Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01 Seminář pro žadatele o dotace MPSV- odbor rodinné politiky Státní dotace a NNO JUDr. Hana Frištenská, NROS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01 Seminář pro žadatele o dotace MPSV- odbor rodinné politiky Státní dotace a NNO JUDr. Hana Frištenská, NROS."— Transkript prezentace:

1 01 Seminář pro žadatele o dotace MPSV- odbor rodinné politiky Státní dotace a NNO JUDr. Hana Frištenská, NROS

2 Financování NNO ze státního rozpočtu Státní dotační politika vůči NNO, vázaná na Hlavní oblasti Dotace přidělené mimo státní dotační politiku Dotace ze zdrojů EU Podpora výzkumu a vývoje Veřejné zakázky

3 Legislativní východiska státních dotací Zákon č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla republiky Zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok Usnesení vlády č. 114/2001, Zásady financování NNO Metodiky dotujících ministerstev Pro úplnost - zákon č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech

4 Vymezení pojmu státní dotace podle zákona č. 218/2000 Sb.: Prostředky státního rozpočtu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel - "v oblasti sociální a zdravotní péče, tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování volného času občanů, výchovy k vlastenectví a brannosti, ochrany přírody, ochrany majetku, ochrany lidských práv, vstupu ČR do EU a případně v dalších aktuálních oblastech.“

5 Obecné vlastnosti dotací Určeny na vybraný projekt a na jeden rozpočtový rok. Není na ně právní nárok. Jsou účelově vázané. Zpravidla jde max. 70% ceny projektu. Nesmí z nich být kryto dosahovaní zisku. Zpravidla rozdělovány v otevřeném výběrovém řízení. Na jejich přidělovaní se nevztahuje správní řád.

6 Vymezení příjemců z řad NNO z hlediska politik státu: Občanská sdružení a jejich organizační jednotky - zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů Nadace a nadační fondy -. zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Církevní právnické osoby - zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností Obecně prospěšné společnosti – zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech

7 Širší (mezinárodní) vymezení NNO Organizované, institucionalizovaná struktura. Soukromé, institucionálně oddělené od vlády. Tento rys by neměl být mylně interpretován jako oddělení těchto organizací od státních financí. Nerozdělující zisk, resp.případné zisky musí být zpětně vloženy do činnosti organizace. Samosprávné, tedy disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních kompetencí. Dobrovolné, to znamená s účastí dobrovolníků či podílem dobrovolné práce“.

8 Státní dotační politiku realizují Vláda (a její poradní orgán RVNNO) cca 13 ministrů a ministerstev Úřad vlády Dotační procedury zahrnují horizont tří let

9 Rok předem Hlavní oblasti podpory NNO (květen) Příprava státního rozpočtu a jeho kapitol na následující rok (srpen), Dotační programy ministerstev a jejich vyhlášení(srpen-říjen) RNNO vydá Informací o finančních zdrojích (srpen) Zákon o státní rozpočtu na další rozpočtový rok (do konce roku)

10 Příslušný rozpočtový rok Vyhodnocení projektů (do 31. ledna) Postupné vyplácení dotací (po čtvrtletích) Kontroly jejich věcného a finančního využívání Vyúčtování dotací příjemci (do konce ledna násl. roku)

11 Následující rok Vyúčtování dotace do 31. ledna příjemci Vyúčtování rezortů vůči státní rozpočtu (do konce února) Státní závěrečný účet (březen) RNNO vydává Rozbor financování NNO pro vládu ČR (květen)

12 Zajímavosti o dotacích V roce 2005 poskytlo 3 462 dotací 13 ministerstev ve výši 3,507 miliardy Kč 79% z této sumy rozdělilo MŠMT ( 1,763 miliardy Kč a MPSV (0,997 miliardy Kč) V průměru činila jedna dotace 1 mil Kč, nejvíce dotací (1 182) se pohybovalo v intervalu 100 až 500 tis. Kč. Z krajských rozpočtů dostaly NNO v roce 2005 odhadem 1,413 miliardy Kč).

13 Jaké oblasti jsou nejvíce podporovány ze státního rozpočtu? Sport a rekreace - MŠMT Poskytování sociálních služeb - MPSV Vzdělávání - průřezově Dohromady tyto oblasti získají 83% dotací pro NNO

14 Jak pracují ostatní veřejné rozpočty? Z úrovně krajů v roce 2005: I. Rozvoj sportu a tělovýchovy (tedy téměř 50% všech prostředků) II. Poskytování soc. služeb III. Rozvoj kultury a ochranu kult. památek Z úrovně obcí v roce 2005: I. Rozvoj sportu a tělovýchovy II. Sociální služby III. Rozvoj kultury a ochranu památek

15 Děkuji Vám za pozornost Vaše dotazy


Stáhnout ppt "01 Seminář pro žadatele o dotace MPSV- odbor rodinné politiky Státní dotace a NNO JUDr. Hana Frištenská, NROS."

Podobné prezentace


Reklamy Google