Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."— Transkript prezentace:

1 Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

2 Zásady uznatelnosti výdaje Výdaj se musí vztahovat k dané sociální službě hrazené z IP Pk Výdaj musí být skutečně vynaložen – zaznamenán na bank. Účtě Výdaj musí být identifikovatelný, kontrolovatelný Výdaj musí být přiměřený (odpovídá cenám obvyklým v čase a místě) Výdaj musí být hospodárný, efektivní Originál dokladu bude označen razítkem „Výdaj je financovaný z IP Pk“ – případně % u výdajů, které nejsou ze 100 % financovány z IP PK

3 Provozní náklady Materiálové náklady Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby U výdajů, kde je výdaj i na další služby je třeba stanovit % nebo způsob výpočtu výdaje, který bude dělen pro prokazování způsobilých výdajů a bude zdůvodnitelný, stanovený na začátku poskytování soc. služby pro celou dobu trvání smlouvy (v případě zásadní změny, je samozřejmě možné upravit)

4 Provozní náklady - dotazy Energie – zda dávat do výdajů zálohy nebo odhadované spotřeby Do výdajů budete dávat zálohy na energie a na konci roku v rámci dohadných položek odhadnete skutečnou částku a poslední záloha bude vyšší nebo nižší dle odhadu Bankovní poplatky – ano, dle zvoleného zdůvodnitelného poměru – pokud na bank.účtu není jen soc. služba financovaná z IP Pk

5 Osobní náklady Výdaje na zaměstnance přímo spojených s poskytovanou soc. službou (včetně DPP a DPČ) financovanou z IP Pk Výdaje u částečných prac. úvazků - musí mít stanovena prokazatelná kritéria –např. v prac.náplni, stanovení doložitelného kritéria Odměny jsou způsobilým výdaje v případě splnění mimořádného úkolu, odměna za kvalitní práci (ne pravidelné odměny a odměny nesouvisející s projektem) Dovolené, nemocenská (14 dní) - vztahuje se k době realizace smlouvy

6 Dotazy k osobním nákladům Výkazy práce – není třeba vyplňovat výkazy práce pro MZ – předpokládáme, že výkazy práce vede každá organizace, u části úvazku je potřeba stanovit jasná kritéria rozsahu práce jednotlivých pracovníků Odměny – lze při řádném zdůvodnění Časové vykazování osobních nákladů – do MZ dáte ty os.náklady, které jste v daném období skutečně převedli na os.účty zaměstnanců (tzn. pro 1. MZ budete vykazovat mzd. Náklady za leden a únor, březnové náklady budou až v období 2. MZ)

7 Ostatní dotazy – soupiska dokladů Soupiska dokladů – uvedete všechny výdaje (součet z této soupisky bude shodný s výší faktury) Kopie dokladů – pouze doklady nad 5 tis. Kč Bankovní výpisy není třeba dokládat, na soupisce dokladů bude datum data úhrady výdaje – při kontrole bude namátkově zkontrolováno

8 Ostatní dotazy - rozpočet Rozpočet, který je přílohou smlouvy je závazný Nelze přesunovat finanční prostředky z jednoho roku na druhý, umožněno to bude pouze v odůvodněných případech – obdobné u indikátorů Rozpočet je rozdílný s rozpočtem v Metodice způsobilých výdajů – ano, příjemcem je kraj, který musí mít rozpočet v souladu s Metodikou, pro dodavatele jsou závazné postupy způsobilých výdajů podle druhu výdaje – osobní náklady, cestovné, místní kancelář – telefony, pohonné hmoty, atp.

9 Ostatní dotazy - publicita Loga – musí být dle manuálu, který jsme Vám předali na flashkách, Vaše logo může být použito ne větší než jsou ostatní loga a v dolní části tištěného dokumentu Loga na smlouvách s klienty – v období financování z IP PK je třeba na uzavřené smlouvy přidat loga - můžete využít samolepící štítky

10 Ostatní dotazy – indikátory, kontroly Není možné přesouvat stanovené indikátory do dalších let – je stanoveno i % sankce při nenaplnění indikátorů služeb Budeme provádět kontroly na poskytování služeb, na financování služeb, na vedení o naplňování kapacity služby

11 Další dotazy ??? Co nebudeme schopni odpovědět, zjistíme a uveřejníme na webových stránkách Pokud budete cokoliv potřebovat k vyplňování monitorovací zprávy pište na:

12 Metodika způsobilých výdajů pro poskytovatele sociálních služeb Na webových stránkách

13 Děkuji za pozornost Ing. Helena Zahálková


Stáhnout ppt "Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google