Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP ASISTENCE O.S.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP ASISTENCE O.S."— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP ASISTENCE O.S.

2 FORMY PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP Počet zaměstnanců společnosti620 Povinný podíl OZP - 4 %24,8 Roční odvod za každého nezaměstnaného OZP – 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1 – 3. čtvrtletí běžného roku – tedy 2012 61 020 Kč Odvod do státního rozpočtu Kč při nulovém náhradním plnění za rok 2012 1 513 296Kč Odběr výrobků a služeb od zaměstnavatele s více jak 50 % OZP při nulovém zaměstnávání OZP 4 237 229Kč Každý zaměstnavatel má k naplnění podmínky zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ze zákona 3 možnosti: o může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%) o může odebrat zboží nebo služby od někoho, kdo osoby se ZPS přímo o zaměstnává v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců o musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu – nejméně výhodné

3 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP OD 2012 o Od ledna 2012 platí limit na poskytnuté náhradní plnění cca 855 000 Kč/1 OZP (osoba se zdravotním postižením) u 50 % zaměstnavatele OZP o Všichni zaměstnanci se ZP zaměstnavatele poskytujícího náhradní plnění musí mít vymezena chráněná pracovní místa o Příspěvek na mzdy zaměstnavatele více jak 50 % OZP dle §78 není určen pro agenturní zaměstnance – agentury nemohou poskytovat náhradní plnění

4 CHYSTANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP V DALŠÍCH LETECH 2013 - 2014 o Zvýšení kontrolních mechanismů - kontroly dokumentů potvrzujících vykazované plnění povinného podílu – zodpovědnost zaměstnavatelů za přefakturace (jiný dodavatel než ten, který fakturuje)! – účelové postoupení pohledávek s jediným cílem, umožnit odběrateli daňový únik! o POZOR §81 odst. 3 ZoZ… „lze poskytnout pouze na vlastní výrobky nebo služby…“ o Vznik elektronického centrálního registru NP o Zvýšení důrazu na podporované zaměstnávání

5 DALŠÍ ÚVAHY NA MPSV o Úplné zrušení náhradního plnění o Výrazné slevy na odvodech sociálního pojištění u zaměstnanců se zdravotním postižením

6 DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA KOMERČNÍ SEKTOR o Skokové omezení nabídky náhradního plnění (dále NP) o Riziko nedostatečného pokrytí povinného podílu náhradním plněním o Navýšení ceny zboží a služeb v rámci náhradního plnění cca o 10 % a více o Zaměstnavatelé s nevymezenými CHPM – nemožnost poskytovat NP - „odpadnutí“ nepoctivých zaměstnavatelů o Při kontrole faktur vykazovaných v rámci náhradního plnění finančním úřadem neuznání vykazovaného náhradního plnění v případě přefakturace!

7 DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA KOMERČNÍ SEKTOR o Převážná část NP v roce 2011 byla čerpána od cca deseti, převážně nepatřících mezi „poctivé“,50%ní zaměstnavatele OZP o Mnoho poskytovatelů náhradního plnění patřilo mezi agenturní 50%ní zaměstnavatele OZP o Vyšší odvody za neplnění povinného podílu do státního rozpočtu o Změna zaběhlé praxe řešení PP formou náhradního plnění - nutnost začít zaměstnávat OZP formou přímého zaměstnávání o Příspěvek § 76 ZoZ ve výši 48 000,-Kč nově určen i pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném trhu práce

8 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ÚSPORY PŘI ZAMĚSTNÁNÍ OZP o Výpočet roční úspory nákladů při přímém zaměstnání jednoho OZP (1. – 2. stupeň invalidity) + zaměstnání jednoho TZP (3. stupeň invalidity) ve společnosti

9 Děkujeme za Vaši pozornost Kontakt: Mgr. Markéta Sirotková +420 730 512 292 marketa.sirotkova@asistence.org


Stáhnout ppt "LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP ASISTENCE O.S."

Podobné prezentace


Reklamy Google