Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“

2 přípravná fáze přípravy IPRM trvaly více než rok a půl po celou dobu příprav se scházely projektové týmy: Řídicí výbor pracovní skupiny konala se veřejná projednání

3 vývoj různé varianty zóny i tématický IPRM (řešící MHD) zpřesňování analýz + podněty subjektů zastoupených v ŘS a PS a od veřejnosti => vybrána zóna – CENTRUM města na základě analýzy definovány největší problémy, které mají vliv na rozvoj zóny (tzn. na celé město) přípravná fáze

4 ROP NUTSII SZ celkový objem IPRM Centrum = 1.188 mil. Kč z čehož dotace činí 917 mil. Kč 5. 9. 2008 byl IPRM centrum schválen Výborem Regionální rady NUTS II SZ IPRM Ústí nad Labem – Centrum byl v konečném hodnocení nejúspěšnější – skončil na 1. místě 3. 11. 2008 byla podepsána Smlouva o realizaci IPRM

5 ROP NUTSII SZ v rámci 1. výzvy pro předkládání IPRM byla uvolněna částka ve výši 2 701 904 479 Kč IPRM Centrum získalo z těchto prostředků podíl ve výši 31 %

6 IPRM Centrum zónový přístup řeší území centra města jako zónu s rozvojovým potenciálem rozvoj zóny bude mít vliv na celé město

7 Analytická část Analýza ekonomické a sociální situace města charakteristika města ekonomický rozvoj sociální integrace životní prostředí fyzické prostředí města dostupnost a mobilita správa věcí veřejných SWOT analýza Zdůvodnění výběru zóny Analýza vybrané zóny

8 Struktura IPRM VizeGlobální cílSpecifický cíl A Opatření A.1 Aktivita A.1.1 Aktivita A.1.2 Opatření A.2 Aktivita A.2.1 Specifický cíl B Opatření B.1 Aktivita B.1.1 Opatření B.2 Aktivita B.1.2 Specifický cíl C Opatření C.1 Aktivita C.1.1 Aktivita C.1.2 Opatření C.2 Aktivita C.2.1

9 Vize a cíl IPRM Vize: „Atraktivní centrum základem prosperujícího a bezpečného města“ Vize: „Atraktivní centrum základem prosperujícího a bezpečného města“ Globální cíl: „zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel“ Globální cíl: „zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel“

10 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl A: Urbanisticky hodnotné centrum města Specifický cíl A: Urbanisticky hodnotné centrum města Opatření A.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Opatření A.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.2.1: Regenerace a revitalizace brownfields ve městě Aktivita A.2.1: Regenerace a revitalizace brownfields ve městě Opatření A.2: Řešení problematiky brownfields Opatření A.2: Řešení problematiky brownfields Aktivita A.1.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.1.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.1.2: Městská zeleň Aktivita A.1.2: Městská zeleň

11 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl B: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru Specifický cíl B: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru Opatření B.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Opatření B.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Aktivita B.2.1: Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany Aktivita B.2.1: Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany Opatření B.2: Modernizace sociální infrastruktury Opatření B.2: Modernizace sociální infrastruktury Aktivita B.1.1: Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Aktivita B.1.1: Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení

12 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl C: „Smart governance“ – kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům) Specifický cíl C: „Smart governance“ – kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům) Opatření C.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Opatření C.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Aktivita C.2.1: Personální a technické zajištění IPRM Aktivita C.2.1: Personální a technické zajištění IPRM Opatření C.1: Vytvoření organizační struktury managementu IPRM Opatření C.1: Vytvoření organizační struktury managementu IPRM Aktivita C.1.1: Stavební úpravy a modernizace budovy magistrátu Aktivita C.1.1: Stavební úpravy a modernizace budovy magistrátu Aktivita C.1.2: Modernizace technického a technologického vybavení Aktivita C.1.2: Modernizace technického a technologického vybavení

13 Doplňkové projekty Spolupráce s partnerskými subjekty a veřejností  vydefinování oblastí, které je v centru města potřeba rozvíjet (jiné OP)  sběr projektových námětů 10% bonifikace projektů do tématických OP (pokud jsou součástí IPRM) tím nejen město přispívá k naplňování IPRM a celkovému rozvoji města

14 Realizace nejdůležitější fáze celého IPRM výběr projektů, které budou v souladu s podmínkami ROP a s opatřeními a aktivitami IPRM Centrum v souladu s harmonogramem pak budou předkládány žádosti o dotace na jednotlivé projekty nové pracovní skupiny na jednotlivé projekty města, které již byly schváleny RM a ZM jako součást IPRM

15 realizace Město v první vlně připravuje projekty: Revitalizace městského centra – II. etapa, 2. stavba Lanovka na Větruši Domov pro seniory Bukov – dostavba penzionu s byty pro důchodce Stavební úpravy budovy magistrátu Management IPRM Dále bude realizovat: Městské sady Sektorové centrum – revitalizace Revitalizace Domu kultury

16 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Sýkora tomas.sykora@mag-ul.cz 477 010 768


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“"

Podobné prezentace


Reklamy Google