Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce Ing. Jana Šůchová NVF. Phare 2003 RLZ Zprávy projektu: -Měsíční přehledy aktivit -Čtvrtletní technická zpráva -Čtvrtletní finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce Ing. Jana Šůchová NVF. Phare 2003 RLZ Zprávy projektu: -Měsíční přehledy aktivit -Čtvrtletní technická zpráva -Čtvrtletní finanční."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce Ing. Jana Šůchová NVF

2 Phare 2003 RLZ Zprávy projektu: -Měsíční přehledy aktivit -Čtvrtletní technická zpráva -Čtvrtletní finanční zpráva -Závěrečná zpráva

3 Phare 2003 RLZ Měsíční přehledy aktivit: Formát (viz web www.nvf.cz – příloha 3 příručky pro příjemce) Stručný popis aktivit proběhlých v předcházejícím měsíci a předpokládaný přehled na probíhající měsíc a měsíc po něm následující Termín dodání – 1.týden každého měsíce (projektový nikoliv kalendářní) Pouze v českém jazyce Elektronicky na adresu phare2003rlz@nvf.cz / nebo přímo na projektového manažera pokud je již zavedena tato praxe

4 Kontrola souladu se schváleným aktuálním harmonogramem (názvy aktivit a čísla) Podklad pro kontrolu průběžné zprávy Měsíční přehledy aktivit – chyby: Identifikace programu opatření 1.1CZ2003/005-601.08.02 opatření 2.1CZ2003/005-601.08.03 Nadpis měsíční popis aktivit + termín Dodaný přehled aktivit za špatně stanovené období (např. 2 měsíce zpětně nebo špatně nastavený měsíc viz grantová smlouva – projektový nikoliv kalendářní měsíc) Popis aktivit v souladu s aktualizovaným harmonogramem Phare 2003 RLZ

5 Termíny obecně: Uzavření smlouvy Začátek realizace projektu Měsíční sledovaná perioda + 7 dní na dodání

6 Průběžná technická zpráva: má umožnit srovnání cílů, předpokládaných a použitých prostředků, očekávaných a dosažených výsledků a rozpočtových detailů projektu formát (viz web NVF www.nvf.cz) Obsah technické zpráv Období: projektový/ kalendářní měsíc Předkládání příjemcem za uplynulé 3-měsíční období (tj. 3 měsíce + 14 dní na dodání), první zpráva se podává za 3 měsíce od začátku realizace projektu + 14 dní na dodání – začátek realizace = buď podpis grantové smlouvy nebo stanovený den ve specifických podmínkách GS Pouze údaje vztahující se k obsahu projektu – nikoliv finanční údaje Phare 2003 RLZ

7 Průběžná technická zpráva: Kontrola technické zprávy v souladu se schváleným aktuálním harmonogramem projektu a dodanými 3 měsíčními přehledy aktivit za uplynulé období Vždy popis aktuálního stavu za uplynulé období x nikoliv opakování informací z předchozí zprávy Odchylky od projektu: nutnost oznámit a zdůvodnit změny v projektu, podstatné změny řešeny formou dodatku ke grantové smlouvě, nepodstatné změny evidovány a schváleny NVF (včetně změny harmonogramu projektu) Publicita – přímo uvést odkaz na webové stránky projektu, aby bylo možné provést kontrolu

8 Phare 2003 RLZ Tabulka indikátorů 2.1 -Odlišná pro obě opatření: viz vzor na webu www.nvf.cz -Tabulka indikátorů 2.1 a tabulka publikace, publicita a další výstupy 2.2 v komentáři grantové smlouvy – výchozí podklady -Celkové součty indikátorů / rozdělení do jednotlivých podskupin (může se měnit dle aktuálního stavu projektu, plán u podskupin by měl být logicky stejně vysoký nebo vyšší než plnění) -Načítání údajů za jednotlivé zprávy (vyplnit celkový počet doposud podpořených osob, nikoliv pouze za sledované období)

9 Phare 2003 RLZ Průběžná technická zpráva – systém zasílání: -Mailem na adresu phare2003rlz@nvf.cz / resp. projektového manažera projektu pokud je tak již činěno -Neobdrží-li příjemce grantu do 45 dní od dodání elektronické verze zprávy vyjádření NVF, má se za to, že je zpráva schválena a příjemce zašle NVF podepsaný originál zprávy včetně příloh (v reálu většinou úpravy a následné schválení) -Po schválení projektovým manažerem zaslat poštou celkem dvakrát, jedná se o 2 dokumenty: -Originál technické zprávy s podpisem statutárního zástupce -Originál tabulky indikátorů s podpisem statutárního zástupce

10 Phare 2003 RLZ Závěrečná technická zpráva Zhodnocení úspěšnosti celého projektu a poskytnutí informací o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu Formát (viz vzor na webu NVF www.nvf.cz) Informace o konečných příjemcích Zpráva v češtině pouze

11 Phare 2003 RLZ Závěrečná technická zpráva – systém zasílání: -Zauditovaná závěrečná technická a finanční zpráva bude předložena příjemcem do 1 měsíce po skončení projektu Zaslání závěrečné technické zprávy: -Elektronicky na adresu phare2003rlz@nvf.cz / resp. projektového manažera projektu -2x originál závěrečné technické a finanční zprávy s podpisem statutárního zástupce -2x originály příloh závěrečné zprávy s podpisy statutárního zástupce


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce Ing. Jana Šůchová NVF. Phare 2003 RLZ Zprávy projektu: -Měsíční přehledy aktivit -Čtvrtletní technická zpráva -Čtvrtletní finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google