Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“"— Transkript prezentace:

1 Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“

2 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Úvod Informace o Individuálním projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ Představení klíčových aktivity IP „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji – obecní úroveň“ Informace o procesu střednědobého plánování na krajské úrovni – monitoring za rok 2011, 2012 Spolupráce KÚOK s obcemi Olomouckého kraje

3 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Návazným IP bude zachována podpora plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Klíčové aktivity návazného projektu navazují na aktivity projektu Střednědobý plán. Klíčové aktivity projektu podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – krajská úroveň. podpora partnerství na místní a regionální úrovni, nastavení mezioborové spolupráce a informovanost veřejnosti podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – obecní úroveň rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k daným potřebám Realizace aktivit naplánována od května 2012 do dubna 2014.

4 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Klíčové aktivity: Podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – krajská úroveň tisk aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky zachování organizační struktury KPSS – pravidelná setkání a činnosti pracovních skupin na krajské úrovni (7 pracovních skupin) členství v krajských pracovních skupinách je průběžně cca 1x ročně aktualizováno, nově zapojení členové jsou schvalováni ROK

5 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
2 . Realizace priorit vyplývajících ze Střednědobého plánu Aktivita bude uskutečňována prostřednictvím: Workshopů Konferencí Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji (v roce 2013 tisk 1000 ks) Publikací (články do veřejných tiskovin, webové stránky Ol. kraje, informační letáky)

6 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Témata workshopů problematika patologického hráčství v Olomouckém kraji (PS 6) problematika sociálně vyloučených osob se specifickými potřebami (dva workshopy PS 7) sociální služby pro cílovou skupinu osoby v krizi (dva workshopy PS 5) podpora informovanosti obcí o možnostech podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání, osvětová akce na téma imigranti a etnické menšiny v ČR, interkulturní setkání (2-3 workshopy PS 4) informační podpora obcím a poskytovatelům sociálních služeb (dva workshopy PS 3) sociální služby pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina (dva workshopy PS 1) sociální služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením (dva workshopy PS 2) Témata konferencí Konference na téma problematiky alternativních metod práce s rodinou (PS 1) Konference týkající se problematiky skryté populace uživatelů návykových látek (PS 6)

7 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
3. Podpora procesu KPSS v Olomouckém kraj – obecní úroveň Aktivita je rozčleněna do následujících podoblastí: metodická podpora a supervize (MP 300 hodin, S 230 hodin) vzdělávací kurzy pro implementující a začínající lokality (celkem 5 vzdělávacích bloků/80 hodin) aktuálně 13. – činnost koordinátorů v Krajské koordinační skupině (KRKOS) (celkem 6 setkání) tisky komunitních plánů a katalogů poskytovatelů sociálních služeb ( katalog vytištěn - Kojetín, Přerov, Lipník nad Bečvou a lokality Jesenicko. Komunitní plán byl vytištěn městu Kojetín a Lipník nad Bečvou) Aktivita je zajištěna Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník v rámci zakázky „Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“, informace o akcích a nabídce na

8 Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014
5. Informace o procesu střednědobého plánování na krajské úrovni – monitoring za rok 2011 za spolupráce manažerů pracovních skupin proběhla v měsíci březnu 2013 kompletace rámcových cílů „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky “ a byl zjišťován stav plnění byla zpracována „Monitorovací zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky za rok 2012“, která je předložena ROK ke schválení níže uvedená tabulka obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno

9 Název pracovní skupiny Procentuální míra plnění
Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky č. PS Název pracovní skupiny Opatření celkem Naplňování opatření Naplněno Rozpracováno Průběžně naplňováno Nenaplněno 1 Děti, mládež a rodina 9 7 2 Osoby se zdravotním postižením 11 8 3 Senioři 6 5 4 Etnické menšiny a cizinci Osoby v krizi Osoby ohrožené návykovým jednáním Osoby sociálně vyloučené Rámcové cíle a opatření pro sedm cílových skupin 10 Celkem všechny skupiny 57 27 25 Procentuální míra plnění 100 % 3 % 47 % 43 % 7 %

10 Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014
V roce 2012 pracovní skupiny intenzivně pracovaly na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky , jehož cíle a opatření jsou sestaveny tak, aby byla zachována současná síť sociálních služeb a sociální služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů Olomouckého kraje. Z tabulky vyplývá, že za rok 2012 jsou naplněna 3 % vytýčených opatření, rozpracováno je celkem 47 % opatření, průběžně naplňováno 43 % a nenaplněno zůstává 7 %. Vzhledem k 2. roku platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky jsou opatření ve většině případů rozpracovaná, či průběžně naplňována.

11 Nastavení spolupráce KÚOK a obcí Olomouckého kraje
Je nezbytné, aby obce participovaly na finančním zjištění poskytování sociálních služeb, které pečují o obyvatele žijící na území Oslovení obcí II. a III. typu ke spolupráci v oblasti financování sociálních služeb Dne setkání se zástupci obcí Předán dotazník, ve kterém obce vyjádří svou podporu jednotlivým sociálním službám na svém území, zjišťování skutečnosti, zda se obce podílí finančně na zabezpečení sociálních služeb na svém území Sběr dotazníku

12 Děkujeme za pozornost tel:


Stáhnout ppt "Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google