Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část finanční Praha, 15. března 2006 Ing. Kateřina Auerveková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část finanční Praha, 15. března 2006 Ing. Kateřina Auerveková"— Transkript prezentace:

1 Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část finanční Praha, 15. března 2006 Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf.cz Národní vzdělávací fond

2 Phare 2003 RLZ Auditorské osvědčení Audit musí být proveden v souladu s:  mezinárodními auditorskými standardy  českým zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky č. 254/2000 Sb.  českými auditorskými standardy Komory auditorů České republiky  finanční kontrola

3 Phare 2003 RLZ Přílohy auditorského osvědčení  Soupis nákladů, které nebyly ověřeny  Závěrečná zpráva

4 Phare 2003 RLZ Závěrečná finanční zpráva  Přehled čerpání ( Tabulka č.2)  Přehled účetních výdajových dokladů (Tabulka č.3)  Přehled pohybů na účtu ( Tabulka č.4)  Přehled pořízeného vybavení (Tabulka č.5)  Skutečné zdroje financování (Tabulka č.6 a nebo 6b)

5 Phare 2003 RLZ Struktura rozpočtu:  přímé náklady (kapitola 1 - 7) (dokladovány daňovými doklady)  administrativní (nepřímé) náklady (kapitola 9) (pevné procento z oprávněných přímých nákladů až do výše 7%, pro potřeby NVF není nutno dokládat, ale pro případný následný audit musí být dokladovatelné a musí souviset s realizací projektu)

6 Phare 2003 RLZ Uznatelné náklady:  nezbytné pro realizaci projektu  zahrnuté v rozpočtu projektu  vzniklé v době platnosti kontraktu  evidované, identifikovatelné, ověřitelné

7 Phare 2003 RLZ Druhy výdajů: 1. Lidské zdroje 2. Cestovné 3. Vybavení, dodávky zboží a drobné stavební úpravy 4. Místní kancelář/náklady projektu 5. Ostatní náklady, služby 6. Přímá podpora účastníků 7. Ostatní 8. Přímé náklady projektu (1 -7 mezisoučet) 9. Administrativní (nepřímé) náklady 10. Celkové oprávněné náklady (8+9) 11. Vklad v naturáliích (neuznatelné)

8 Phare 2003 RLZ 1. Lidské zdroje - mzdové náklady - místní personál - mzdové náklady - zahraniční personál - diety pro zahraniční personál v ČR 230 EUR/den (ubytování, stravné, městská doprava, kapesné) - diety pro místní personál (zákon 119/1992 Sb.) 2. Cestovné - mezinárodní cestovné - místní jízdné (zákon 119/1992 Sb.)

9 Phare 2003 RLZ 3. Vybavení, dodávky zboží a drobné stavební úpravy - školící materiály - nábytek, počítačové vybavení - náhradní díly/příslušenství strojů, nástroje - drobné stavební úpravy (max 1 200 EUR) - ostatní vybavení 4. Místní kancelář/náklady projektu - náklady na provoz vozidla - pronájem kanceláře - drobný materiál - kancelářské potřeby - ostatní služby (telefon/fax, elektřina/topení, drobné opravy)

10 Phare 2003 RLZ 5. Ostatní náklady, služby - publikace - studie, výzkum - náklady na audit - náklady na hodnocení - překlady, tlumočníci - finanční služby (bankovní poplatky, apod.) - náklady na konference/semináře, kurzy - publicita 6. Přímá podpora účastníkům - stravné, cestovné - péče o dítě nebo jinou závislou osobu - příspěvek na mzdu (max 300 EUR) - ostatní

11 Phare 2003 RLZ Změny rozpočtu  Změnou nesmí být narušen charakter a hlavní záměr projektu  Všechny změny musí být schváleny  Přesun finančních prostředků v rámci jedné kapitoly, a/nebo přesun mezi jednotlivými kapitolami do výše 15%  Přesun finančních prostředků mezi kapitolami vyšší než 15%

12 Phare 2003 RLZ Změny rozpočtu  Lidské zdroje  Vybavení a dodávky zboží  Ostatní náklady, služby  Nepřímé náklady

13 Phare 2003 RLZ Neuznatelné náklady: - náklady vzniklé před podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu nebo po ukončení projektu - náklady na případné budoucí ztráty nebo dluhy - úroky z půjček - daně, včetně DPH, které si příjemce (nebo jeho partneři) může vyžádat zpět - nákup půdy, nemovitostí, vozidel - kurzové ztráty, pokuty - hrazení položek, které již byly financovány z veřejných zdrojů - náklady přípravných aktivit projektu - vstupy v naturáliích (půda, nemovitosti celé nebo jejich části, hmotný majetek, přírodní materiály, dobrovolnická charitativní práce odvedená soukromou osobou nebo společností) -náklady neoprávněných aktivit - příjmy projektu

14 Phare 2003 RLZ DPH 1. Příjemce či partner je plátce (řídí se standardními postupy dle zákona č. 235/2004 ( ve znění zákona 545/2005) Sb § 72) 2. Příjemce či partner není plátce nebo není založen za účelem podnikání EU - DPH se vyžádá na příslušném finančním úřadě ( dle zákona 235/2004 Sb. § 81 odst.1 a §111 odst.22) na základě potvrzení o původu finančních prostředků ( bude vydáno příjemci) SR - DPH bude vrácena poskytovatelem grantu

15 Phare 2003 RLZ Platební podmínky  Záloha max. 80 % z celkově přiznaného grantu  Průběžná platba  Závěrečná platba ( na základě závěrečné a auditorské zprávy po skončení projektu, ve výši skutečně vynaložených nákladů)  Samostatný bankovní účet  Podvojné účetnictví  Vratky – v případě nevyčerpání přiznaného grantu se finanční prostředky vrací  Úroky z bankovního účtu - součást příjmu


Stáhnout ppt "Grantové schéma Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů Seminář pro auditory Část finanční Praha, 15. března 2006 Ing. Kateřina Auerveková"

Podobné prezentace


Reklamy Google