Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management

2 Komparativní management
Komparace: srovnávání, přirovnávání Komparativní management je studium a analýza managementu v různých podmínkách, resortech a zemích s cílem zjistit, proč podniky v různých prostředích dosahují různých výsledků. Komparace – srovnání, porovnávání podniku s konkurenty + hledání, v čem je jiný podnik lepší + snaha využít to ve svůj prospěch.

3 Komparativní management
Oblast komparativního managementu a snaha zjistit konkurenční výhodu a zlepšit svůj podnik je považována za hlavní možnost transferu amerických, japonských a dalších úspěšných znalostí a praktik i do méně vyspělých a rozvojových zemí vyvolává potřebu větší interakce teorie a praxe v managementu. přes odlišné „know-how“ přináší umění aplikovat znalosti komparativní výhody v místních podmínkách.

4 Komparativní management
Komparativní výhoda Ze spolupráce mohou mít prospěch oba partneři, přesto, že jeden je silnější a druhý slabší. Rychle se rozvíjející ekonomiky (např. Čína) nemohou mít komparativní výhody ve všem: stále budou některé věci dovážet, jiné vyvážet. Platí, že komparativní výhody těchto zemí zůstávají převážně v pracovně náročných oborech. Alespoň do té doby, než se zvýší jejich množství kapitálu. Vyspělé země jako celek budou i nadále z obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami profitovat. Zvýšená konkurence a úspory z rozsahu zvyšují růst produktivity i výroby a snižují spotřebitelské ceny.

5 Komparativní management
Platnost a aplikace Teorie, zákony a principy řízení jsou do značné míry všeobecně platné, aplikovatelné v různých podmínkách. Jejich aplikace se však v konkrétních podmínkách jiné země značně liší. Manažeři mají uplatňovat při řízení svých podniků manažerské „know-how“ a celosvětovou tendenci.

6 Mezinárodní dimenze . Nadnárodní společnost - provozuje výzkum, výrobu, prodej či jiné aktivity v různých zemích světa, nikoli pouze tam, kde má svou centrálu.

7 Nadnárodní korporace (MNC):
Mezinárodní dimenze Nadnárodní korporace (MNC): je sdružení nebo podnik, který řídí výrobu produktů nebo distribuci služeb ve více než jedné zemi. Základní znaky z ekonomického hlediska: Fyzické umístění organizačních jednotek Rozhodující vliv Využívání a přelévání zdrojů Z organizačně právního hlediska: forma akciové společnosti a holdingovou strukturu

8 Nadnárodní společnosti
Vznik nadnárodních společností fáze – export přebytků produkce do zahraničí  fáze – výstavba poboček v zahraničí k zásobování nových trhů fáze – zahraniční pobočky uspokojují jiný národní trh, než který obsluhovaly primárně fáze – zahraniční pobočky exportují zboží do původní domovské země fáze – firma se stává internacionální a globální

9 Mezinárodní dimenze Formy mezinárodního obchodu

10 Mezinárodní dimenze Formy vstupů na zahraniční trhy
Lze rozlišit následující formy: Přímý a nepřímý export a import zboží a služeb Mezinárodní pohyb know-how Kapitálový vstup na trh formou přímých zahraničních investic.

11 Komparativní management Koontzův model

12 Komparativní management Koontzův model
Manažerské a nemanažerské praktiky Manažerské praktiky jsou ovlivňovány vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití) vědou o podnikových funkcích (výroba, finance) lidskými zdroji vnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředí politicko - legislativní, ekonomické, sociální, technologické, vzdělanostní, kulturně-etické Manažerské a nemanažerské praktiky se vzájemně ovlivňují Manažerské a nemanažerské praktiky ovlivňují znamenitost podniku

13 Vnější prostředí firem
Mezinárodní dimenze Vnější prostředí firem Žádné omezení státními hranicemi Mezinárodní obchod, nadnárodní společnosti, transnarodní korporace Působnost managerského know how v odlišných politických a kulturních systémech

14 Komparativní management Koontzův model
Vnější prostředí firem Manažerské funkce a činnosti Podnikové funkce a činnosti

15 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

16 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

17 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

18 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

19 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

20 Komparativní management Model kritických faktorů
Kritické faktory v procesu řízení ve firmách v různém prostředí (R. N. Farmer, B. M. Richman) Jsou: vzdělanostní proměnné sociálně-kulturní a etické proměnné legislativní a politické proměnné ekonomické proměnné

21 Mezinárodní dimenze Prostředí

22 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

23 Komparativní management
Manažerské funkce a činnosti

24 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

25 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

26 Mezinárodní dimenze Manažerské funkce

27 Komparativní management
Manažerské funkce a činnosti Teorie Z

28 Mezinárodní dimenze . Manažerské funkce

29 Mezinárodní dimenze . Manažerské funkce

30 Mezinárodní dimenze interkulturálních rozdílů

31 Hodnoty indexů Interkulturálních rozdílů - ČR manažeři
Hodnota / kultura Manažeři ČR PDI Mocenský odstup 0 = malý mocenský odstup 100= velký mocenský odstup 47 IDV Individualismus Kolektivismus/ 100= silně individualistická 0 = silně kolektivistická 50 MAS Maskulinita/ Feminita 100 = silně maskulinní 0 = silně feminní 90 UAI Obava z nejistoty 0 = malá obava z nejistoty 100 = velká obava z nejistoty 49 LOT Dlouhodobá/ krátkodobá orientace 0 = velmi krátkodobá orientace 100 = velmi dlohodobá orientace 27

32 Mezinárodní dimenze Podniková kultura

33 Mezinárodní dimenze Organizační struktury

34 Typy organizačních struktur
Nízký respekt k moci Slabá potřeba vyhýbání se nejistotě Tržní byrokracie TRH Pracovní STROJ Silná potřeba vyhýbání se nejistotě Osobní byrokracie Rodina Plná Pyramida Vysoký respekt k moci

35 Mezinárodní dimenze

36 Plánování a řízení kariéry

37 Komparativní management Koontzův model
Manažerské a nemanažerské praktiky Manažerské praktiky jsou ovlivňovány vědou o managementu (principy, teorie, znalosti obecného použití) vědou o podnikových funkcích (výroba, finance) lidskými zdroji vnějším prostředím - manažeři operují v celosvětovém prostředí politicko - legislativní, ekonomické, sociální, technologické, vzdělanostní, kulturně-etické Manažerské a nemanažerské praktiky se vzájemně ovlivňují Manažerské a nemanažerské praktiky ovlivňují znamenitost podniku

38 Literatura Nový, I. Koontz, H., Weihrich, H. Bedrnová, E., Nový, I.
Management Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy Nový, I. Interkulturální management


Stáhnout ppt "Mezinárodní dimenze managementu Komparativní management"

Podobné prezentace


Reklamy Google