Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP"— Transkript prezentace:

1 Legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP
Asistence o.s.

2 Formy plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
Každý zaměstnavatel má k naplnění podmínky zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ze zákona 3 možnosti: může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%) může odebrat zboží nebo služby od někoho, kdo osoby se ZPS přímo zaměstnává v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu – nejméně výhodné Počet zaměstnanců společnosti 620 Povinný podíl OZP - 4 % 24,8 Roční odvod za každého nezaměstnaného OZP – 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1 – 3. čtvrtletí běžného roku – tedy 2012 Odvod do státního rozpočtu Kč při nulovém náhradním plnění za rok 2012 Odběr výrobků a služeb od zaměstnavatele s více jak 50 % OZP při nulovém zaměstnávání OZP

3 Legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP od 2012
Od ledna 2012 platí limit na poskytnuté náhradní plnění cca Kč/1 OZP (osoba se zdravotním postižením) u 50 % zaměstnavatele OZP Všichni zaměstnanci se ZP zaměstnavatele poskytujícího náhradní plnění musí mít vymezena chráněná pracovní místa Příspěvek na mzdy zaměstnavatele více jak 50 % OZP dle §78 není určen pro agenturní zaměstnance – agentury nemohou poskytovat náhradní plnění

4 Chystané legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP v dalších letech
Zvýšení kontrolních mechanismů - kontroly dokumentů potvrzujících vykazované plnění povinného podílu – zodpovědnost zaměstnavatelů za přefakturace (jiný dodavatel než ten, který fakturuje)! – účelové postoupení pohledávek s jediným cílem, umožnit odběrateli daňový únik! POZOR §81 odst. 3 ZoZ… „lze poskytnout pouze na vlastní výrobky nebo služby…“ Vznik elektronického centrálního registru NP Zvýšení důrazu na podporované zaměstnávání

5 Další úvahy na MPSV Úplné zrušení náhradního plnění
Výrazné slevy na odvodech sociálního pojištění u zaměstnanců se zdravotním postižením

6 Dopady legislativních změn v oblasti zaměstnávání OZP na komerční sektor
Skokové omezení nabídky náhradního plnění (dále NP) Riziko nedostatečného pokrytí povinného podílu náhradním plněním Navýšení ceny zboží a služeb v rámci náhradního plnění cca o 10 % a více Zaměstnavatelé s nevymezenými CHPM – nemožnost poskytovat NP - „odpadnutí“ nepoctivých zaměstnavatelů Při kontrole faktur vykazovaných v rámci náhradního plnění finančním úřadem neuznání vykazovaného náhradního plnění v případě přefakturace!

7 Dopady legislativních změn v oblasti zaměstnávání OZP na komerční sektor
Převážná část NP v roce 2011 byla čerpána od cca deseti, převážně nepatřících mezi „poctivé“ ,50%ní zaměstnavatele OZP Mnoho poskytovatelů náhradního plnění patřilo mezi agenturní 50%ní zaměstnavatele OZP Vyšší odvody za neplnění povinného podílu do státního rozpočtu Změna zaběhlé praxe řešení PP formou náhradního plnění - nutnost začít zaměstnávat OZP formou přímého zaměstnávání Příspěvek § 76 ZoZ ve výši ,-Kč nově určen i pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném trhu práce

8 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ÚSPORY PŘI ZAMĚSTNÁNÍ OZP
Výpočet roční úspory nákladů při přímém zaměstnání jednoho OZP (1. – 2. stupeň invalidity) + zaměstnání jednoho TZP (3. stupeň invalidity) ve společnosti

9 Děkujeme za Vaši pozornost
Kontakt: Mgr. Markéta Sirotková


Stáhnout ppt "Legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google