanovení vnitřní hodnoty akcie
Dividendový diskontní model, Ziskový model, Kombinovaný ziskový a dividendový model, Model volného cash flow, Bilanční model Nominální hodnoty, Účetní hodnoty Substanční hodnoty, Likvidační hodnoty, Reprodukční hodnoty, Substituční hodnoty, Model kontingentních nároků, Historický model, P/S model (tržní cena/tržby), P/D model (tržní cena/dividendy), P/BV model (tržní cena/účetní hodnota), P/CR model (tržní cena/cash flow)

18 Dividendový diskontní model
VH0 = nyní, současná hodnota všech budoucích příjmů plynoucí z akcie VH0 = na konci druhého roku

19 Při držbě akcií do nekonečna (Pn = 0), potom platí:
Obecně potom platí: D1 až Dn – očekávané dividendy v jednotlivých letech Pn – očekávaná prodejní cena v n-tém roce Při držbě akcií do nekonečna (Pn = 0), potom platí: Hodnoty D1 až Dn jsou v Kč, a proto je velmi obtížné stanovit odhad velikosti dividend v dalších letech.

20 Dividendový diskontní model při stabilní dividendové strategii
Dividendy rostou stále stejným tempem a. s. drží stabilní dividendový výplatní poměr použití konstantní růstové míry dividend (g) hodnoty D1 až Dn nahradíme vztahem: potom: Podmínka modelu: Ke g

21 Zkrácená verze dividendového diskontního modelu s konstantním růstem (GORDONŮV MODEL)
používá se při nekonečné držbě podmínka modelu: Ke > g g – očekávaná růstová míra dividend Ke – požadovaná výnosová míra D1 – očekávaná dividenda příštího roku

22 Příklad 1 Vypočítejte, jakou bude mít akcie vnitřní hodnotu za 4 roky. Společnost vyplácí běžnou dividendu 25 Kč. Investoři požadují výnosovou míru z akcie 14 %. V minulých letech rostla dividenda z akcie o 8 % ročně kontinuálně. Řešení: Není zde řečeno nic o konci držby – nekonečná držba. Nyní jsme v roce 1., za 4 roky bude rok 5., proto n = 5 D0 = 25 Kč k = 14 % g = 8 % VH4 = ?

23 Prognóza dividend ve vztahu k životnímu cyklu firmy
Jednostupňový dividendový diskontní model Dvoustupňový dividendový diskontní model g g = konstanta čas g g = max (obd. zralosti) g1 g = konstanta (obd. stabil.) g2 čas

24 3) Třístupňový dividendový diskontní model
g růstová fáze přechodná fáze závěrečná fáze čas


Stáhnout ppt "AKCIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google