Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní podpora v oblasti bydlení – jak dál ? Obsah: - Stav bydlení v ČR - Role MMR a SFRB - Připravované změny - Výsledné efekty změn Tisková konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní podpora v oblasti bydlení – jak dál ? Obsah: - Stav bydlení v ČR - Role MMR a SFRB - Připravované změny - Výsledné efekty změn Tisková konference."— Transkript prezentace:

1 Státní podpora v oblasti bydlení – jak dál ? Obsah: - Stav bydlení v ČR - Role MMR a SFRB - Připravované změny - Výsledné efekty změn Tisková konference Ing.Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

2 Stav bydlení v ČR Rok 2001 celkem 4,37 mil. bytů* průměr 427 bytů na 1000 obyvatel, obdobně jako průměr v EU Rok 2009 odhadem 4,64 mil. bytů (po započtení nové výstavby) Rok 1998-2009 v ČR dokončeno přes 360 000 bytů, průměr přes 30 tisíc bytů ročně Rok 1998-2009 v ČR modernizováno 300 000 bytů, průměr přes 25 tisíc bytů ročně * Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

3 Současné problémy: –Nízká dostupnost bydlení domácností sociálně slabších nebo z jiných důvodů ohrožených sociálním vyloučením –Nevyhovující kvalita a vysoká energetická náročnost bytového fondu –Rigidita trhu s byty způsobená nedokončenou deregulací –Zvýšená nezaměstnanost –Stárnutí populace Stav bydlení v ČR

4 Současná finanční podpora bydlení v ČR Stát podporuje oblast bydlení cca 40 mld. korun ročně MMR jako gestor bytové politiky rozhoduje pouze o 10% tohoto objemu

5 Role MMR a SFRB Za roky 2005 - 2009 –Panel – úrokové dotace – uzavřeny smlouvy o poskytnutí 11 mld. Kč na podporu 313 000 bytů, čímž došlo k realizaci investic v celkovém objemu 50 mld. Kč, fiskální dopad je + 9,5 mld. Kč –Úvěry na pořízení bydlení pro mladé – 5,6 mld. Kč, téměř 19 000 smluv, čímž bude v průběhu splatnosti úvěrů aktivován stejný objem soukromých investic, fiskální dopad je min. + 0,5 mld. Kč –Dotace na výstavbu nájemních bytů – smlouvy na dotace v celkovém objemu 3,3 mld. Kč na výstavbu 5,500 bytů –Podporované byty - dotace v objemu 1,7 mld. Kč, téměř 2 000 bytů, čímž došlo k realizaci min. 3,6 mld. Kč investic, fiskální dopad je -0,9 mld. Kč –Regenerace sídlišť - dotace v objemu 1 mld. Kč, 277 sídlišť, čímž došlo k realizaci min. 1,4 mld. Kč investic, fiskální dopad je -0,5 mld. Kč

6 Navrhované změny programů MMR

7 Udržitelnost veřejných financí

8 Dlouhodobá udržitelnost financí Investiční podpora bytové politiky státu realizovaná prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení nesmí vyvolávat fiskálně záporné dopady

9 Zdroje a potřeby (v mil. Kč) Demografický vývoj volá po potřebě výstavby 2000 pečovatelských bytů za rok, současné rozpočty umožňovaly vznik pouze 300 Po rozběhnutí programu podpory výstavby sociálních bytů, bude od roku 2012 potřeba stavět 1000 bytů ročně Podpora běžného nájemního bydlení se výdajích neprojeví – je poskytována garancemi – vyvolává však nemalé investice a příjmy státního rozpočtu

10 Směry podpory bydlení Pořízení: –Vlastnického bydlení - podpora revolvingovými nástroji –Nájemního bydlení Bydlení pro mobilitu Bydlení se sníženým nájemným Sociální bydlení Rekonstrukce bytového fondu

11 Změny v programu výstavby sociálních bytů Rozšíření okruhu osob cílové skupiny domácností –Zajištění přístupu k bydlení též osob s lehce podprůměrnými příjmy

12 Změny v programu výstavby podporovaných bytů Otevření programu pro soukromé investory Zakotvení možnosti podpořit též nákup bytu, který bude sloužit jako byt vstupní Zrušení příjmové hranice seniorů a zdravotně postižených osob

13 Deregulace Stávající právní úprava působí –Nerovnost mezi nájemníky bytů podléhajících regulaci nájemného a mezi nájemníky užívající byty s nájmy sjednávanými na principu smluvní volnosti –Nerovnost mezi majiteli bytů podléhajících regulaci nájemného a mezi majiteli bytů pronajímajícími byty na principu smluvní volnosti –Mezi majiteli bytů podléhajících regulaci nájemného a jejich nájemníky V současné době ESLP projednává stížnost majitelů bytů podléhajících regulaci nájemného tvrdících, že Česká republika porušuje základní lidská práva jim garantovaná Ústavou Někteří lidé, kteří byli v po roce 1989 v produktivním věku jsou dnes na hranici důchodového věku nebo v důchodovém věku a jejich schopnost vypořádat se s problémem deregulace je významně nižší, přitom tato skupina lidí se s pokračujícím oddalováním přijetí řešení rozšiřuj

14 Novela občanského zákoníku Návrh MMR předložený v roce 2009 k projednání vládě a neprojednaný Poslaneckou sněmovnou obsahoval –Postup pro sjednání nájmu na principu dohody –Zkrácení doby přechodu práva nájmu na dva roky. Toto zkrácení se nevztahovalo na nájemníky nad 75 let věku a nezletilé

15 Další připravované legislativní změny Změna právní úpravy vlastnictví bytů –Zjednodušení výkonu vlastnických práv vlastníků bytových jednotek (hlasování per rollam, možnost úpravy prohlášení vlastníka) –Zlepšení podmínek pro správu majetku vlastníků bytových jednotek (snížení hlasovacích kvór a kvóra pro usnášeníschopnost ) Obecný předpis povodňových opatření a nástrojů –nástroje automaticky použitelné v okamžiku pohromy –motivace k přemístění ohrožené zástavby

16 Další cíle MMR Důsledně dodržovat zásadu fiskální neutrality systému investičních podpor bydlení Stávající podporu zacílit efektivně: –Poskytnutí příspěvku ke stavebnímu spoření podmínit využitím naspořených prostředků pouze na bydlení –Omezení možnosti snížení daňového základu o zaplacené úroky v rámci poskytnutých úvěrů a současně využít tento nástroj jako motivaci pro péči o zajištění bydlení rodičů Hledání alternativních zdrojů pro financování investičních podpor bydlení, zejména EIB

17 Děkuji za pozornost Ing.Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Státní podpora v oblasti bydlení – jak dál ? Obsah: - Stav bydlení v ČR - Role MMR a SFRB - Připravované změny - Výsledné efekty změn Tisková konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google