Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“"— Transkript prezentace:

1 Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“

2 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 1. Úvod 2. Informace o Individuálním projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ 3. Představení klíčových aktivity IP „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji – obecní úroveň“ 4. Informace o procesu střednědobého plánování na krajské úrovni – monitoring za rok 2011, 2012 5. Spolupráce KÚOK s obcemi Olomouckého kraje

3 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji Návazným IP bude zachována podpora plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Klíčové aktivity návazného projektu navazují na aktivity projektu Střednědobý plán. Klíčové aktivity projektu podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – krajská úroveň. podpora partnerství na místní a regionální úrovni, nastavení mezioborové spolupráce a informovanost veřejnosti podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – obecní úroveň rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k daným potřebám Realizace aktivit naplánována od května 2012 do dubna 2014.

4 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji Klíčové aktivity: 1.Podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – krajská úroveň -tisk aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014 -zachování organizační struktury KPSS – pravidelná setkání a činnosti pracovních skupin na krajské úrovni (7 pracovních skupin) -členství v krajských pracovních skupinách je průběžně cca 1x ročně aktualizováno, nově zapojení členové jsou schvalováni ROK

5 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2. Realizace priorit vyplývajících ze Střednědobého plánu 2011-2014 Aktivita bude uskutečňována prostřednictvím: -Workshopů -Konferencí -Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji (v roce 2013 tisk 1000 ks) -Publikací (články do veřejných tiskovin, webové stránky Ol. kraje, informační letáky)

6 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji Témata workshopů 1.problematika patologického hráčství v Olomouckém kraji (PS 6) 2.problematika sociálně vyloučených osob se specifickými potřebami (dva workshopy PS 7) 3.sociální služby pro cílovou skupinu osoby v krizi (dva workshopy PS 5) 4.podpora informovanosti obcí o možnostech podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání, osvětová akce na téma imigranti a etnické menšiny v ČR, interkulturní setkání (2-3 workshopy PS 4) 5.informační podpora obcím a poskytovatelům sociálních služeb (dva workshopy PS 3) 6.sociální služby pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina (dva workshopy PS 1) 7.sociální služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením (dva workshopy PS 2) Témata konferencí 1.Konference na téma problematiky alternativních metod práce s rodinou (PS 1) 2.Konference týkající se problematiky skryté populace uživatelů návykových látek (PS 6)

7 Návazný IP - Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 3. Podpora procesu KPSS v Olomouckém kraj – obecní úroveň Aktivita je rozčleněna do následujících podoblastí: -metodická podpora a supervize (MP 300 hodin, S 230 hodin) -vzdělávací kurzy pro implementující a začínající lokality (celkem 5 vzdělávacích bloků/80 hodin) aktuálně 13. – 14. 6. 2013 -činnost koordinátorů v Krajské koordinační skupině (KRKOS) (celkem 6 setkání) -tisky komunitních plánů a katalogů poskytovatelů sociálních služeb ( katalog vytištěn - Kojetín, Přerov, Lipník nad Bečvou a lokality Jesenicko. Komunitní plán byl vytištěn městu Kojetín a Lipník nad Bečvou) Aktivita je zajištěna Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník v rámci zakázky „Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“, informace o akcích a nabídce na www.srssjesenik.cz

8 Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014 5. Informace o procesu střednědobého plánování na krajské úrovni – monitoring za rok 2011 -za spolupráce manažerů pracovních skupin proběhla v měsíci březnu 2013 kompletace rámcových cílů „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014“ a byl zjišťován stav plnění -byla zpracována „Monitorovací zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014 za rok 2012“, která je předložena ROK ke schválení -níže uvedená tabulka obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno

9 Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014 č. PS Název pracovní skupiny Opatření celkem Naplňování opatření NaplněnoRozpracováno Průběžně naplňováno Nenaplněno 1Děti, mládež a rodina 90171 2Osoby se zdravotním postižením 111811 3Senioři 60051 4Etnické menšiny a cizinci 80800 5Osoby v krizi 3 120 6Osoby ohrožené návykovým jednáním 30120 7Osoby sociálně vyloučené 70421 8 Rámcové cíle a opatření pro sedm cílových skupin 100460 Celkem všechny skupiny 57127254 Procentuální míra plnění100 %3 %47 %43 % 7 %

10 Monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014 V roce 2012 pracovní skupiny intenzivně pracovaly na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2011-2014, jehož cíle a opatření jsou sestaveny tak, aby byla zachována současná síť sociálních služeb a sociální služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů Olomouckého kraje. Z tabulky vyplývá, že za rok 2012 jsou naplněna 3 % vytýčených opatření, rozpracováno je celkem 47 % opatření, průběžně naplňováno 43 % a nenaplněno zůstává 7 %. Vzhledem k 2. roku platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 - 2014 jsou opatření ve většině případů rozpracovaná, či průběžně naplňována.

11 Nastavení spolupráce KÚOK a obcí Olomouckého kraje -Je nezbytné, aby obce participovaly na finančním zjištění poskytování sociálních služeb, které pečují o obyvatele žijící na území -Oslovení obcí II. a III. typu ke spolupráci v oblasti financování sociálních služeb -Dne 15. 4. 2013 setkání se zástupci obcí -Předán dotazník, ve kterém obce vyjádří svou podporu jednotlivým sociálním službám na svém území, zjišťování skutečnosti, zda se obce podílí finančně na zabezpečení sociálních služeb na svém území -Sběr dotazníku 14. 6. 2013

12 Děkujeme za pozornost h.bodnarova@kr-olomoucky.cz tel: 585 508 566


Stáhnout ppt "Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji IP – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google