Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější."— Transkript prezentace:

1 AKCIE

2 Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti Dělení a. s.: –Soukromé Malý ZK (min. 2 mil. Kč), který upsali sami zakladatelé Akcie jsou neregistrované na veřejných trzích –Veřejné Velký ZK (min. 20 mil. Kč), založeny s veřejnou nabídkou akcií Akcie jsou registrované na regulovaných trzích ZK = Q * JHZK…základní kapitál Q …počet emitovaných akcií JH…jmenovitá hodnota

3 Charakteristika akcie - vyjadřuje určitý podíl na majetku společnosti CP s právem akcionáře podílet se na: 1.Řízení (rozhodování na valné hromadě) 2.Zisku (dividendy) samostatně převoditelná práva 3.Likvidačním zůstatku (při zániku a. s.) Náležitosti akcie: –Firma a sídlo společnosti –Jmenovitá hodnota –Označení formy akcie (u akcií na jméno: firmu nebo jméno akcionáře) –Výše ZK a počet akcií k datu emise, –Datum emise U listinné akcie navíc: –Číselné označení –Podpisy členů představenstva

4 Členění akcií Podle formy: –Na jméno vlastníka (FO, PO) A. s. vede seznam akcionářů Listinná akcie - převod rubopisem (= indosamentem) Stanovy a. s. mohou omezit převoditelnost –Na majitele Převod akcií pouhým předáním Podle druhu: –Kmenové (základní) – tři základní práva –Zaměstnanecké Zvýhodněné podmínky (většinou cenové) Max. 5 % ZK –Prioritní Přednostní právo na dividendu či likvidační zůstatek Max.50 % Z Podle podoby: –Listinné –Zaknihované (v elektronické podobě)

5 Akcie na majitele

6

7 Akcie na jméno

8 Kroky emise akcií Emitent musí stanovit výši ZK Určení emisního kurzu (cena, za kterou se akcie prodává v primární emisi) Oslovit investory (prezentace, kurzy) Vypracovat prospekt cenných papírů Nechat prospekt schválit Komisí pro cenné papíry Zrealizovat úpis (nabídku) Zajistit vydání CP Datum emise = datum, k němuž emitent splnil všechny podmínky k vydání akcie Datum vydání = 1. cenný papír byl převeden do vlastnictví prvního vlastníka Emisi akcií organizuje: Emitent sám Zprostředkovatel

9 Schéma jedné emise různých akcií Jmenovitá hodnotaformadruhpodobaobhodovatelnost 100 Kčna jménokmenovézaknihovanáneregistrovanáQ1Q1 500 Kčna jménoprioritnílistinnáneregistrovanáQ2Q2 na majitelekmenovézaknihovanáregistrovanáQ3Q3 10 000 Kčna majiteleprioritnílistinnáneregistrovanáQ4Q4 kmenovézaknihovanáregistrovanáQ5Q5

10 Jmenovitá hodnota (Kč)formadruhpodoba obhodovatelnos tMnožství (Q)Q i * JH i 100na jménokmenovézaknihovanáneregistrovanáQ1Q1 1000100 000 500na jménoprioritnílistinnáneregistrovanáQ2Q2 300150 000 na majitelekmenovézaknihovanáregistrovanáQ3Q3 400200 000 10 000na majiteleprioritnílistinnáneregistrovanáQ4Q4 5005 000 000 kmenovézaknihovanáregistrovanáQ5Q5 1001 000 000 Celkem 23006 450 000

11 Při emisi různých akcií musí platit: ZK … základní kapitál Qi … počet akcií určitých podmínek JHi … jmenovitá hodnota akcií stejných podmínek N … počet různých akcií Emise akcií: Jednotlivé Hromadné –Větší počet akcií (např. 100) –Právo vyměnit za jednotlivé Na akcie upsané a dosud nesplacené a. s. se vydává zatímní list.

12 Druhy cen a hodnot akcie Jmenovitá hodnota = nominální (uvedená na akcii) Kurz = tržní cena = promptní kurz Emisní kurz –Cena, za kterou se akcie vydává –Může být vyšší než jmenovitá hodnota akcie (emisní ažio) Smluvní cena –Sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím, zákon neomezuje Vnitřní hodnota –Slouží k investičnímu rozhodování –Skutečná hodnota odpovídající ekonomické situaci a. s. Finančnímu zdraví a Perspektivám a. s.

13 VNITŘNÍ HODNOTA AKCIE

14 Vnitřní hodnota akcie = správná cena, která není totožná s fair price (tržní cenou) –Odpovídá ekonomické situaci a budoucímu vývoji a. s., –Je po určitou dobu konstantní (max. 1 rok), –Kurz dlouhodobě osciluje kolem vnitřní hodnoty, –Nezávisí na nabídce a poptávce. Vnitřní hodnota odráží: –Ekonomickou situaci a dosažené výsledky Zisk, dividenda, rentabilita –Finanční zdraví (bonita podniku) Cash-flow, zadluženost –Hodnotu a strukturu majetku Tržní cena (kurz akcie) neustále kolísá podle velikosti nabídky a poptávky.

15 Vztah mezi vnitřní hodnotou a kurzem cena (Kč) nadhodnocená akcie (prodat) podhodnocená akcie (koupit) vnitřní hodnota kurz čas (dny)

16 Kontinuální rozhodovací proces Tržní cena (P 0 ) Nákupní příkazy způsobující vzestup tržní ceny (P 0 ) Stanovení vnitřní hodnoty (VH) Prodejní příkazy způsobující pokles tržní ceny (P 0 ) P 0 > VH - prodat P 0 < VH - koupit P 0 = VH - držet

17 Modely stanovení vnitřní hodnoty akcie Dividendový diskontní model, Ziskový model, Kombinovaný ziskový a dividendový model, Model volného cash flow, Bilanční model –Nominální hodnoty, –Účetní hodnoty –Substanční hodnoty, –Likvidační hodnoty, –Reprodukční hodnoty, –Substituční hodnoty, Model kontingentních nároků, Historický model, –P/S model (tržní cena/tržby), –P/D model (tržní cena/dividendy), –P/BV model (tržní cena/účetní hodnota), –P/CR model (tržní cena/cash flow)

18 Dividendový diskontní model VH 0 = nyní, současná hodnota všech budoucích příjmů plynoucí z akcie VH 0 = na konci druhého roku

19 Obecně potom platí: D 1 až D n – očekávané dividendy v jednotlivých letech P n – očekávaná prodejní cena v n-tém roce Při držbě akcií do nekonečna (P n = 0), potom platí: Hodnoty D 1 až D n jsou v Kč, a proto je velmi obtížné stanovit odhad velikosti dividend v dalších letech.

20 Dividendový diskontní model při stabilní dividendové strategii Dividendy rostou stále stejným tempem a. s. drží stabilní dividendový výplatní poměr použití konstantní růstové míry dividend (g) hodnoty D 1 až D n nahradíme vztahem: potom: Podmínka modelu: Ke g

21 Zkrácená verze dividendového diskontního modelu s konstantním růstem (GORDONŮV MODEL) používá se při nekonečné držbě podmínka modelu: K e > g g – očekávaná růstová míra dividend K e – požadovaná výnosová míra D 1 – očekávaná dividenda příštího roku

22 Příklad 1 Vypočítejte, jakou bude mít akcie vnitřní hodnotu za 4 roky. Společnost vyplácí běžnou dividendu 25 Kč. Investoři požadují výnosovou míru z akcie 14 %. V minulých letech rostla dividenda z akcie o 8 % ročně kontinuálně. Řešení: Není zde řečeno nic o konci držby – nekonečná držba. Nyní jsme v roce 1., za 4 roky bude rok 5., proto n = 5 D 0 = 25 Kč k = 14 % g = 8 % VH 4 = ?

23 Prognóza dividend ve vztahu k životnímu cyklu firmy 1)Jednostupňový dividendový diskontní model 2)Dvoustupňový dividendový diskontní model g čas g = konstanta g čas g = konstanta (obd. stabil.) g = max (obd. zralosti) g1g1 g2g2

24 3) Třístupňový dividendový diskontní model g čas závěrečná fáze růstová fáze přechodná fáze


Stáhnout ppt "AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější."

Podobné prezentace


Reklamy Google