Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelna Program překlenovací pomoci pro nestátní neziskové organizace Školení zaměstnanců ministerstev,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelna Program překlenovací pomoci pro nestátní neziskové organizace Školení zaměstnanců ministerstev,"— Transkript prezentace:

1 Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelna Program překlenovací pomoci pro nestátní neziskové organizace Školení zaměstnanců ministerstev, 21. ledna 2009, Praha Tento program je financován z CEE Trust

2 Daniela Urbancová programová manažerka

3 Hlavní cíle programu Zlepšit finanční toky NNO v období, kdy čekají na zdroje z dotací nebo strukturálních fondů prostřednictvím poskytování návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP) Usnadnit čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtů krajů Vytvořit specifická Kritéria vhodná pro hodnocení kredibility českých NNO (dále jen Kritéria), která budou po ukončení programu k využití v bankovním sektoru Zlepšit přístup českých NNO k bankovním úvěrům a ostatním službám Doba trvání programu: říjen 2008 – září 2011 Tento program je financován z CEE Trust

4 Role subjektů v projektu NROS Realizuje program návratných nadačních příspěvků – „3P“ Financuje administraci programu za podpory CEE Trust Přináší know-how o subjektech a hodnocení NNO Spolupracuje s PS na tvorbě Kriterií Podílí se na PR aktivitách k programu 3P PSB/ČSOB Poskytuje úvěrové finanční prostředky na pokrytí programu 3P Účastní se jako pozorovatel hodnocení a výběru příjemců Přináší know-how o hodnocení NNO z pohledu banky Spolupracuje s NROS na tvorbě Kriterií Podílí se na PR aktivitách k programu 3P Tento program je financován z CEE Trust

5 Role subjektů v projektu PSB poskytne účelový úvěr NROS NROS poskytuje návratné nadační příspěvky NNO Tento program je financován z CEE Trust

6 Oprávnění žadatelé občanská sdružení, registrovaná a vyvíjející činnost podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, obecně prospěšné společnosti, zřízené a registrovaná podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, účelová zařízení církví zřízená podle zákona 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Tento program je financován z CEE Trust

7 Minimální výše NNP: 100.000 Kč Maximální výše NNP: 1.500.000 Kč Minimální doba splatnosti NNP: není dána Maximální doba splatnosti NNP: 2 roky Výše uvedené limity však platí pouze s ohledem na délku realizace projektu, na který je NNP žádán, a dále pak s ohledem na celkové projektové náklady a výši poskytnuté dotace. Tento program je financován z CEE Trust NNP

8 Základní předpoklad poskytnutí NNP NNP může být poskytnut na projekt: který již byl závazně schválen příslušným orgánem státní správy nebo kraje (žádající NNO je povinna tuto skutečnost NROS doložit relevantním dokumentem); jehož aktivity budou realizovány na území ČR (s výjimkou OP Meziregionální spolupráce); který byl podpořen z vybraných veřejných zdrojů, tzn.: – ze státního rozpočtu ČR – z rozpočtů krajů – ze strukturálních fondů EU – z finančních mechanismů EHP NNP nemůže být poskytnut na projekty podpořené z programů NROS. NNP nelze poskytnout na pokrytí spolufinancování projektu. Tento program je financován z CEE Trust

9 Další podmínky pro žádající NNO – Existence a činnost NNO alespoň v posledních 3 letech. – Zkušenost s úspěšnou administrací alespoň jednoho projektu, podpořeného z vybraných zdrojů (EU, apod). – Příjmy NNO činily v posledním uzavřeném roce alespoň 2,5 mil. Kč a NNO má nejméně tři zaměstnance. – Finanční „zdraví“ NNO (bezdlužnost v povinných platbách, není v konkurzu, neexistence „vnitřního dluhu“, apod.). – Systémové a personální zajištění řízení organizace. – Schopnost vytvářet příjmy z vlastní činnosti. Tento program je financován z CEE Trust

10 Přihlášky a žádosti Přihláška: předběžné vyjádření zájmu o NNP – zatím není možné doložit podporu existujícího projektu z veřejného zdroje. Žádost: konkrétní vyjádření požadavku na NNP, závazně doložené příslibem nebo dokladem o přidělení podpory z veřejných rozpočtů. Tento program je financován z CEE Trust

11 Programové výzvy V každém roce trvání programu bude vyhlášena minimálně jedna výzva, do které se bude možné hlásit průběžně (žádosti a přihlášky je možno zasílat kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy). Předpokládá se, že během každé výzvy bude zasedat hodnotící komise opakovaně podle potřeby (podle počtu doručených přihlášek a žádostí). 1. výzva trvá od 5.11.2008 do 4.10.2009. Tento program je financován z CEE Trust

12 Nekomerční úrok NN0 budou povinny NROS uhradit pouze nekomerční úrok, který NROS hradí PS (PRIBOR roční + 1%). Celková bilance úroků zaplacených PS a úroků vybraných od NNO bude nulová, NROS poskytuje NNP bez zisku. Další náklady na administraci programu 3P NROS hradí z podpory CEE Trust. Tento program je financován z CEE Trust

13 Fáze výběrového řízení Výběrové řízení programu má šest fází: 1.formální kontrola náležitostí a oprávněnosti žadatele (provede realizační tým programu) 2.posouzení finančního řízení NNO (provede realizační tým programu) 3.obsahová kontrola žádosti o NNP (provede realizační tým programu) 4.hodnocení přihlášek, hodnocení žádostí (provede výběrová komise programu) 5.schválení vybraných žádostí a přihlášek (provede Správní rada NROS) 6.podpis smlouvy s vybranými NNO (provede ředitelka NROS zplnomocněna předsedou Správní rady NROS) Tento program je financován z CEE Trust

14 Složení výběrové komise -Výběrová komise má 3-5 hlasujících členů a 1 pozorovatele (zástupce Poštovní spořitelny) -Hlasující členové výběrové komise jsou rozděleni do 3 skupin: 1.Zaměstnanci/spolupracovníci NROS 2.Externí odborníci 3.Členové správní či dozorčí rady NROS -Předpoklad: hodnotící komise budou zasedat každé 2-3 měsíce (na počátku kalendářního roku častěji – státní dotace). Tento program je financován z CEE Trust

15 Děkuji za pozornost. Tento program je financován z CEE Trust


Stáhnout ppt "Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelna Program překlenovací pomoci pro nestátní neziskové organizace Školení zaměstnanců ministerstev,"

Podobné prezentace


Reklamy Google