Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější."— Transkript prezentace:

1 AKCIE

2 Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti Dělení a. s.: –Soukromé Malý ZK (min. 2 mil. Kč), který upsali sami zakladatelé Akcie jsou neregistrované na veřejných trzích –Veřejné Velký ZK (min. 20 mil. Kč), založeny s veřejnou nabídkou akcií Akcie jsou registrované na regulovaných trzích ZK = Q * JHZK…základní kapitál Q …počet emitovaných akcií JH…jmenovitá hodnota

3 Charakteristika akcie - vyjadřuje určitý podíl na majetku společnosti CP s právem akcionáře podílet se na: 1.Řízení (rozhodování na valné hromadě) 2.Zisku (dividendy) samostatně převoditelná práva 3.Likvidačním zůstatku (při zániku a. s.) Náležitosti akcie: –Firma a sídlo společnosti –Jmenovitá hodnota –Označení formy akcie (u akcií na jméno: firmu nebo jméno akcionáře) –Výše ZK a počet akcií k datu emise, –Datum emise U listinné akcie navíc: –Číselné označení –Podpisy členů představenstva

4 Členění akcií Podle formy: –Na jméno vlastníka (FO, PO) A. s. vede seznam akcionářů Listinná akcie - převod rubopisem (= indosamentem) Stanovy a. s. mohou omezit převoditelnost –Na majitele Převod akcií pouhým předáním Podle druhu: –Kmenové (základní) – tři základní práva –Zaměstnanecké Zvýhodněné podmínky (většinou cenové) Max. 5 % ZK –Prioritní Přednostní právo na dividendu či likvidační zůstatek Max.50 % Z Podle podoby: –Listinné –Zaknihované (v elektronické podobě)

5 Akcie na majitele

6

7 Akcie na jméno

8 Kroky emise akcií Emitent musí stanovit výši ZK Určení emisního kurzu (cena, za kterou se akcie prodává v primární emisi) Oslovit investory (prezentace, kurzy) Vypracovat prospekt cenných papírů Nechat prospekt schválit Komisí pro cenné papíry Zrealizovat úpis (nabídku) Zajistit vydání CP Datum emise = datum, k němuž emitent splnil všechny podmínky k vydání akcie Datum vydání = 1. cenný papír byl převeden do vlastnictví prvního vlastníka Emisi akcií organizuje: Emitent sám Zprostředkovatel

9 Schéma jedné emise různých akcií Jmenovitá hodnotaformadruhpodobaobhodovatelnost 100 Kčna jménokmenovézaknihovanáneregistrovanáQ1Q1 500 Kčna jménoprioritnílistinnáneregistrovanáQ2Q2 na majitelekmenovézaknihovanáregistrovanáQ3Q Kčna majiteleprioritnílistinnáneregistrovanáQ4Q4 kmenovézaknihovanáregistrovanáQ5Q5

10 Jmenovitá hodnota (Kč)formadruhpodoba obhodovatelnos tMnožství (Q)Q i * JH i 100na jménokmenovézaknihovanáneregistrovanáQ1Q na jménoprioritnílistinnáneregistrovanáQ2Q na majitelekmenovézaknihovanáregistrovanáQ3Q na majiteleprioritnílistinnáneregistrovanáQ4Q kmenovézaknihovanáregistrovanáQ5Q Celkem

11 Při emisi různých akcií musí platit: ZK … základní kapitál Qi … počet akcií určitých podmínek JHi … jmenovitá hodnota akcií stejných podmínek N … počet různých akcií Emise akcií: Jednotlivé Hromadné –Větší počet akcií (např. 100) –Právo vyměnit za jednotlivé Na akcie upsané a dosud nesplacené a. s. se vydává zatímní list.

12 Druhy cen a hodnot akcie Jmenovitá hodnota = nominální (uvedená na akcii) Kurz = tržní cena = promptní kurz Emisní kurz –Cena, za kterou se akcie vydává –Může být vyšší než jmenovitá hodnota akcie (emisní ažio) Smluvní cena –Sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím, zákon neomezuje Vnitřní hodnota –Slouží k investičnímu rozhodování –Skutečná hodnota odpovídající ekonomické situaci a. s. Finančnímu zdraví a Perspektivám a. s.

13 VNITŘNÍ HODNOTA AKCIE

14 Vnitřní hodnota akcie = správná cena, která není totožná s fair price (tržní cenou) –Odpovídá ekonomické situaci a budoucímu vývoji a. s., –Je po určitou dobu konstantní (max. 1 rok), –Kurz dlouhodobě osciluje kolem vnitřní hodnoty, –Nezávisí na nabídce a poptávce. Vnitřní hodnota odráží: –Ekonomickou situaci a dosažené výsledky Zisk, dividenda, rentabilita –Finanční zdraví (bonita podniku) Cash-flow, zadluženost –Hodnotu a strukturu majetku Tržní cena (kurz akcie) neustále kolísá podle velikosti nabídky a poptávky.

15 Vztah mezi vnitřní hodnotou a kurzem cena (Kč) nadhodnocená akcie (prodat) podhodnocená akcie (koupit) vnitřní hodnota kurz čas (dny)

16 Kontinuální rozhodovací proces Tržní cena (P 0 ) Nákupní příkazy způsobující vzestup tržní ceny (P 0 ) Stanovení vnitřní hodnoty (VH) Prodejní příkazy způsobující pokles tržní ceny (P 0 ) P 0 > VH - prodat P 0 < VH - koupit P 0 = VH - držet

17 Modely stanovení vnitřní hodnoty akcie Dividendový diskontní model, Ziskový model, Kombinovaný ziskový a dividendový model, Model volného cash flow, Bilanční model –Nominální hodnoty, –Účetní hodnoty –Substanční hodnoty, –Likvidační hodnoty, –Reprodukční hodnoty, –Substituční hodnoty, Model kontingentních nároků, Historický model, –P/S model (tržní cena/tržby), –P/D model (tržní cena/dividendy), –P/BV model (tržní cena/účetní hodnota), –P/CR model (tržní cena/cash flow)

18 Dividendový diskontní model VH 0 = nyní, současná hodnota všech budoucích příjmů plynoucí z akcie VH 0 = na konci druhého roku

19 Obecně potom platí: D 1 až D n – očekávané dividendy v jednotlivých letech P n – očekávaná prodejní cena v n-tém roce Při držbě akcií do nekonečna (P n = 0), potom platí: Hodnoty D 1 až D n jsou v Kč, a proto je velmi obtížné stanovit odhad velikosti dividend v dalších letech.

20 Dividendový diskontní model při stabilní dividendové strategii Dividendy rostou stále stejným tempem a. s. drží stabilní dividendový výplatní poměr použití konstantní růstové míry dividend (g) hodnoty D 1 až D n nahradíme vztahem: potom: Podmínka modelu: Ke g

21 Zkrácená verze dividendového diskontního modelu s konstantním růstem (GORDONŮV MODEL) používá se při nekonečné držbě podmínka modelu: K e > g g – očekávaná růstová míra dividend K e – požadovaná výnosová míra D 1 – očekávaná dividenda příštího roku

22 Příklad 1 Vypočítejte, jakou bude mít akcie vnitřní hodnotu za 4 roky. Společnost vyplácí běžnou dividendu 25 Kč. Investoři požadují výnosovou míru z akcie 14 %. V minulých letech rostla dividenda z akcie o 8 % ročně kontinuálně. Řešení: Není zde řečeno nic o konci držby – nekonečná držba. Nyní jsme v roce 1., za 4 roky bude rok 5., proto n = 5 D 0 = 25 Kč k = 14 % g = 8 % VH 4 = ?

23 Prognóza dividend ve vztahu k životnímu cyklu firmy 1)Jednostupňový dividendový diskontní model 2)Dvoustupňový dividendový diskontní model g čas g = konstanta g čas g = konstanta (obd. stabil.) g = max (obd. zralosti) g1g1 g2g2

24 3) Třístupňový dividendový diskontní model g čas závěrečná fáze růstová fáze přechodná fáze


Stáhnout ppt "AKCIE. Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější."

Podobné prezentace


Reklamy Google