Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management

2 Komparace: srovnávání, přirovnávání Komparativní management je studium a analýza managementu o v různých podmínkách, resortech a zemích o s cílem zjistit, proč podniky v různých prostředích dosahují různých výsledků. Komparace – srovnání, porovnávání podniku s konkurenty + hledání, v čem je jiný podnik lepší srovnání, porovnávání podniku s konkurenty + hledání, v čem je jiný podnik lepší + snaha využít to ve svůj prospěch.

3 Komparativní management Oblast komparativního managementu a snaha zjistit konkurenční výhodu a zlepšit svůj podnik  je považována za hlavní možnost transferu amerických, japonských a dalších úspěšných znalostí a praktik i do méně vyspělých a rozvojových zemí i do méně vyspělých a rozvojových zemí  vyvolává potřebu větší interakce teorie a praxe v managementu.  přes odlišné „know-how“ přináší umění aplikovat znalosti komparativní výhody v místních podmínkách.

4 Komparativní management Komparativní výhoda Ze spolupráce mohou mít prospěch oba partneři, přesto, že jeden je silnější a druhý slabší. přesto, že jeden je silnější a druhý slabší. Rychle se rozvíjející ekonomiky (např. Čína) nemohou mít komparativní výhody ve všem: stále budou některé věci dovážet, jiné vyvážet. Rychle se rozvíjející ekonomiky (např. Čína) nemohou mít komparativní výhody ve všem: stále budou některé věci dovážet, jiné vyvážet. Platí, že komparativní výhody těchto zemí zůstávají převážně v pracovně náročných oborech. Alespoň do té doby, než se zvýší jejich množství kapitálu. Platí, že komparativní výhody těchto zemí zůstávají převážně v pracovně náročných oborech. Alespoň do té doby, než se zvýší jejich množství kapitálu. Vyspělé země jako celek budou i nadále z obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami profitovat. Vyspělé země jako celek budou i nadále z obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami profitovat. Zvýšená konkurence a úspory z rozsahu zvyšují růst produktivity i výroby a snižují spotřebitelské ceny. Zvýšená konkurence a úspory z rozsahu zvyšují růst produktivity i výroby a snižují spotřebitelské ceny.

5 Komparativní management Platnost a aplikace Teorie, zákony a principy řízení jsou do značné míry všeobecně platné, aplikovatelné v různých podmínkách. Jejich aplikace se však v konkrétních podmínkách jiné země značně liší. Manažeři mají uplatňovat při řízení svých podniků manažerské „know-how“ a celosvětovou tendenci.

6 Mezinárodní dimenze. Nadnárodní společnost - provozuje výzkum, výrobu, prodej či jiné aktivity v různých zemích světa, nikoli pouze tam, kde má svou centrálu.

7 Mezinárodní dimenze Mezinárodní dimenze Nadnárodní korporace (MNC): je sdružení nebo podnik, který řídí výrobu produktů nebo distribuci služeb ve více než jedné zemi. Základní znaky z ekonomického hlediska: Fyzické umístění organizačních jednotek Fyzické umístění organizačních jednotek Rozhodující vliv Rozhodující vliv Využívání a přelévání zdrojů Využívání a přelévání zdrojů Z organizačně právního hlediska: forma akciové společnosti a holdingovou strukturu forma akciové společnosti a holdingovou strukturu

8 Nadnárodní společnosti Vznik nadnárodních společností nadnárodních společností 1. fáze – export přebytků produkce do zahraničí 1. fáze – export přebytků produkce do zahraničí 2. fáze – výstavba poboček v zahraničí k zásobování nových trhů 3. fáze – zahraniční pobočky uspokojují jiný národní trh, než který obsluhovaly primárně 4. fáze – zahraniční pobočky exportují zboží do původní domovské země 5. fáze – firma se stává internacionální a globální internacionální a globální

9 Mezinárodní dimenze Formy mezinárodního obchodu

10 Mezinárodní dimenze Formy vstupů na zahraniční trhy Lze rozlišit následující formy:  Přímý a nepřímý export a import zboží a služeb  Mezinárodní pohyb know-how  Kapitálový vstup na trh formou přímých zahraničních investic.

11 Komparativní management Koontzův model

12 Manažerské a nemanažerské praktiky Manažerské praktiky jsou ovlivňovány vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití)vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití) vědou o podnikových funkcích (výroba, finance)vědou o podnikových funkcích (výroba, finance) lidskými zdrojilidskými zdroji vnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředívnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředí politicko - legislativní, ekonomické, sociální, technologické, vzdělanostní, kulturně- etické Manažerské a nemanažerské praktiky se vzájemně ovlivňují Manažerské a nemanažerské praktiky ovlivňují znamenitost podniku

13 Mezinárodní dimenze Vnější prostředí firem Žádné omezení státními hranicemi Mezinárodní obchod, nadnárodní společnosti, transnarodní korporace Působnost managerského know how v odlišných politických a kulturních systémech

14 Komparativní management Koontzův model Vnější prostředí firem Manažerské funkce a činnosti Podnikové funkce a činnosti

15 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

16

17

18

19

20 Komparativní management Model kritických faktorů Kritické faktory v procesu řízení ve firmách v různém prostředí (R. N. Farmer, B. M. Richman) Jsou: –vzdělanostní proměnné –sociálně-kulturní a etické proměnné –legislativní a politické proměnné –ekonomické proměnné

21 Mezinárodní dimenze Prostředí

22 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

23 Komparativní management Manažerské funkce a činnosti

24 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

25

26

27 Komparativní management Manažerské funkce a činnosti Teorie Z

28 Mezinárodní dimenze. Manažerské funkce

29

30 Mezinárodní dimenze interkulturálních rozdílů

31 Hodnoty indexů Interkulturálních rozdílů - ČR manažeři Hodnota / kulturaManaže ři ČR PDIMocenský odstup 0 = malý mocenský odstup 100= velký mocenský odstup 47 IDVIndividualismus Kolektivismus/ 100= silně individualistická 0 = silně kolektivistická 50 MASMaskulinita/ Feminita 100 = silně maskulinní 0 = silně feminní 90 UAIObava z nejistoty 0 = malá obava z nejistoty 100 = velká obava z nejistoty 49 LOTDlouhodobá/ krátkodobá orientace 0 = velmi krátkodobá orientace 100 = velmi dlohodobá orientace 27

32 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

33 Mezinárodní dimenze Organizační struktury

34 Typy organizačních struktur Nízký respekt k moci Slabá potřeba vyhýbání se nejistotě Tržní byrokracie TRH Pracovní byrokracie STROJ Silná potřeba vyhýbání se nejistotě Osobní byrokracie Rodina Plná byrokracie Pyramida Vysoký respekt k moci

35 Mezinárodní dimenze

36 Plánování a řízení kariéry

37 Komparativní management Koontzův model Manažerské a nemanažerské praktiky Manažerské praktiky jsou ovlivňovány vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití)vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití) vědou o podnikových funkcích (výroba, finance)vědou o podnikových funkcích (výroba, finance) lidskými zdrojilidskými zdroji vnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředívnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředí politicko - legislativní, ekonomické, sociální, technologické, vzdělanostní, kulturně- etické Manažerské a nemanažerské praktiky se vzájemně ovlivňují Manažerské a nemanažerské praktiky ovlivňují znamenitost podniku

38 Literatura Koontz, H., Weihrich, H. Management Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy Nový, I. Interkulturální management


Stáhnout ppt "Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management."

Podobné prezentace


Reklamy Google