Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODIKA - VÝKLAD MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2008 Mgr. Ivana Grosskopfová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODIKA - VÝKLAD MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2008 Mgr. Ivana Grosskopfová,"— Transkript prezentace:

1 METODIKA - VÝKLAD MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2008 Mgr. Ivana Grosskopfová, Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů MPSV ČR

2 Osnova k výkladu metodiky
Nejdůležitější právní normy Podporované dotační oblasti pro rok 2008 Podmínky pro poskytnutí dotace Průběh dotačního řízení Kontrolní činnost a její zaměření Obecné informace o dotačním řízení

3 1. Nejdůležitější právní normy
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; Zákon. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

4 Nejdůležitější právní normy (2)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy; Usnesení vlády ČR č. 631 ze dne 11. června 2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008.

5 2. Podporované dotační oblasti pro rok 2008
Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti; II. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí;

6 Podporované dotační oblasti pro rok 2008(2)
Podpora náhradní rodinné péče; IV. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči.

7 3. Podmínky pro poskytnutí dotace
Kdo může podat žádost? občanská sdružení; církevní právnické osoby; obecně prospěšné společnosti;

8 Podmínky pro poskytnutí dotace (2)
Jak dlouho musí žadatel existovat? minimálně 1 rok existence; Lze podat více projektů na MPSV ČR? ano, dotaci nelze poskytnout na úhradu stejného výdaje v rámci realizovaného projektu z více míst;

9 Podmínky pro poskytnutí dotace (3)
Jaká může být maximální spoluúčast MPSV na spolufinancování projektů? 70 % rozpočtovaných nákladů; Je možné z prostředků dotace hradit práci dobrovolníků? náklady na činnost dobrovolníků jsou stanoveny maximální částkou 9 870 Kč; hrazeny mohou být jen nemzdové náklady;

10 Podmínky pro poskytnutí dotace (4)
Jakou maximální výši mohou tvořit hospodářsko-správní náklady? úhrada hospodářsko-správních nákladů včetně mzdových nákladů technicko-hospodářských pracovníků může tvořit maximálně 14% celkového požadavku na dotaci; náklady, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti, nemohou být uznány.

11 4. Průběh dotačního řízení
13. října 2007 uzávěrka podání žádostí (rozhoduje razítko pošty) říjen 2007 hodnocení žádostí po formální stránce listopad – leden 2008 hodnocení žádostí po obsahové a finanční stránce únor 2008 zveřejnění předběžných výsledků dotačního řízení na internetových stránkách vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace převod z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce do 15. března

12 Průběh dotačního řízení (2)
opravný prostředek: Námitka proti poskytnutí dotace, formulář a termín podání bude zveřejněn na

13 5. Kontrolní činnost a její zaměření
nestátní neziskový subjekt odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účely, pro které byla poskytnuta; archivace dokumentů 10 let od ukončení financování projektu;

14 Kontrolní činnost a její zaměření (2)
četnost; zaměření; konzultace, doporučení; metodické vedení, ne represe; společné úsilí k nápravě.

15 6.Obecné informace o dotačním řízení
Veškeré informace o dotačním řízení na podporu rodiny najdete na internetových stránkách MPSV: Cesta k dokumentu: www. mpsv.cz » Rodina » Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny

16 Konzultace, dotazy marian.dobias@mpsv.cz (+420 221922625)
( )

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "METODIKA - VÝKLAD MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2008 Mgr. Ivana Grosskopfová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google